Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W sierpniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6502,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z lipca 2023 roku liczba ta spadła o 11,6 tys. (0,2%), a do tych z sierpnia 2022 roku – o 0,5 tys. (0,1 promila). Po 28 miesiącach zatrzymało się zjawisko wzrostu tego wskaźnika w […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2023 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 293 tys., czyli była o 64 tys. (0,4%) niższa w stosunku od wyników z I kwartału 2023 roku, ale wzrosła o 69 tys. (0,4%) w porównaniu do II kwartału 2022 roku. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2023 roku została […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2023 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 764 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wynik w historii obliczania tego wskaźnika, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten nie zmienił się względem I kwartału roku […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2023 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 850 tys. Była to druga najwyższa wartość w historii badania. Liczba pracujących spadła o 2 tys. (0,1 promila) w porównaniu do I kwartału 2023 roku (rekordowego), a wzrosła o 80 tys. (0,5%) w relacji do II […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2023 roku wynosił 58,2% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do I kw. 2023 roku wskaźnik ten spadł o 0,2 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2022 roku – wzrósł o 0,3 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2023 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym wynosiło 1 372 tys. i wzrosło o 81 tys. (6,3%) w porównaniu do I kwartału 2023 roku i spadło o 58 tys. (4,1%) w relacji do II kwartału 2022 roku. W przemyśle zatrudnienie wynosiło 4 983 tys. i w relacji do I […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sierpniu 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,0%, czyli w stosunku do lipca 2023 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do sierpnia 2022 roku – zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2023 roku sięgała 783,7 tys. W relacji do lipca 2023 roku wzrosła o 1,3 tys. (0,2%), a do sierpnia 2022 roku – spadła o 23,2 tys. (2,9%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do danych sprzed 12 miesięcy malała 26 miesiące z rzędu. W metodyce Badania Aktywności […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2023 roku 11,0%, czyli w porównaniu do I kwartału 2023 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego, a w relacji do II kwartału 2022 roku –  o 2,1 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Nie tylko z Ukrainy

Ilu obcokrajowców pracuje w Polsce? Na to pytanie nikt nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Dostępne dane pozwalają jednak oszacować liczbę osób, które mają prawo do podejmowania legalnej pracy w naszym kraju. W 2022 roku było ich średnio ok. 1,7 miliona, przy czym niemal 1/3 pochodziła z innych krajów niż Ukraina. Instytucje państwa nie zbierają w […]