Statystyki:

 

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2020 roku wynosiła 17 086 tys., czyli była o 138 tys. (0,8%) niższa w stosunku od wyników z III kwartału 2020 roku i o 133 tys. (0,8%) wyższa w porównaniu do IV kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2020 roku […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2020 roku 12,8%, czyli w porównaniu do III kwartału 2020 roku wzrosła o 0,3 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2019 roku – o 4,9 punktu procentowego. Ostatnio tak wysoka stopa miała miejsce w 2017 roku. Najwyższą wartość tego […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 828 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to trzeci najniższy wskaźnik w historii. Wzrósł on o 1,2% względem III kwartału roku 2020 i spadł o 1,2% względem IV kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 555 tys. Była to piąta najwyższa wartość w historii badania. Liczba pracujących spadła o 89 tys. (0,5%) w porównaniu do III kwartału 2020 roku i wzrosła o 88 tys. (0,5%) w relacji do III kwartału roku 2019. Historyczne […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2020 roku wynosił 56,5% – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł w porównaniu do III kw. 2019 roku o 0,4 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2019 roku zwiększył się o 0,5 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2020 roku w rolnictwie pracowało 1 605 tys. osób, w przemyśle – 5 178 tys., a w usługach – 9 666 tys. W porównaniu do III kwartału 2020 roku ubyło pracowników w usługach (o 195 tys., 2,0%), zaś przybyło w rolnictwie (o 50 tys., 3,2%) oraz przemyśle (o […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W lutym 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6334,0 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych ze stycznia 2021 roku liczba ta wzrosła o 19,9 tys. (1,7%), a w stosunku do lutego 2020 roku – spadła o 111,9 tys. (1,7%). To 11. miesiąc z rzędu, gdy liczba ta spada w […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) w lutym 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,6%, czyli wzrosła o 0,1 pkt. proc. w relacji do stycznia 2021 roku i o 1,1 pkt proc. w porównaniu do lutego 2020 roku. To 11. miesiąc nieprzerwanego wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej. […]

Liczba bezrobotnych

Według danych resortu pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lutym  2021 roku sięgała 1100,6 tys. W relacji do stycznia 2021 roku wzrosła o 10,2 tys. (0,9%), a do lutego 2020 roku – o 180,7 tys. (19,6%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności […]

Płaca minimalna

Od stycznia 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł brutto, czyli wzrośnie o 200 zł (7,7%). Wzrost ten jest blisko dwukrotnie niższy od skoku minimalnej w 2020 roku, a także dwukrotnie niższy od obietnic partii rządzącej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w 2019 roku (zapowiadano 3000 zł brutto). Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku wynosił 350 […]