Statystyki:

 

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2023 roku wynosiła 17 870 tys., czyli była o 103 tys. (0,6%) wyższa w stosunku od wyników z III kwartału 2023 roku, i o 51 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2022 roku. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2023 roku została oszacowana na 12 492 […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2023 roku 12,8%, czyli w porównaniu do III kwartału 2023 roku wzrosła o 1,8 punktu procentowego, a w relacji do IV kwartału 2022 roku –  o 0,8 pkt. proc. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w IV kwartale 2023 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 753 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to drugi najniższy wynik w historii obliczania tego wskaźnika – po tym z I kwartału 2023 roku (752). Jakkolwiek należy tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2023 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 17 323 tys. Była to druga najwyższa wartość w historii badania, po wyniku z I kwartału 2023 roku (17 332 tys.). Liczba pracujących wzrosła o 44 tys. (0,3%) w porównaniu do III kwartału 2023 roku, a o […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji 15-89 lat w IV kwartale 2023 roku wynosił 58,9% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do III kw. 2023 roku wskaźnik ten wzrósł o 0,4 pkt. proc., a w relacji do IV kwartału 2022 roku – o 0,2 pkt. proc. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2023 roku zatrudnienie w sektorze rolniczym wynosiło 1 223 tys. i spadło o 144 tys. (10,5%) w porównaniu do III kwartału 2023 roku i o 85 tys. (6,5%) w relacji do IV kwartału 2022 roku. W przemyśle zatrudnienie wynosiło 5 133 tys. i w relacji do III kwartału […]

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2024 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,4% i wzrosła w relacji do danych z grudnia 2023 roku o 0,3 punktu procentowego. W porównaniu do stycznia 2023 roku stopa zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku (styczeń do stycznia poprzedniego roku, luty do […]

Płaca minimalna

Od stycznia do końca czerwca 2024 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 4 242 zł brutto miesięcznie i 27,70 zł brutto za godzinę, a od lipca do grudnia 2024 roku odpowiednio 4 300 zł/m i 28,10 zł/h. W I połowie 2024 roku minimalna płaca miesięczna podskoczyła względem II połowy 2023 roku o 642 zł/m (17,8%) i 4,20 […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W styczniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 515,7 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z grudnia 2023 roku liczba ta wzrosła o 20,4 tys. (0,3%), a do tych ze stycznia 2023 roku – spadła o 14,4 tys. (0,2%). Analiza długoterminowa Z relatywnie wysokim zatrudnieniem w sektorze przedsiębiorstw […]

Liczba bezrobotnych

Według GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2023 roku sięgała 837,1 tys. W relacji do grudnia 2023 roku wzrosła o 48,9 tys. (6,2%), a do stycznia 2023 roku – spadła o 20,5 tys. (2,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w IV kwartale 2023 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana […]