Cudzoziemcy pracujący w Polsce – trzęsienie ziemi w statystykach

W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion: było to 1,025 mln osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord i dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców? […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w lipcu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 4,9%, czyli pozostała w stosunku do czerwca 2022 roku bez zmian, a w porównaniu do maja 2021 roku – spadła o 1,0 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 15 miesiąc z rzędu. Wygląda więc na […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W czerwcu 2022 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6496,7 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z maja 2022 roku liczba ta wzrosła o 5,1 tys. (0,1%), a do tych z czerwca 2021 roku – o 137,4 tys. (2,2%). To szesnasty miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie w porównaniu […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu 2022 roku sięgała 811,5 tys. W relacji do czerwca 2022 roku spadła o 6,5 tys. (0,8%), a do lipca 2021 roku – o 163,4 tys. (16,8%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w I kwartale 2022 roku (najnowsze […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2022 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 250 tys., czyli była o 28 tys. (0,2%) niższa w stosunku od wyników z IV kwartału 2021 roku i o 130 tys. (0,8%) wyższa w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2022 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2022 roku 10,2%, czyli w porównaniu do IV kwartału 2021 roku wzrosła o 1,1 pkt. proc., a w relacji do I kwartału 2021 roku – zmniejszyła się o 3,8 punktu procentowego. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2022 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 781 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to trzeci najniższy wskaźnik w historii, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten wzrósł o 5 osób (0,6%) względem IV kwartału roku […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 714 tys. Była to trzecia największa wartość w historii badania – wyższa była tylko jeden i dwa kwartały wcześniej. Liczba pracujących spadła o 66 tys. (0,4%) w porównaniu do IV kwartału 2021 roku, ale wzrosła o 281 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2022 roku wynosił 58,0% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do IV kw. 2021 roku wskaźnik ten nie zmienił się, a w relacji do I kwartału 2021 roku wzrósł o 0,7 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2022 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym wzrosło o 6 tys. (0,4%) w porównaniu do IV kwartału 2021 roku, a spadło o 58 tys. (4,1%) w relacji do I kwartału 2021 roku. W przemyśle zatrudnienie zmniejszyło się w relacji do IV kwartału 2021 roku o 51 tys. (1,3%), a […]