Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w październiku 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, czyli skurczyła się w relacji do sierpnia 2021 roku o 0,1 pkt. proc. i o 0,6 pkt. proc. w porównaniu do października 2020 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już piąty miesiąc z rzędu. Ponieważ […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W październiku 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6351,1 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z września 2021 roku liczba ta zwiększyła się o 3,9 tys. (0,1%), a do tych z października 2020 roku – o 32,8 tys. (0,5%). To ósmy miesiąc z rzędu, gdy liczba ta rośnie w […]

Liczba bezrobotnych

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w październiku 2021 roku sięgała 912,3 tys. W relacji do września 2021 roku spadła o 22,4 tys. (2,4%), a do października 2020 roku – o 106,1 tys. (10,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym spadło o 65 tys. (4,5%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku, ale aż o 208 tys. (13,2%) w relacji do II kwartału 2020 roku. W przemyśle spadki te wynosiły odpowiednio 46 tys. (0,9%) i 55 tys. (1,1%). Wzrost nastąpił natomiast w […]

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 3010 zł brutto miesięcznie i 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Oznacza to wzrost o 210 zł brutto (7,5%) stawki miesięcznej i o 1,40 zł brutto  (7,7%) stawki godzinowej. Minimalne wynagrodzenie oznacza zazwyczaj wypłatę na rękę w kwocie 2 209,56 zł, (podwyżka o 147,89 zł) oraz […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2021 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 203 tys., czyli była o 83 tys. (0,5%) wyższa w stosunku od wyników z I kwartału 2021 roku i o 402 tys. (2,4%) wyższa w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2021 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2021 roku 13,3%, czyli w porównaniu do I kwartału 2021 roku spadła o 0,7 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2020 roku – wzrosła o 3,8 punktu procentowego. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2021 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 799 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wskaźnik w historii, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten spadł o 20 osób (2,4% względem I kwartału roku 2021 […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. Liczba pracujących wzrosła o 164 tys. (1,0%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2,0%) w relacji do II kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2021 roku wynosił 57,6% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł w porównaniu do I kw. 2021 roku o 0,3 pkt. proc., a o 2,1 pkt. proc. w relacji do II kwartału 2020 roku. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika […]