Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu grudnia 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,2%, czyli w relacji do wyników z listopada 2019 roku wzrosła o 0,1 pkt. proc. W grudniu 2018 roku stopa ta była o 0,6 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1877,62 zł na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 350 zł brutto (15,6%). W ujęciu nominalnym była to największa podwyżka wynagrodzenia minimalnego w historii. W roku 2019 płaca minimalna zwiększyła się o […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W listopadzie 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6394,8 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z października 2019 roku liczba ta wzrosła o 11,5 tys. (0,2%), a w stosunku do listopada 2018 roku – wzrosła o 162,4 tys. (2,6%). Był to drugi najwyższy wynik w historii badania (po tym […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2019 roku wynosiła 867,2 tys. Od końca listopada 2019 roku wzrosła o 17,5 tys. (2,1%), a od grudnia 2018 roku spadła o 101,7 tys. (10,5%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2019 roku 10,8%, czyli w porównaniu do II kwartału 2019 roku wzrosła o 0,4 pkt. proc., a w relacji do III kwartału 2018 roku – o 1,9 punktu procentowego. Był to trzeci najniższy wynik w historii badania. Najwyższą wartość tego wskaźnika […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w III kwartale 2019 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 822 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wynik w historii badania. Wskaźnik ten spadł o 1,8% względem II kwartału roku 2019  i o 1,1% względem III kwartału 2018 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I […]

Liczba pracujących

Według GUS, w III kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 619 tys. i była to największa wartość w historii badania. Liczba ta wzrosła o 135 tys. (0,8%) w porównaniu do II kwartału 2019 roku i o 2 tys. (0,1 promila) w relacji do III kwartału roku 2018 – informuje Główny […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2019 roku wyniósł 56,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do II kw. 2019 roku i zmniejszył się o 0,1 pkt. proc. w relacji do III kwartału 2018 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2019 roku w rolnictwie pracowało 1 545 tys. osób, w przemyśle – 5 284 tys., a w usługach – 9 704 tys. Dla rolnictwa był to czwarty najniższy wynik w historii badania. Dla przemysłu był to najwyższy wynik w historii. W porównaniu do II kwartału 2019 roku przybyło […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2019 roku wynosiła 17 1512 tys., czyli była o 119 tys. (0,7%) wyższa w stosunku do wyników II kwartału 2019 roku i o 128 tys. (0,7%) niższa w porównaniu do III kwartału 2018 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w III kwartale 2019 roku została […]