RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Epidemia SARS-COV-2 spowodowała przymusowe zatrzymanie wielu gospodarek. Amerykański bank centralny, FED, przewiduje, że na koniec 2020 roku bezrobocie w USA wyniesie ponad 32%, czyli najwięcej w historii. Kraje dotknięte pandemią będą musiały zmierzyć się ze spadkiem PKB od kilku do kilkunastu procent względem prognoz „przedwirusowych”. Jeśli przewidywania analityków się potwierdzą, czeka nas głęboka recesja. A kiedy

  • Kryzys gospodarczy związany z koronawirusem nie uderzy w nas wszystkich z taką samą siłą. Najmocniej uderzy w tych, których sytuacja i tak jest już kiepska: zatrudnionych w elastycznych formach (co jest eufemizmem zatrudnienia śmieciowego), pracujących w niższych segmentach rynku. W Polsce (choć zapewne nie tylko) sektory, które najbardziej odczują nadchodzący kryzys, to jednocześnie te, które

  • MEN po raz drugi opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Tym razem media zainteresowały się tematem, rzadko porównując obie predykcje i nie zagłębiając się szczególnie w ich szczegóły. A tam tkwi kilka ciekawych faktów, z których może nie możemy zyskać dużej pewności odnośnie zawodów przyszłości, ale za to wskazać kierunki kształcenia, które

  • Polacy w ostatnich latach starzeli się szybciej niż nieco bardziej leciwa populacja mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ale nie dotyczyło to naszych pracowników – tu mediana wieku Polaków nie tylko była niższa, ale też rosła wolniej, niż w sumie we wszystkich krajach członkowskich. W 1990 roku mediana wieku populacji 28 krajów członkowskich, tworzących aktualny skład


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2020 roku wynosiła 1030,2 tys. Od końca czerwca 2020 roku wzrosła o 3,7 tys. (0,4%), a od lipca 2019 roku – o 161,6 tys. (18,6%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 529 tys. W porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrosła o 43 tys. (8,8%), a w relacji do I kwartału 2019 roku – spadła o 137 tys. (20,6%). W I kwartale 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 388 tys. (73%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu lipca 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z czerwca 2020 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do lipca 2019 roku – wzrosła o 0,9 pkt. proc. To czwarty z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 425 tys. i była to ósma najwyższa wartość w historii badania. Liczba ta spadła o 42 tys. (0,3%) w porównaniu do IV kwartału 2019 roku i wzrosła o 151 tys. (0,9%) w relacji do I kwartału roku 2019 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Dane z I kwartału 2020 roku nie pokazywały więc jeszcze efektów kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum – w III kwartale 2019 roku (16 619 tys.).

Wesprzyj nas!