RynekPracy.org

Wiadomości:


  • MEN po raz drugi opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Tym razem media zainteresowały się tematem, rzadko porównując obie predykcje i nie zagłębiając się szczególnie w ich szczegóły. A tam tkwi kilka ciekawych faktów, z których może nie możemy zyskać dużej pewności odnośnie zawodów przyszłości, ale za to wskazać kierunki kształcenia, które

  • Polacy w ostatnich latach starzeli się szybciej niż nieco bardziej leciwa populacja mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ale nie dotyczyło to naszych pracowników – tu mediana wieku Polaków nie tylko była niższa, ale też rosła wolniej, niż w sumie we wszystkich krajach członkowskich. W 1990 roku mediana wieku populacji 28 krajów członkowskich, tworzących aktualny skład

  • Według opracowania „Wybrane zagadnienia rynku pracy” opublikowanego przez GUS w końcówce 2019 roku, w roku 2018 przybyło nam zarówno osób samozatrudnionych niezatrudniających innych pracowników, jak i osób pracujących wyłącznie na umowach cywilno-prawnych. Obie grupy pracowników liczyły w rezultacie po ok. 1,3 mln osób, czyli razem „uśmieciowionych” miejsc pracy mamy już 2,6 mln, co jest rekordową

  • O propozycjach pomysłach polityków na zmiany na polskim rynku pracy, jego instytucjonalnych słabościach i zmarnowanych pięciu latach, w których zrobiliśmy niewiele, by go naprawić i oczyścić z patologii z Markiem Szymaniakiem, autorem książki „Urobieni” rozmawia  Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynekpracy.org.   Grafika OpenClipart, źr. freesvg.org, lic. C0 Łukasz Komuda: Nie tak dawno mieliśmy wybory parlamentarne. Czy uważasz, że


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2020 roku wynosiła 964,8 tys. Od końca marca 2020 roku wzrosła o 55,4 tys. (6,1%), a od kwietnia 2019 roku – o 26,5 tys. (2,8%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2019 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 486 tys. W porównaniu do III kwartału 2019 roku spadła o 46 tys. (8,6%), a w relacji do IV kwartału 2018 roku – o 163 tys. (25,1%). W IV kwartale 2019 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 366 tys. (75%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych wstępnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu kwietnia 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,7%, czyli w relacji do wyników z marca 2020 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W kwietniu 2019 roku stopa ta była o 0,1 pkt. proc. niższa, co oznacza, że po sześciu latach i czterech miesiącach zakończył się trend spadkowy tego wskaźnika. Był to najdłuższy okres spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w polskiej historii po 1989 roku.

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 467 tys. i była to szósta najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 152 tys. (0,9%) w porównaniu do III kwartału 2019 roku i wzrosła o 58 tys. (0,4%) w relacji do IV kwartału roku 2018 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum – w III kwartale 2019 roku (16 619 tys.).

Wesprzyj nas!