Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu października 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,1%, czyli w relacji do wyników z września 2019 roku nie zmieniła się. W październiku 2018 roku stopa ta była o 0,6 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna 12-miesięczna dynamika […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października 2019 roku wynosiła 841,9 tys. Od końca września 2019 roku spadła o 10,5 tys. (1,2%), a od października 2018 roku o 108,6 tys. (11,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1633,78 zł na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (7,1%). W roku 2018 płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł (5%), w 2017 – 150 zł (8,1%), w 2016 – […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

We wrześniu 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6386,0 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z sierpnia 2019 roku liczba ta spadła o 3,6 tys. (0,1%), a w stosunku do sierpnia 2018 roku – wzrosła o 161,1 tys. (2,6%). Był to piąty najwyższy wynik w historii badania. W ujęciu […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2019 roku 10,4%, czyli nie uległa zmianie w porównaniu do I kwartału 2019 roku, a w relacji do II kwartału 2018 roku zwiększyła się o 0,2 punktu procentowego. Był to drugi najniższy wynik w historii badania (ex aequo z tym […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2019 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 837 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to drugi najniższy wynik w historii badania. Wskaźnik ten spadł o 2,9% względem I kwartału roku 2019  i był taki sam, jak w II kwartału 2018 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika […]

Liczba pracujących

Według GUS, w II kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 484 tys. Liczba ta wzrosła o 210 tys. (1,3%) w porównaniu do I kwartału 2019 roku i spadła o 81 tys. (0,5%) w relacji do II kwartału roku 2018 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2019 roku wyniósł 56,2% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do I kw. 2019 roku i zwiększył się o 0,3 pkt. proc. w relacji do II kwartału 2018 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2019 roku w rolnictwie pracowało 1 484 tys. osób, w przemyśle – 5 236 tys., a w usługach – 9 691 tys. Dla rolnictwa był to drugi najniższy wynik w historii badania – liczba pracujących po raz drugi spadła poniżej 1,5 miliona. Dla przemysłu był to trzeci najwyższy […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2019 roku wynosiła 17 032 tys., czyli była o 92 tys. (0,5%) wyższa w stosunku do wyników I kwartału 2019 roku i o 150 tys. (0,9%) niższa w porównaniu do II kwartału 2018 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2019 roku została […]