Bezrobocie? Wiadomo, megawysokie!

Pod koniec ubiegłego roku IPSOS przepytał 28 tys. osób w 37 krajach świata o to, jak oceniają tuzin zjawisk m.in. przeludnienie więzień, odsetek imigrantów w populacji i tempo zmian klimatycznych. Polacy znaleźli się wśród narodów lepiej zorientowanych w rzeczywistości. Nieźle szacowali też wielkość wskaźnika bezrobocia. Przestrzelili go „tylko” o 19 pkt. proc. (faktycznie wynosił 5%) […]

Fasadowość państwa

Jeśli jakaś firma w Polsce wykorzystuje pracę ludzi zatrudnionych na czarno, to w nieuczciwy sposób konkuruje z innymi podmiotami, które próbują funkcjonować w tej samej branży. Państwo, które ignoruje ten fakt, staje się współwinne nie tylko łamaniu prawa, ale też tworzeniu presji wywieranej na uczciwych dotąd przedsiębiorców, których okoliczności mogą zmusić do zmiany modelu funkcjonowania […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1633,78 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (7,1%). W roku 2018 płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł (5%), w 2017 – 150 […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W styczniu 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6368,4 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z grudnia 2018 roku liczba ta wzrosła o 135,7 tys. (2,2%), a w stosunku do stycznia 2018 roku – o 181,8 tys. (2,9%). Był to rekord w historii badania. W ujęciu 12-miesięcznym zatrudnienie rosło […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2018 roku 12,4%, czyli spadła w porównaniu do III kwartału 2018 roku o 0,3  punktu procentowego, a w relacji do IV kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 2,4 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2018 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 853 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to jeden z najniższych wyników w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 2,6% względem III kwartału roku 2018  i spadł o 1,3% w porównaniu do IV kwartału 2017 roku. Najwyższą wartość […]

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2018 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 409 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta spadła o 208 tys. (1,3%) w porównaniu do III kwartału 2018 roku i wzrosła o 5 tys. (0,0%) w relacji do IV kwartału roku 2017 – informuje Główny […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2018 roku wyniósł 56,1% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do III kw. 2018 roku i o 0,1 pkt. proc. w relacji do IV kwartału 2017 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2018 roku w rolnictwie pracowało 1 557 tys. osób, w przemyśle – 5 278 tys., a w usługach – 9 488 tys. Dla rolnictwa był to drugi najniższy wskaźnik w historii badania (po tym odnotowanym dwa kwartały wcześniej). Dla przemysłu – najwyższy. W porównaniu do III kwartału 2018 roku […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w końcu stycznia 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,2%, czyli w relacji do wyników z grudnia 2018 roku wzrosła o 0,4 pkt. proc. W styczniu 2018 roku stopa ta była o 0,7 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna […]