RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Kryzys gospodarczy związany z koronawirusem nie uderzy w nas wszystkich z taką samą siłą. Najmocniej uderzy w tych, których sytuacja i tak jest już kiepska: zatrudnionych w elastycznych formach (co jest eufemizmem zatrudnienia śmieciowego), pracujących w niższych segmentach rynku. W Polsce (choć zapewne nie tylko) sektory, które najbardziej odczują nadchodzący kryzys, to jednocześnie te, które

  • MEN po raz drugi opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Tym razem media zainteresowały się tematem, rzadko porównując obie predykcje i nie zagłębiając się szczególnie w ich szczegóły. A tam tkwi kilka ciekawych faktów, z których może nie możemy zyskać dużej pewności odnośnie zawodów przyszłości, ale za to wskazać kierunki kształcenia, które

  • Polacy w ostatnich latach starzeli się szybciej niż nieco bardziej leciwa populacja mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ale nie dotyczyło to naszych pracowników – tu mediana wieku Polaków nie tylko była niższa, ale też rosła wolniej, niż w sumie we wszystkich krajach członkowskich. W 1990 roku mediana wieku populacji 28 krajów członkowskich, tworzących aktualny skład

  • Według opracowania „Wybrane zagadnienia rynku pracy” opublikowanego przez GUS w końcówce 2019 roku, w roku 2018 przybyło nam zarówno osób samozatrudnionych niezatrudniających innych pracowników, jak i osób pracujących wyłącznie na umowach cywilno-prawnych. Obie grupy pracowników liczyły w rezultacie po ok. 1,3 mln osób, czyli razem „uśmieciowionych” miejsc pracy mamy już 2,6 mln, co jest rekordową


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2020 roku wynosiła 1027,1 tys. Od końca maja 2020 roku wzrosła o 15,4 tys. (1,5%), a od czerwca 2019 roku – o równe 150 tys. (17,1%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w marcu 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 529 tys. W porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrosła o 43 tys. (8,8%), a w relacji do I kwartału 2019 roku – spadła o 137 tys. (20,6%). W I kwartale 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 388 tys. (73%). Statystyki bezrobocia z I kwartału roku nie wykazywały więc jeszcze skutków kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu czerwca 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z maja 2020 roku wzrosła o 0,1 punktu procentowego, a w porównaniu do czerwca 2019 roku – o 0,8 pkt. proc. To trzeci z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia licząc zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 425 tys. i była to ósma najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 42 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2019 roku i wzrosła o 151 tys. (0,9%) w relacji do I kwartału roku 2019 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Dane z I kwartału 2020 roku nie pokazywały więc jeszcze efektów kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum – w III kwartale 2019 roku (16 619 tys.).

Wesprzyj nas!