Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu czerwca 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z maja 2020 roku wzrosła o 0,1 punktu procentowego, a w porównaniu do czerwca 2019 roku – o 0,8 pkt. proc. To trzeci z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia licząc zarówno do […]

Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2020 roku wynosiła 1027,1 tys. Od końca maja 2020 roku wzrosła o 15,4 tys. (1,5%), a od czerwca 2019 roku – o równe 150 tys. (17,1%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w marcu 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W maju 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6173,9 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z kwietnia 2020 roku liczba ta spadła o 84,9 tys. (1,4%), a w stosunku do maja 2019 roku – o 206,3 tys. (3,2%). Ostatni tak duży spadek tego wskaźnika (licząc rok do roku) miał […]

Klasa średnia po koronawirusie

Kryzys gospodarczy związany z koronawirusem nie uderzy w nas wszystkich z taką samą siłą. Najmocniej uderzy w tych, których sytuacja i tak jest już kiepska: zatrudnionych w elastycznych formach (co jest eufemizmem zatrudnienia śmieciowego), pracujących w niższych segmentach rynku. W Polsce (choć zapewne nie tylko) sektory, które najbardziej odczują nadchodzący kryzys, to jednocześnie te, które […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2020 roku wynosiła 16 954 tys., czyli była o 1 tys. wyższa w stosunku od wyników z IV kwartału 2019 roku i o 14 tys. (0,1%) w porównaniu do I kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2020 roku została oszacowana […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2020 roku 8,7%, czyli w porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrosła o 0,8 pkt. proc., a w relacji do I kwartału 2019 roku – spadła o 1,7 punktu procentowego. Był to drugi najniższy wynik w historii badania – po tym […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 844 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to szósty najniższy wynik w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 0,7% względem IV kwartału roku 2019  i spadł o 2,1% względem I kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 425 tys. i była to ósma najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 42 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2019 roku i wzrosła o 151 tys. (0,9%) w relacji do I kwartału roku 2019 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2020 roku wyniósł 56,0% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł nie zmienił się w porównaniu do IV kw. 2019 roku i wzrósł o 0,1 pkt. proc. w relacji do I kwartału 2019 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku w rolnictwie pracowało 1 511 tys. osób, w przemyśle – 5 189 tys., a w usługach – 9 622 tys. Dla rolnictwa był to czwarty najniższy wynik w historii badania. W porównaniu do IV kwartału 2019 roku ubyło pracowników w przemyśle (77 tys., 1,5%), zaś przybyło […]