Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według Głównego Urzędu Statystycznego w końcu lutego 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, czyli w relacji do wyników ze stycznia 2020 roku pozostała bez zmian. W lutym 2019 roku stopa ta była o 0,6 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się trendem spadkowym. Ujemna 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika statystycznego (spadek bezrobocia styczeń […]

Liczba bezrobotnych

Według GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2020 roku wynosiła 919,9 tys. Od końca stycznia 2020 roku spadła o 2,3 tys. (0,2%), a od lutego 2019 roku – o 96,8 tys. (9,5%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2019 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 486 tys. W […]

Corona virus a polski rynek pracy

Podczas wczorajszej debaty sejmowej tyczącej „specustawy koronavirusowej”, posłanka Marcelina Zawisza zauważyła, że 45% chorych Polaków przychodzi do pracy. Choć nie podała źródła, łatwo wyszukać, że odnosiła się tu do badania TNS, przeprowadzonego w 2015 roku na zlecenie koncernu GlaxoSmithKline (GSK). Wykazało ono, że taki właśnie odsetek respondentów w razie przeziębienia czy grypy idzie normalnie do […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2019 roku wynosiła 16 953 tys., czyli była o 198 tys. (1,2%) niższa w stosunku od wyników z III kwartału 2019 roku i o 105 tys. (0,6%) w porównaniu do IV kwartału 2018 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2019 roku została oszacowana […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2019 roku 7,9%, czyli w porównaniu do III kwartału 2019 roku zmniejszyła się o 2,9 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2018 roku – o 4,5 punktu procentowego. Był to najniższy wynik w historii badania. Najwyższą wartość tego wskaźnika […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2019 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 838 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to czwarty najniższy wynik w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 1,9% względem III kwartału roku 2019  i spadł o 1,8% względem IV kwartału 2018 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano […]

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 467 tys. i była to szósta najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 152 tys. (0,9%) w porównaniu do III kwartału 2019 roku i wzrosła o 58 tys. (0,4%) w relacji do IV kwartału roku 2018 – informuje […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2019 roku wyniósł 56,0% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do III kw. 2019 roku i o 0,1 pkt. proc. w relacji do IV kwartału 2018 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2019 roku w rolnictwie pracowało 1 504 tys. osób, w przemyśle – 5 266 tys., a w usługach – 9 592 tys. Dla rolnictwa był to trzeci najniższy wynik w historii badania. Dla przemysłu był to drugi najwyższy wynik w historii. W porównaniu do III kwartału 2019 roku […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W styczniu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6440,9 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z grudnia 2019 roku liczba ta wzrosła o 4,9 tys. (0,1%), a w stosunku do stycznia 2019 roku – o 32,5 tys. (0,5%). Był to najwyższy wynik w historii badania. W ujęciu 12-miesięcznym zatrudnienie […]