RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Choć od kilku dekad PKB poddawane jest krytyce, wciąż pozostaje najczęściej stosowanym miernikiem kondycji gospodarki i dobrobytu społecznego. Cieszymy się, gdy rośnie, sprawdzamy, o ile procent spadnie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, porównujemy się za jego pomocą do innych krajów. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w

  • Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o rynku pracownika. Czy rzeczywiście tak było? Wydawać by się mogło, że każdy może pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, kompetencjami, zainteresowaniami, a do tego z godnym wynagrodzeniem. Jednak nie wszystkie grupy społeczne są traktowane na równi. Grupą najbardziej dotkniętą dyskryminacją na rynku pracy są migrantki, a w szczególności uchodźczynie.

  • Fabryki zarządzane przez robotników, bankrutujące przedsiębiorstwa przejmowane przez załogę, która uruchamia produkcję i ratuje firmę przed upadkiem – to nie utopijna wizja XIX-wiecznych socjalistów, ale codzienna rzeczywistość krajów wychodzących z kryzysu. Dwadzieścia lat temu Argentyna przechodziła jeden z najgorszych kryzysów w swojej historii. Połowa mieszkańców żyła poniżej progu ubóstwa, a jedna czwarta nie była w

  • Temat zarobków osób pełniących funkcje publiczne oraz urzędników państwowych i samorządowych zawsze wzbudza wielkie emocje. W zgiełku, jaki towarzyszy krytyce podwyżek, jakie przyznali sobie i nie tylko sobie posłowie, a które odrzucił Senat, ginie jednak wiele bardzo ważnych systemowych problemów, jakie czekają na rozwiązanie. W poniższym tekście chciałbym zostawić na boku temat misji, jaką powinna


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych wstępnych MRPiPS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września 2020 roku wynosiła 1024,7 tys. Od końca sierpnia 2020 roku spadła o 3,3 tys. (0,3%), a od września 2019 roku – wzrosła o 172,3 tys. (20,2%). Ostatni tak duży roczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowany został w lutym 2010 roku. W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 527 tys. W porównaniu do I kwartału 2020 roku spadła o 2 tys. (0,4%), a w relacji do II kwartału 2019 roku – o 21 tys. (4,0%). W II kwartale 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 474 tys. (90%). Stabilna liczba bezrobotnych w okresie lockdownu i po jego zniesieniu oznacza, że osób, które straciły wtedy pracę, należy szukać wśród biernych zawodowo.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wrześniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z sierpnia, lipca i czerwca 2020 roku nie zmieniła się, a w porównaniu do września 2019 roku – wzrosła o 1,0 pkt. proc. To szósty z rzędu miesiąc wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 274 tys. Liczba ta spadła o 151 tys. (0,9%) w porównaniu do I kwartału 2020 roku i o 210 tys. (1,3%) w relacji do II kwartału roku 2019 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio tak duży spadek liczby pracujących można było zaobserwować w IV kwartale 2011 roku. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum – w III kwartale 2019 roku (16 619 tys.).

Wesprzyj nas!