RynekPracy.org

Wiadomości:


  • W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta

  • Choć od kilku dekad PKB poddawane jest krytyce, wciąż pozostaje najczęściej stosowanym miernikiem kondycji gospodarki i dobrobytu społecznego. Cieszymy się, gdy rośnie, sprawdzamy, o ile procent spadnie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, porównujemy się za jego pomocą do innych krajów. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w

  • Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o rynku pracownika. Czy rzeczywiście tak było? Wydawać by się mogło, że każdy może pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, kompetencjami, zainteresowaniami, a do tego z godnym wynagrodzeniem. Jednak nie wszystkie grupy społeczne są traktowane na równi. Grupą najbardziej dotkniętą dyskryminacją na rynku pracy są migrantki, a w szczególności uchodźczynie.

  • Fabryki zarządzane przez robotników, bankrutujące przedsiębiorstwa przejmowane przez załogę, która uruchamia produkcję i ratuje firmę przed upadkiem – to nie utopijna wizja XIX-wiecznych socjalistów, ale codzienna rzeczywistość krajów wychodzących z kryzysu. Dwadzieścia lat temu Argentyna przechodziła jeden z najgorszych kryzysów w swojej historii. Połowa mieszkańców żyła poniżej progu ubóstwa, a jedna czwarta nie była w


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych resortu pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2020 roku sięgała 1046,8 tys. W relacji do listopada 2020 roku wzrosła o 21,1 tys. (2,1%), a do grudnia 2019 roku – o 179,6 tys. (20,7%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 580 tys. W porównaniu do II kwartału 2020 roku wzrosła o 53 tys. (10,1%), a w relacji do III kwartału 2019 roku – o 48 tys. (9,0%). W III kwartale 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 447 tys. (77%). Relatywnie stabilna liczba bezrobotnych w okresie kryzysu pandemicznego oznacza, że osób, które straciły ostatnio pracę, należy szukać raczej wśród biernych zawodowo niż pośród bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w grudniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,2%, czyli wzrosła o 0,1 pkt. proc. w relacji do listopada 2020 roku i o 1,0 pkt proc. w porównaniu do grudnia 2019 roku. To dziewiąty z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 644 tys. Była to największa wartość w historii badania. Liczba ta wzrosła o 370 tys. (2,3%) w porównaniu do II kwartału 2020 roku i o 25 tys. (0,2%) w relacji do III kwartału roku 2019. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.). Mieliśmy do czynienia z odbiciem po szoku pandemii z końca I i całego II kwartału 2020 roku.

Wesprzyj nas!