Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, czyli w stosunku do grudnia 2022 roku wzrosła o 0,3 pkt. proc., a w porównaniu do stycznia 2022 roku – spadła o 0,4 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego itd.) trwa […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W styczniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6530,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to najwyższy wynik w historii kalkulowania tego wskaźnika. W relacji do danych z grudnia 2022 roku liczba ta wzrosła o 25,4 tys. (0,4%), a do tych ze stycznia 2022 roku – o 70,3 tys. (1,1%). Liczba ta […]

Liczba bezrobotnych

Według GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu 2022 roku sięgała 857,6 tys. W relacji do grudnia 2022 roku wzrosła o 45,3 tys. (5,6%), a do stycznia 2022 roku – spadła o 69,5 tys. (7,5%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do danych sprzed 12 miesięcy malała 20 miesiąc z rzędu. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności […]

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3 490 zł brutto miesięcznie i 22,80 zł brutto za godzinę pracy, natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, kwoty te mają wynieść odpowiednio 3 600 zł brutto i 23,50 zł brutto za godzinę. W porównaniu do stawek z 2022 roku, oznacza to podwyżki odpowiednio o 15,9% […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2022 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 192 tys., czyli była o 32 tys. (0,2%) niższa w stosunku od wyników z II kwartału 2022 roku i o 150 tys. (0,9%) niższa w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Liczba osób biernych zawodowo w III kwartale 2022 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2022 roku 12,0%, czyli w porównaniu do II kwartału 2022 roku wzrosła o 3,1 punktu procentowego, a w relacji do III kwartału 2021 roku – o 0,6 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w III kwartale 2022 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 781 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Były jedynie trzy kwartały o niższym wskaźniku, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten wzrósł o 8 osób (1,0%) względem II kwartału roku […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2022 roku wynosił 57,8% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do II kw. 2022 roku wskaźnik ten spadł o 0,1 pkt. proc., a w relacji do III kwartału 2021 roku o 0,4 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym spadło o 45 tys. (3,1%) w porównaniu do II kwartału 2022 roku i o 17 tys. (1,2%) w relacji do III kwartału 2021 roku. W przemyśle zatrudnienie zmniejszyło się w relacji do II kwartału 2022 roku o 126 tys. (2,4%), ale w […]

Czy mamy spiralę płacowo-cenową?

Czy wzrost płac powoduje podwyższanie cen, co tworzy kolejny impuls do podwyżek wynagrodzeń – i tak w kółko? Czy w naszej gospodarce mamy w ruchu spiralę płacowo-cenową, a inflację można stłumić tylko zatrzymując wzrost płac, co czasem sugerują media oraz niektórzy politycy? Zacznijmy od podstaw. Gdy inflacja jest zerowa i zwiększymy wynagrodzenia pracowników, to rosną ich możliwości […]