Statystyki:

 

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2022 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 294 tys., czyli była o 102 tys. (0,6%) wyższa w stosunku od wyników z III kwartału 2022 roku i o 16 tys. (0,1%) w porównaniu do IV kwartału 2021 roku. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2022 roku została oszacowana […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2022 roku 12,1%, czyli w porównaniu do III kwartału 2022 roku wzrosła o 0,1 punktu procentowego, a w relacji do IV kwartału 2021 roku – o 3,0 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2022 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 770 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wynik w historii obliczania tego wskaźnika, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten spadł o 11 osób (1,4%) względem III […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 796 tys. Była to druga największa wartość w historii badania – wyższa była tylko w III kwartale 2021 roku. Liczba pracujących wzrosła o 106 tys. (0,6%) w porównaniu do III kwartału 2022 roku, a o 16 tys. […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2022 roku wynosił 58,2% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do III kw. 2022 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,4 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2021 roku o 0,2 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2022 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym spadło o 71 tys. (5,1%) w porównaniu do III kwartału 2022 roku i o 52 tys. (3,8%) w relacji do IV kwartału 2021 roku. W przemyśle zatrudnienie wzrosło w relacji do III kwartału 2022 roku o 3 tys. (0,1%), ale w porównaniu […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w marcu 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4%, czyli w stosunku do lutego 2023 roku spadła o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu do marca 2022 roku – o 0,4 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W lutym 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6526,3 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to drugi najwyższy wynik w historii kalkulowania tego wskaźnika. W relacji do danych ze stycznia 2023 roku liczba ta zmniejszyła się o 3,8 tys. (0,1%), a do tych z lutego 2022 roku – wzrosło o 51,4 tys. […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w marcu 2023 roku sięgała 848,3 tys. W relacji do lutego 2023 roku spadła o 16,5 tys. (1,9%), a do marca 2022 roku – o 53,8 tys. (6,0%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do danych sprzed 12 miesięcy malała 21 miesięcy z rzędu. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej […]

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3 490 zł brutto miesięcznie i 22,80 zł brutto za godzinę pracy, natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, kwoty te mają wynieść odpowiednio 3 600 zł brutto i 23,50 zł brutto za godzinę. W porównaniu do stawek z 2022 roku, oznacza to podwyżki odpowiednio o 15,9% […]