Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych wstępnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu kwietnia 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,7%, czyli w relacji do wyników z marca 2020 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W kwietniu 2019 roku stopa ta była o 0,1 pkt. proc. niższa, co oznacza, że po sześciu latach i czterech miesiącach zakończył […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2020 roku wynosiła 964,8 tys. Od końca marca 2020 roku wzrosła o 55,4 tys. (6,1%), a od kwietnia 2019 roku – o 26,5 tys. (2,8%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2019 roku (najnowsze dostępne dane) liczba […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W marcu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6411,7 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z lutym 2020 roku liczba ta spadła o 4,2 tys. (0,1%), a w stosunku do marca 2019 roku – wzrosło o 18,1 tys. (0,3%). Był to najwyższy wynik w historii badania. W ujęciu 12-miesięcznym […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2019 roku wynosiła 16 953 tys., czyli była o 198 tys. (1,2%) niższa w stosunku od wyników z III kwartału 2019 roku i o 105 tys. (0,6%) w porównaniu do IV kwartału 2018 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2019 roku została oszacowana […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2019 roku 7,9%, czyli w porównaniu do III kwartału 2019 roku zmniejszyła się o 2,9 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2018 roku – o 4,5 punktu procentowego. Był to najniższy wynik w historii badania. Najwyższą wartość tego wskaźnika […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2019 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 838 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to czwarty najniższy wynik w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 1,9% względem III kwartału roku 2019  i spadł o 1,8% względem IV kwartału 2018 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano […]

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 467 tys. i była to szósta najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 152 tys. (0,9%) w porównaniu do III kwartału 2019 roku i wzrosła o 58 tys. (0,4%) w relacji do IV kwartału roku 2018 – informuje […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2019 roku wyniósł 56,0% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do III kw. 2019 roku i o 0,1 pkt. proc. w relacji do IV kwartału 2018 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2019 roku w rolnictwie pracowało 1 504 tys. osób, w przemyśle – 5 266 tys., a w usługach – 9 592 tys. Dla rolnictwa był to trzeci najniższy wynik w historii badania. Dla przemysłu był to drugi najwyższy wynik w historii. W porównaniu do III kwartału 2019 roku […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1877,62 zł na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 350 zł brutto (15,6%). W ujęciu nominalnym była to największa podwyżka wynagrodzenia minimalnego w historii. W roku 2019 płaca minimalna zwiększyła się o […]