Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w grudniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,2%, czyli wzrosła o 0,1 pkt. proc. w relacji do listopada 2020 roku i o 1,0 pkt proc. w porównaniu do grudnia 2019 roku. To dziewiąty z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej. […]

Płaca minimalna

Od stycznia 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł brutto, czyli wzrośnie o 200 zł (7,7%). Wzrost ten jest blisko dwukrotnie niższy od skoku minimalnej w 2020 roku, a także dwukrotnie niższy od obietnic partii rządzącej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w 2019 roku (zapowiadano 3000 zł brutto). Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku wynosił 350 […]

Liczba bezrobotnych

Według danych resortu pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2020 roku sięgała 1046,8 tys. W relacji do listopada 2020 roku wzrosła o 21,1 tys. (2,1%), a do grudnia 2019 roku – o 179,6 tys. (20,7%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności […]

Zielone bojkoty – gdy budowlańcy walczyli o środowisko naturalne

W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2020 roku wynosiła 17 224 tys., czyli była o 423 tys. (2,5%) wyższa w stosunku od wyników z II kwartału 2020 roku i o 73 tys. (0,4%) w porównaniu do III kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w III kwartale 2020 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2020 roku 13,0%, czyli w porównaniu do II kwartału 2020 roku wzrosła o 3,5 pkt. proc., a w relacji do III kwartału 2019 roku – o 2,2 punktu procentowego. Ostatnio tak wysoka stopa miała miejsce w 2017 roku. Najwyższą wartość tego […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w III kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 818 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wskaźnik w historii. Spadł on o 4,9% względem II kwartału roku 2020 i o 0,5% względem III kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 644 tys. Była to największa wartość w historii badania. Liczba ta wzrosła o 370 tys. (2,3%) w porównaniu do II kwartału 2020 roku i o 25 tys. (0,2%) w relacji do III kwartału roku 2019. Historyczne minimum zostało […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2020 roku wynosił 56,9% – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podskoczył w porównaniu do II kw. 2019 roku o 1,4 pkt. proc., a w relacji do III kwartału 2019 roku o 0,2 pkt. proc. Żeby odnaleźć wyższy wskaźnik, należy cofnąć się aż do końcówki roku 1998, czyli ponad 20 […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2020 roku w rolnictwie pracowało 1 555 tys. osób, w przemyśle – 5 100 tys., a w usługach – 9 861 tys. W porównaniu do II kwartału 2020 roku przybyło pracowników w usługach (o 391 tys., 4,0%), zaś ubyło w rolnictwie (o 18 tys., 1,1%) oraz przemyśle (o […]