Prawo

UWAGA: podstrona i dział w trakcie aktualizacji!
Choć najważniejsze akty prawne regulujące zasady działania naszego rynku pracy pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku, to niemal co roku pojawiają się zmiany w poszczególnych ustawach.

Akty prawne:

> prawo pracy, kodeks pracy

> bezrobocie, aktywizacja zawodowa, instytucje rynku pracy

> integracja społeczno-zawodowa, zatrudnienie socjalne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, spółdzielnie socjalne

> działalność pożytku publicznego, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wolontariat

> inne akty prawne (podatki, ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy)

Dokumenty strategiczne:

> związane z rynkiem pracy, bezrobociem