Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w maju 2024 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5% i w relacji do danych z kwietnia 2024 roku spadła o 0,1 pkt. proc., podobnie jak w porównaniu do maja 2023 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do lutego […]

Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2024 roku sięgała 778,3 tys. W relacji do kwietnia 2024 roku spadła o 18,8 tys. (2,4%), a do maja 2023 roku – o 24 tys. (3,0%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w I kwartale 2024 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2024 roku wynosiła 17 753 tys., czyli była o 117 tys. (0,7%) niższa w stosunku od wyników z IV kwartału 2023 roku, i o 99 tys. (0,6%) w porównaniu do I kwartału 2023 roku. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2024 roku została oszacowana na 12 600 […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2024 roku 11,8%, czyli w porównaniu do IV kwartału 2023 roku spadła o 1 punkt procentowy, a w relacji do I kwartału 2023 roku –  wzrosła o 1,1 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2024 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 765 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten zwiększył się o 12 osób (1,6%) względem IV kwartału roku 2023 i o 13 osób (1,7%) względem I kwartału 2023 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2024 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 17 194 tys. Liczba pracujących spadła o 129 tys. (0,7%) w porównaniu do IV kwartału 2023 roku, a o 138 tys. (0,8%) w relacji do I kwartału roku 2023. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji 15-89 lat w I kwartale 2024 roku wynosił 58,5% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do IV kw. 2023 roku wskaźnik ten spadł o 0,4 pkt. proc., a w relacji do I kw. 2023 roku – o 0,3 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2024 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym wynosiło 1 168 tys. i spadło o 55 tys. (4,5%) w porównaniu do IV kwartału 2023 roku i o 113 tys. (8,8%) w relacji do I kwartału 2023 roku. W przemyśle zatrudnienie wynosiło 5 112 tys. i w relacji do IV kwartału […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W kwietniu 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 499,4 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z marca 2024 roku liczba ta spadła o 1,8 tys. (0,03%), a do tych z kwietnia 2023 roku – o 24,9 tys. (0,4%). Dynamika zatrudnienia w ujęciu rocznym (styczeń do stycznia poprzedniego roku, […]

Płaca minimalna

Od stycznia do końca czerwca 2024 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 4 242 zł brutto miesięcznie i 27,70 zł brutto za godzinę, a od lipca do grudnia 2024 roku odpowiednio 4 300 zł/m i 28,10 zł/h. W I połowie 2024 roku minimalna płaca miesięczna podskoczyła względem II połowy 2023 roku o 642 zł/m (17,8%) i 4,20 […]