RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Administracja publiczna gromadzi na nasz temat sporo informacji. Aż prosi się, by te bazy danych wykorzystać po to, by dowiedzieć się które polityki naszego państwa działają, a które nie lub działają o wiele słabiej, szczególnie w niektórych grupach demograficznych. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) postanowił przyjrzeć się kwestii skuteczności wspierania młodych ludzi w ich debiucie czy

  • Europa, Azja Wschodnia, Południowa, a może Ameryka Łacińska: gdzie koronawirusowy kryzys zlikwidował najwięcej miejsc pracy? I gdzie w optymistycznym i pesymistycznym scenariuszu spowoduje największe szkody w 2021 roku? Siódma edycja raportu „ILO Monitor: COVID-19 and the world of work” podsumowuje globalne skutki ekonomiczne pandemii skupiając się na kurczeniu się płatnych roboczogodzin oraz zlikwidowanych miejsc pracy.

  • W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta

  • Choć od kilku dekad PKB poddawane jest krytyce, wciąż pozostaje najczęściej stosowanym miernikiem kondycji gospodarki i dobrobytu społecznego. Cieszymy się, gdy rośnie, sprawdzamy, o ile procent spadnie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, porównujemy się za jego pomocą do innych krajów. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2021 roku sięgała 1026,7 tys. W relacji do kwietnia 2021 roku spadła o 27,1 tys. (2,6%), a do maja 2020 roku – wzrosła o 15,0 tys. (1,5%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w I kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 687 tys. W porównaniu do IV kwartału 2020 roku wzrosła o 156 tys. (29,4%), a w relacji do I kwartału 2020 roku o 158 tys. (29,9%). W I kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 402,8 tys. (58,6%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt. proc. w relacji do kwietnia 2021 roku i wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do maja 2020 roku. To 14. miesiąc nieprzerwanego wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 433 tys. (dane wstępne). Liczba pracujących spadła o 122 tys. (0,7%) w porównaniu do IV kwartału 2020 roku i wzrosła o 8 tys. (0,5 promila) w relacji do I kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum w III kwartale 2020 roku – 16 644 tys.

Wesprzyj nas!