Statystyki:

 

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2021 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 120 tys., czyli była o 34 tys. (0,1%) wyższa w stosunku od wyników z IV kwartału 2020 roku i o 166 tys. (1,0%) wyższa w porównaniu do I kwartału 2020 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w I […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2021 roku 14,0%, czyli w porównaniu do IV kwartału 2020 roku wzrosła o 1,2 pkt. proc., a w relacji do I kwartału 2020 roku – o 5,3 punktu procentowego. Ostatnio tak wysoka stopa miała miejsce w 2017 roku. Najwyższą wartość tego […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 433 tys. (dane wstępne). Liczba pracujących spadła o 122 tys. (0,7%) w porównaniu do IV kwartału 2020 roku i wzrosła o 8 tys. (0,5 promila) w relacji do I kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2021 roku wynosił 57,3% – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł w porównaniu do IV kw. 2020 roku o 0,8 pkt. proc., a o 1,3 pkt. proc. w relacji do I kwartału 2020 roku. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt. proc. w relacji do kwietnia 2021 roku i wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do maja 2020 roku. To 14. miesiąc nieprzerwanego wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej. Analiza długoterminowa U […]

Liczba bezrobotnych

Według danych GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2021 roku sięgała 1026,7 tys. W relacji do kwietnia 2021 roku spadła o 27,1 tys. (2,6%), a do maja 2020 roku – wzrosła o 15,0 tys. (1,5%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w I kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych […]

Płaca minimalna

15 czerwca 2021 roku rząd przedłożył Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję podwyższenia wynagrodzenia minimalnego o 200 zł do 3000 zł brutto i stawki godzinowej z 18,30 zł do 19,60 zł brutto, czyli w obu przypadkach o 7,1%. RDS i jej poprzedniczka sprzed lipca 2015 roku, czyli Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, rzadko były w stanie wypracować […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W maju 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6338,5 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z kwietnia 2021 roku liczba ta wzrosła o 21,6 tys. (0,3%), a do maja 2020 roku – o 164,6 tys. (2,7%). To trzeci miesiąc z rzędu, gdy liczba ta ponownie zaczęła rosnąć w porównaniu […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 828 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to trzeci najniższy wskaźnik w historii. Wzrósł on o 1,2% względem III kwartału roku 2020 i spadł o 1,2% względem IV kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2020 roku w rolnictwie pracowało 1 605 tys. osób, w przemyśle – 5 178 tys., a w usługach – 9 666 tys. W porównaniu do III kwartału 2020 roku ubyło pracowników w usługach (o 195 tys., 2,0%), zaś przybyło w rolnictwie (o 50 tys., 3,2%) oraz przemyśle (o […]