RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Tylko w niespełna 3% wypadków przy pracy badanie przyczyn oraz opracowanie zaleceń, które mają na celu bezpieczeństwo pracowników w przyszłości, powstają pod okiem inspektorów pracy. W pozostałych incydentach sprawą zajmują się przedstawiciele pracodawcy. Często ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z podobnym zdarzeniem. Wyobraźmy sobie taką sytuację: podczas niedzielnego spaceru idziemy sobie chodnikiem,

  • Niczego nam jako społeczeństwu nie daje to, że ktoś zarobi pół miliona, a nie np. ćwierć miliona. Ta różnica – zgodnie z malejącą krańcową użytecznością dochodu – niemal nic nie daje również jemu. Obecność jednego promila absurdalnie wysoko wynagradzanych tworzy wrażenie, że nie jesteśmy jedną wspólnotą, nie jedziemy na tym samym wózku, nie wiedziemy podobnego

  • Polska, kraj kwitnących nierówności Gdy pod koniec marca tego roku World Inequality Lab opublikował swój najnowszy raport, w polskim internecie zawrzało. Nazwisko „Piketty” odmieniano przez przypadki, a najważniejszym komunikatem było to, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Reszta pozostawała nieco mglista. Mowa o nierównościach w zarobkach, dochodach czy majątku? Przed czy po opodatkowaniu? Z 500 plus

  • To, jakimi strumieniami migranci z Ukrainy popłyną w nadchodzących latach do Polski i Niemiec, zależy od szeregu sił, które w różnych konfiguracjach wzmacniają się lub osłabiają. Aby przewidzieć przebieg wydarzeń, powinniśmy śledzić nie tylko to, co dzieje się u nas i za Odrą, ale także w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Najwięcej uwagi musimy jednak poświecić


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2019 roku wynosiła 986,0 tys. Od końca lutego 2019 roku spadła o 30,7 tys. (3,0%), a od marca 2018 roku o 106,2 tys. (9,7%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 649 tys. W porównaniu do III kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 13 tys. (2,0%), a w relacji do IV kwartału 2017 roku – o 120 tys. (15,6%). W IV kwartale 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 303 tys. (47%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych MRPiPS w końcu marca 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,9%, czyli w relacji do wyników z lutego 2019 roku spadła o 0,2 pkt. proc. W marcu 2018 roku stopa ta była o 0,7 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika statystycznego (spadek bezrobocia styczeń do stycznia, luty do lutego itd.) występuje już 63 miesiące rzędu (5 lat i trzy miesiące). Jeśli tempo spadku stopy bezrobocia rejestrowanego pozostanie w najbliższych miesiącach bez zmiany, to w kwietniu 2019 roku ustanowiony zostanie nowy rekord ćwierćwiecza – najniższe bezrobocie, sięgające 5,6%.

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2018 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 409 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta spadła o 208 tys. (1,3%) w porównaniu do III kwartału 2018 roku i wzrosła o 5 tys. (0,0%) w relacji do IV kwartału roku 2017 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o 3,2 mln pracujących (19,4%) mniejsze. Historyczne maksimum miało miejsce w III kwartale 2018 roku (16 617 tys.).

Wesprzyj nas!