O portalu Rynekpracy.org

Portal Rynekpracy.org jest kontynuacją portalu Bezrobocie.org.pl, który założony został w 2003 roku przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w ramach projektu „Bezrobocie – co robić?” na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2012 roku działalność portalu kontynuowana była dzięki finansowaniu z różnych projektów, a następnie zaczęła się jego ewolucja. Na początku 2014 roku nastąpił relaunch portalu pod nowym adresem i z odświeżonym układem stron oraz nowymi funkcjonalnościami. Nowy adres i nazwa portalu (Rynekpracy.org) wynikał z uwzględnienia faktu, że zarówno FISE, jak i portal, poruszają się po wszystkich segmentach rynku pracy i osoby bezrobotne są tylko jednym z nich. Było to także odbiciem pewnej zmiany organizacyjnej i światopoglądowej: zjawisko bezrobocia jest w Polsce efektem tkwiących głębiej, systemowych problemów, jakie trapią naszą gospodarkę. Aby trwale z nim skutecznie walczyć, trzeba mieć świadomość odnośnie często ukrytych mechanizmów i słabości naszego państwa.

Adresatami Rynekpracy.org są wszyscy zainteresowani ekonomicznymi i społecznymi implikacjami zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz rządowej polityki zatrudnienia, czyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, dziennikarze i analitycy rynku pracy, naukowcy i studenci, a także wszyscy ci, których interesuje pogłębione, kontekstowe podejście do opisanej tematyki.

Opracowując materiały publikowane na stronach Rynekpracy.org autorzy starają się jak najklarowniej wytłumaczyć mechanizmy, którym podlega rynek pracy, metody interpretacji poszczególnych jego wskaźników oraz ich dynamiki, a także przedstawiać bieżące fakty w szerszej perspektywie, pokazując kontekst geograficzny, historyczny, społeczny, ekonomiczny i polityczny. Próbują także walczyć z mitami i stereotypami dotyczącymi zatrudnienia, bezrobocia i ekonomii w ogóle – a których wszechobecność utrudnia często właściwą interpretację zachodzących wokół zjawisk.

Dodatkowo celem portalu jest prezentowanie punktu widzenia organizacji pozarządowych w stosunku do wybranych aktów legislacyjnych, projektów regulacji oraz propozycji i działań organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych oraz administracji centralnej i samorządowej. Warto podkreślić, że ze wszystkich rynków składających się na gospodarkę rynek pracy jest najważniejszy: dotyczy nas wszystkich (bezpośrednio lub pośrednio), definiując poziom naszego życia dziś i w dalekiej przyszłości, tworząc lub odzierając z poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego oraz sprawiedliwości, a nawet kreśląc granice naszych ambicji i marzeń.

Założyciel i właściciel portalu – FISE – jest jedną z najstarszych w Polsce organizacji pozarządowych, która od 20 lat systemowo działa na rzecz wzrostu zatrudnienia. Jej trzema najważniejszymi obszarami działalności są: rynek pracy, ekonomia społeczna i partycypacja społeczna. Oprócz portalu Rynekpracy.org Fundacja tworzy, testuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej np. wyjątkowe szkolenia instruktorów pracujących z bezrobotnymi „Spadochron”. Promuje także rozwiązania zagraniczne, w ramach których usługi rynku pracy świadczone są przez różnorodne podmioty, konkurujące jakością i rozliczane za efekty. Do tej pory FISE przeszkoliło ponad 8000 pracowników instytucji rynku pracy m.in. w zakresie korzystania z nowych narzędzi wspierających osoby poszukujące pracy. Organizacja współpracuje z różnymi aktorami rynku pracy m.in. Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, PKPP Lewiatan i firmą Randstad. Prowadzi również Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), najważniejszy portal adresowany do osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej (ekonomiaspoleczna.pl), Inkubator Innowacji Społecznej TransferHub (www.transferhub.pl), zarządza także Warsztatem Warszawskim (www.warsztatwarszawski.blogspot.pl).

Przeczytaj również: Politykę prywatności

Dostrzegłeś jakiś błąd, masz uwagi lub propozycje dla naszego portalu?
Napisz: lkomuda@fise.org.pl