Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) w maju 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt. proc. w relacji do kwietnia 2021 roku i wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do maja 2020 roku. To 14. miesiąc nieprzerwanego wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W maju 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6338,5 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z kwietnia 2021 roku liczba ta wzrosła o 21,6 tys. (0,3%), a do maja 2020 roku – o 164,6 tys. (2,7%). To trzeci miesiąc z rzędu, gdy liczba ta ponownie zaczęła rosnąć w porównaniu […]

Liczba bezrobotnych

Według danych resortu pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2021 roku sięgała 1028,3 tys. W relacji do kwietnia 2021 roku spadła o 25,5 tys. (2,4%), a do maja 2020 roku – wzrosła o 16,6 tys. (1,6%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na […]

Czy inflacja zjada nasze pensje?

W I kwartale 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 5681,56 zł brutto, co oznacza, że wzrosło o 4,1% w relacji do IV kwartału 2020 i o 6,6% w stosunku do I kwartału 2020 roku – podaje GUS. Ale jednocześnie obserwujemy nieco wyższą inflację. W jakim stopniu wzrost cen „obgryza” nasze portfele? Nominalny wzrost […]

Jak wspierać młodych bezrobotnych?

Administracja publiczna gromadzi na nasz temat sporo informacji. Aż prosi się, by te bazy danych wykorzystać po to, by dowiedzieć się które polityki naszego państwa działają, a które nie lub działają o wiele słabiej, szczególnie w niektórych grupach demograficznych. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) postanowił przyjrzeć się kwestii skuteczności wspierania młodych ludzi w ich debiucie czy […]

Covidowy żniwiarz tnie nierówno

Europa, Azja Wschodnia, Południowa, a może Ameryka Łacińska: gdzie koronawirusowy kryzys zlikwidował najwięcej miejsc pracy? I gdzie w optymistycznym i pesymistycznym scenariuszu spowoduje największe szkody w 2021 roku? Siódma edycja raportu „ILO Monitor: COVID-19 and the world of work” podsumowuje globalne skutki ekonomiczne pandemii skupiając się na kurczeniu się płatnych roboczogodzin oraz zlikwidowanych miejsc pracy. […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2020 roku wynosiła 17 086 tys., czyli była o 138 tys. (0,8%) niższa w stosunku od wyników z III kwartału 2020 roku i o 133 tys. (0,8%) wyższa w porównaniu do IV kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2020 roku […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2020 roku 12,8%, czyli w porównaniu do III kwartału 2020 roku wzrosła o 0,3 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2019 roku – o 4,9 punktu procentowego. Ostatnio tak wysoka stopa miała miejsce w 2017 roku. Najwyższą wartość tego […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 828 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to trzeci najniższy wskaźnik w historii. Wzrósł on o 1,2% względem III kwartału roku 2020 i spadł o 1,2% względem IV kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 555 tys. Była to piąta najwyższa wartość w historii badania. Liczba pracujących spadła o 89 tys. (0,5%) w porównaniu do III kwartału 2020 roku i wzrosła o 88 tys. (0,5%) w relacji do III kwartału roku 2019. Historyczne […]