Kontrola PIP? Raz na półwiecze

Skuteczność obowiązującego prawa można w uproszczeniu potraktować jako funkcję dwóch czynników: szansy złapania na łamaniu przepisów i dotkliwości kary. W przypadku prawa pracy obie te wartości są niskie. Inspektor pracy może nałożyć mandat w wysokości do 2000 zł – niezależnie od liczby pracowników, jakich naruszenie prawa pracy dotyczyło, od wielkości firmy, jej obrotów czy zysków. […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W marcu 2022 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6484,9 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z lutego 2022 roku liczba ta wzrosła o 10,0 tys. (0,2%), a do tych z marca 2021 roku – o 154,6 tys. (2,4%). To trzynasty miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie w porównaniu […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w marcu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4%, czyli pozostała w stosunku do stycznia 2022 roku zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu do marca 2021 roku – o 1,0 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 11 miesiąc z rzędu. […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lutym 2022 roku sięgała 903,9 tys. W relacji do lutego 2022 roku spadła o 17,9 tys. (1,9%), a do marca 2021 roku – o 174,5 tys. (16,2%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w IV kwartale 2021 roku (najnowsze […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2021 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 278 tys., czyli była o 64 tys. (0,4%) niższa w stosunku od wyników z III kwartału 2021 roku i o 192 tys. (1,1%) wyższa w porównaniu do IV kwartału 2020 roku. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2021 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2021 roku 9,1%, czyli w porównaniu do III kwartału 2021 roku spadła o 2,3 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2020 roku – o 3,7 punktu procentowego. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2021 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 776 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to drugi najniższy wskaźnik w historii, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten wzrósł o 3 osoby (0,4%) względem III kwartału roku […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 780 tys. Była to druga największa wartość w historii badania – wyższa była tylko kwartał wcześniej. Liczba pracujących spadła o 34 tys. (0,2%) w porównaniu do III kwartału 2021 roku, ale wzrosła o 225 tys. (1,4%) w […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2021 roku wynosił 58,0% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł w porównaniu do III kw. 2021 roku o 0,2 pkt. proc., ale wzrósł o 1,5 pkt. proc. w relacji do IV kwartału 2020 roku. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2021 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym spadło o 36 tys. (2,6%) w porównaniu do III kwartału 2021 roku, ale aż o 239 tys. (14,9%) w relacji do IV kwartału 2020 roku. W przemyśle zatrudnienie zwiększyło się w relacji do III kwartału 2021 roku o 49 tys. (1,0%), ale […]