Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu sierpnia 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,2%, czyli w relacji do wyników z lipca 2019 roku nie zmieniła się. W sierpniu 2018 roku stopa ta była o 0,6 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna 12-miesięczna dynamika […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wynosiła 866,7 tys. Od końca lipca 2019 roku spadła o 1,7 tys. (0,2%), a od sierpnia 2018 roku o 91,9 tys. (9,6%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1633,78 zł na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (7,1%). W roku 2018 płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł (5%), w 2017 – 150 zł (8,1%), w 2016 – […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W lipcu 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6397,2 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z czerwca 2019 roku liczba ta wzrosła o 3,4 tys. (0,5 promila), a w stosunku do lipca 2018 roku – o 166,1 tys. (2,7%). Tak jak miesiąc wcześniej był to najwyższy wynik w historii […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2019 roku 10,4%, czyli spadła w porównaniu do IV kwartału 2018 roku o 2,0  punkty procentowe, a w relacji do I kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 1,4 punktu procentowego. Był to drugi najniższy wynik w historii badania. Roczna dynamika […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2019 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 862 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to jeden z najniższych wyników w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 1,1% względem IV kwartału roku 2018  i spadł o 0,2% w porównaniu do I kwartału 2018 roku. Najwyższą wartość […]

Liczba pracujących

Według GUS, w I kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 274 tys. i choć była to jedna z wyższych wartości w historii badania, jednocześnie ostatni raz wskaźnik ten był tak niski dwa lata temu. Liczba ta spadła o 135 tys. (0,8%) w porównaniu do IV kwartału 2018 roku i o […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2019 roku wyniósł 55,9% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do IV kw. 2018 roku i o 0,1 pkt. proc. w relacji do I kwartału 2018 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2019 roku w rolnictwie pracowało 1 462 tys. osób, w przemyśle – 5 255 tys., a w usługach – 9 461 tys. Dla rolnictwa był to najniższy wynik w historii badania – liczba pracujących po raz pierwszy spadła poniżej 1,5 miliona. Dla przemysłu z kolei był to drugi […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2019 roku wynosiła 16 940 tys., czyli była o 118 tys. (0,7%) niższa w stosunku do wyników IV kwartału 2018 roku i o 113 tys. (0,7%) do I kwartału 2018 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2019 roku została oszacowana na 13 […]