Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli od czerwca (od czerech miesięcy) stała w miejscu, a w porównaniu do października 2019 roku – wzrosła o 1,1 pkt. proc. To siódmy z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej. […]

Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września 2020 roku wynosiła 1019,0 tys. Od końca września 2020 roku spadła o 4,7 tys. (0,5%), a od października 2019 roku – wzrosła o 178,5 tys. (21,2%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej […]

Kobiecie zawsze wiatr w oczy

Ponieważ w ostatnich dniach tematem numer jeden są prawa reprodukcyjne kobiet, postanowiłem rzucić okiem na ostatnie wyniki badania Monitor Rynku Pracy, przygotowywanego przez firmę Randstad, próbując wyczytać z nich to, jak w ostatnim czasie wygląda ich subiektywnie postrzegana sytuacja na rynku pracy. W końcu decyzja o posiadaniu dzieci zależy przede wszystkim od poczucia bezpieczeństwa kobiet […]

Poza PKB – Czy(m) mierzyć dobrobyt?

Choć od kilku dekad PKB poddawane jest krytyce, wciąż pozostaje najczęściej stosowanym miernikiem kondycji gospodarki i dobrobytu społecznego. Cieszymy się, gdy rośnie, sprawdzamy, o ile procent spadnie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, porównujemy się za jego pomocą do innych krajów. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

We wrześniu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6312,4 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z sierpnia 2020 roku liczba ta wzrosła o 17,4 tys. (0,3%), a w stosunku do września 2019 roku – spadła o 73,6 tys. (1,2%). To szósty miesiąc z rzędu, gdy liczba ta spada w […]

Jak migrantki doświadczają pandemii

Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o rynku pracownika. Czy rzeczywiście tak było? Wydawać by się mogło, że każdy może pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, kompetencjami, zainteresowaniami, a do tego z godnym wynagrodzeniem. Jednak nie wszystkie grupy społeczne są traktowane na równi. Grupą najbardziej dotkniętą dyskryminacją na rynku pracy są migrantki, a w szczególności uchodźczynie. […]

Zwolnijmy szefów, rządźmy się sami

Fabryki zarządzane przez robotników, bankrutujące przedsiębiorstwa przejmowane przez załogę, która uruchamia produkcję i ratuje firmę przed upadkiem – to nie utopijna wizja XIX-wiecznych socjalistów, ale codzienna rzeczywistość krajów wychodzących z kryzysu. Dwadzieścia lat temu Argentyna przechodziła jeden z najgorszych kryzysów w swojej historii. Połowa mieszkańców żyła poniżej progu ubóstwa, a jedna czwarta nie była w […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2020 roku wynosiła 16 801 tys., czyli była o 153 tys. (0,9%) niższa w stosunku od wyników z I kwartału 2020 roku i o 231 tys. (1,4%) w porównaniu do II kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Ostatni tak duży spadek liczby osób aktywnych zawodowo (liczony rok […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2020 roku 9,5%, czyli w porównaniu do I kwartału 2020 roku wzrosła o 1,2 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2019 roku – spadła o 0,9 punktu procentowego. Był to trzeci najniższy wynik w historii badania – po tym […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 860 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten wzrósł o 1,9% względem I kwartału roku 2020 i o 2,7% względem II kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku (1314), a najniższą w […]