Statystyki:

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu lipca 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z czerwca 2020 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do lipca 2019 roku – wzrosła o 0,9 pkt. proc. To czwarty z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do […]

Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2020 roku wynosiła 1030,2 tys. Od końca czerwca 2020 roku wzrosła o 3,7 tys. (0,4%), a od lipca 2019 roku – o 161,6 tys. (18,6%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W czerwcu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6185,8 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z maja 2020 roku liczba ta wzrosła o 11,9 tys. (0,2%), a w stosunku do czerwca 2019 roku – o 208,0 tys. (3,3%). Ostatni tak duży spadek tego wskaźnika (licząc rok do roku) miał […]

Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2020 roku wynosiła 16 954 tys., czyli była o 1 tys. wyższa w stosunku od wyników z IV kwartału 2019 roku i o 14 tys. (0,1%) w porównaniu do I kwartału 2019 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2020 roku została oszacowana […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2020 roku 8,7%, czyli w porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrosła o 0,8 pkt. proc., a w relacji do I kwartału 2019 roku – spadła o 1,7 punktu procentowego. Był to drugi najniższy wynik w historii badania – po tym […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2020 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 844 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to szósty najniższy wynik w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 0,7% względem IV kwartału roku 2019  i spadł o 2,1% względem I kwartału 2019 roku. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano […]

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 425 tys. i była to ósma najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 42 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2019 roku i wzrosła o 151 tys. (0,9%) w relacji do I kwartału roku 2019 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2020 roku wyniósł 56,0% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik spadł nie zmienił się w porównaniu do IV kw. 2019 roku i wzrósł o 0,1 pkt. proc. w relacji do I kwartału 2019 roku. Maksimum tego dwudziestolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku i III kwartał 2018 roku), jednak […]

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku w rolnictwie pracowało 1 511 tys. osób, w przemyśle – 5 189 tys., a w usługach – 9 622 tys. Dla rolnictwa był to czwarty najniższy wynik w historii badania. W porównaniu do IV kwartału 2019 roku ubyło pracowników w przemyśle (77 tys., 1,5%), zaś przybyło […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1877,62 zł na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 350 zł brutto (15,6%). W ujęciu nominalnym była to największa podwyżka wynagrodzenia minimalnego w historii. W roku 2019 płaca minimalna zwiększyła się o […]