RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Fabryki zarządzane przez robotników, bankrutujące przedsiębiorstwa przejmowane przez załogę, która uruchamia produkcję i ratuje firmę przed upadkiem – to nie utopijna wizja XIX-wiecznych socjalistów, ale codzienna rzeczywistość krajów wychodzących z kryzysu. graf. VideoPlasty, źr. Wikimedia, lic. CC-BY-SA 4.0 Dwadzieścia lat temu Argentyna przechodziła jeden z najgorszych kryzysów w swojej historii. Połowa mieszkańców żyła poniżej progu

  • Temat zarobków osób pełniących funkcje publiczne oraz urzędników państwowych i samorządowych zawsze wzbudza wielkie emocje. W zgiełku, jaki towarzyszy krytyce podwyżek, jakie przyznali sobie i nie tylko sobie posłowie, a które odrzucił Senat, ginie jednak wiele bardzo ważnych systemowych problemów, jakie czekają na rozwiązanie. Ilustracja: Łukasz Komuda, materiał źródłowy publicdomainvector.org, pixabay.com, lic. CC0   W

  • Epidemia SARS-COV-2 spowodowała przymusowe zatrzymanie wielu gospodarek. Amerykański bank centralny, FED, przewiduje, że na koniec 2020 roku bezrobocie w USA wyniesie ponad 32%, czyli najwięcej w historii. Kraje dotknięte pandemią będą musiały zmierzyć się ze spadkiem PKB od kilku do kilkunastu procent względem prognoz „przedwirusowych”. Jeśli przewidywania analityków się potwierdzą, czeka nas głęboka recesja. A kiedy

  • Kryzys gospodarczy związany z koronawirusem nie uderzy w nas wszystkich z taką samą siłą. Najmocniej uderzy w tych, których sytuacja i tak jest już kiepska: zatrudnionych w elastycznych formach (co jest eufemizmem zatrudnienia śmieciowego), pracujących w niższych segmentach rynku. W Polsce (choć zapewne nie tylko) sektory, które najbardziej odczują nadchodzący kryzys, to jednocześnie te, które


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 roku wynosiła 1029,0 tys. Od końca czerwca 2020 roku spadła o 0,5 tys. (0,5 promila), a od sierpnia 2019 roku – o 162,3 tys. (18,7%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 527 tys. W porównaniu do I kwartału 2020 roku spadła o 2 tys. (0,4%), a w relacji do II kwartału 2019 roku – o 21 tys. (4,0%). W II kwartale 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 474 tys. (90%). Stabilna liczba bezrobotnych w okresie lockdownu i po jego zniesieniu oznacza, że osób, które straciły wtedy pracę, należy szukać wśród biernych zawodowo.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sierpniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z lipca i czerwca 2020 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do lipca 2019 roku – wzrosła o 0,9 pkt. proc. To piąty z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 425 tys. i była to ósma najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 42 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2019 roku i wzrosła o 151 tys. (0,9%) w relacji do I kwartału roku 2019 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Dane z I kwartału 2020 roku nie pokazywały więc jeszcze efektów kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum – w III kwartale 2019 roku (16 619 tys.).

Wesprzyj nas!