RynekPracy.org

Wiadomości:


  • W 2018 roku aż 1,4 mln Polaków, obok oficjalnej wypłaty, brało pieniądze “pod stołem”. Rok wcześniej w szarej strefie pracowało około 880 tysięcy osób. Tak przynajmniej wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czy Polski Ład, odmieniany ostatnio przez wszystkie przypadki, może coś zmienić w tej materii? Jednym z najszerzej dyskutowanych założeń zaproponowanego przez Prawo i

  • Administracja publiczna gromadzi na nasz temat sporo informacji. Aż prosi się, by te bazy danych wykorzystać po to, by dowiedzieć się które polityki naszego państwa działają, a które nie lub działają o wiele słabiej, szczególnie w niektórych grupach demograficznych. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) postanowił przyjrzeć się kwestii skuteczności wspierania młodych ludzi w ich debiucie czy

  • Europa, Azja Wschodnia, Południowa, a może Ameryka Łacińska: gdzie koronawirusowy kryzys zlikwidował najwięcej miejsc pracy? I gdzie w optymistycznym i pesymistycznym scenariuszu spowoduje największe szkody w 2021 roku? Siódma edycja raportu „ILO Monitor: COVID-19 and the world of work” podsumowuje globalne skutki ekonomiczne pandemii skupiając się na kurczeniu się płatnych roboczogodzin oraz zlikwidowanych miejsc pracy.

  • W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2021 roku sięgała 961,8 tys. W relacji do lipca 2021 roku spadła o 13,1 tys. (1,3%), a do sierpnia 2020 roku – o 66,2 tys. (6,4%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności według wstępnych komunikatów Urzędu w II kwartale 2021 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 606 tys. W porównaniu do I kwartału 2021 roku spadła o 81 tys. (11,8%), a w relacji do II kwartału 2020 roku wzrosła o 79 tys. (15,0%). W II kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 418,6 tys. (69,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sierpniu 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8%, czyli nie zmieniła się w relacji do lipca 2021 roku i spadła o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do sierpnia 2020 roku. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku trwa już trzeci miesiąc z rzędu. Ponieważ jednak pandemia jeszcze się nie skończyła, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w czerwcu 2021 roku przerwany został najkrótszego w historii okresu wzrostu bezrobocia (14 miesięcy), po którym powrócił okres spadkowy jeśli chodzi o skalę zjawiska bezrobocia.

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. Liczba pracujących wzrosła o 164 tys. (1,0%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2,0%) w relacji do II kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum w III kwartale 2020 roku – 16 644 tys.

Wesprzyj nas!