Statystyki:

 

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3 490 zł brutto miesięcznie i 22,80 zł brutto za godzinę pracy, natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, kwoty te mają wynieść odpowiednio 3 600 zł brutto i 23,50 zł brutto za godzinę. W porównaniu do stawek z 2022 roku, oznacza to podwyżki odpowiednio o 15,9% […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2022 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 192 tys., czyli była o 32 tys. (0,2%) niższa w stosunku od wyników z II kwartału 2022 roku i o 150 tys. (0,9%) niższa w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Liczba osób biernych zawodowo w III kwartale 2022 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2022 roku 12,0%, czyli w porównaniu do II kwartału 2022 roku wzrosła o 3,1 punktu procentowego, a w relacji do III kwartału 2021 roku – o 0,6 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w III kwartale 2022 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 781 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Były jedynie trzy kwartały o niższym wskaźniku, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten wzrósł o 8 osób (1,0%) względem II kwartału roku […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2022 roku wynosił 57,8% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do II kw. 2022 roku wskaźnik ten spadł o 0,1 pkt. proc., a w relacji do III kwartału 2021 roku o 0,4 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym spadło o 45 tys. (3,1%) w porównaniu do II kwartału 2022 roku i o 17 tys. (1,2%) w relacji do III kwartału 2021 roku. W przemyśle zatrudnienie zmniejszyło się w relacji do II kwartału 2022 roku o 126 tys. (2,4%), ale w […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,1%, czyli w stosunku do września 2022 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do października 2021 roku – spadła o 0,8 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już 18 miesiąc z rzędu. Analiza długoterminowa U zarania zmian ustrojowych […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W październiku 2022 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6500,9 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z września 2022 roku liczba ta wzrosła o 7,1 tys. (0,1%), a do tych z października 2021 roku – zwiększyła się o 149,8 tys. (2,4%). To 19 miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie […]

Liczba bezrobotnych

Według GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w październiku 2022 roku sięgała 796,0 tys. W relacji do września 2022 roku spadła o 5,7 tys. (0,7%), a do października 2021 roku – o 114,9 tys. (12,6%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w III kwartale 2022 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2022 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 690 tys. Była to piąta największa wartość w historii badania – wyższa była tylko od III kwartału 2021 do II kwartału 2022 roku. Liczba pracujących spadła o 80 tys. (0,5%) w porównaniu do II kwartału 2022 roku, […]