Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli od czerwca (od czerech miesięcy) stała w miejscu, a w porównaniu do października 2019 roku – wzrosła o 1,1 pkt. proc. To siódmy z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej. […]

Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września 2020 roku wynosiła 1019,0 tys. Od końca września 2020 roku spadła o 4,7 tys. (0,5%), a od października 2019 roku – wzrosła o 178,5 tys. (21,2%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

We wrześniu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6312,4 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z sierpnia 2020 roku liczba ta wzrosła o 17,4 tys. (0,3%), a w stosunku do września 2019 roku – spadła o 73,6 tys. (1,2%). To szósty miesiąc z rzędu, gdy liczba ta spada w […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2020 roku wynosiła 16 801 tys., czyli była o 153 tys. (0,9%) niższa w stosunku od wyników z I kwartału 2020 roku i o 231 tys. (1,4%) w porównaniu do II kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Ostatni tak duży spadek liczby osób aktywnych zawodowo (liczony rok […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2020 roku 9,5%, czyli w porównaniu do I kwartału 2020 roku wzrosła o 1,2 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2019 roku – spadła o 0,9 punktu procentowego. Był to trzeci najniższy wynik w historii badania – po tym […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 860 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten wzrósł o 1,9% względem I kwartału roku 2020 i o 2,7% względem II kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku (1314), a najniższą w […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 274 tys. Liczba ta spadła o 151 tys. (0,9%) w porównaniu do I kwartału 2020 roku i o 210 tys. (1,3%) w relacji do II kwartału roku 2019 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio tak duży spadek liczby […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2020 roku wyniósł 55,5% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł w porównaniu do I kw. 2019 roku o 0,5 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2019 roku o 0,7 pkt. proc. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2020 roku w rolnictwie pracowało 1 573 tys. osób, w przemyśle – 5 162 tys., a w usługach – 9 470 tys. W porównaniu do I kwartału 2020 roku przybyło pracowników w rolnictwie (o 62 tys., 4,1%), zaś ubyło w rolnictwie (o 27 tys., 0,5%) oraz usługach (o […]

Płaca minimalna

Od stycznia 2021 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło prawdopodobnie 2800 zł brutto, czyli wzrośnie o 200 zł (7,7%). Wzrost ten ma być blisko dwukrotnie niższy w porównaniu do skoku minimalnej w 2020 roku, a także dwukrotnie niższy w relacji do obietnic partii rządzącej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi (zapowiadano 3000 zł brutto). Wynagrodzenie minimalne w Polsce […]