RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Administracja publiczna gromadzi na nasz temat sporo informacji. Aż prosi się, by te bazy danych wykorzystać po to, by dowiedzieć się które polityki naszego państwa działają, a które nie lub działają o wiele słabiej, szczególnie w niektórych grupach demograficznych. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) postanowił przyjrzeć się kwestii skuteczności wspierania młodych ludzi w ich debiucie czy

  • Europa, Azja Wschodnia, Południowa, a może Ameryka Łacińska: gdzie koronawirusowy kryzys zlikwidował najwięcej miejsc pracy? I gdzie w optymistycznym i pesymistycznym scenariuszu spowoduje największe szkody w 2021 roku? Siódma edycja raportu „ILO Monitor: COVID-19 and the world of work” podsumowuje globalne skutki ekonomiczne pandemii skupiając się na kurczeniu się płatnych roboczogodzin oraz zlikwidowanych miejsc pracy.

  • W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta

  • Choć od kilku dekad PKB poddawane jest krytyce, wciąż pozostaje najczęściej stosowanym miernikiem kondycji gospodarki i dobrobytu społecznego. Cieszymy się, gdy rośnie, sprawdzamy, o ile procent spadnie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, porównujemy się za jego pomocą do innych krajów. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według danych resortu pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2021 roku sięgała 1028,3 tys. W relacji do kwietnia 2021 roku spadła o 25,5 tys. (2,4%), a do maja 2020 roku – wzrosła o 16,6 tys. (1,6%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2020 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 531 tys. W porównaniu do III kwartału 2020 roku spadła o 49 tys. (8,4%), a w relacji do IV kwartału 2019 roku wzrosła o 45 tys. (9,3%). W IV kwartale 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o 499,2 tys. (94,0%). Relatywnie stabilna liczba bezrobotnych w okresie kryzysu pandemicznego oznacza, że osób, które straciły ostatnio pracę, należy szukać raczej wśród biernych zawodowo niż pośród bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) w maju 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt. proc. w relacji do kwietnia 2021 roku i wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do maja 2020 roku. To 14. miesiąc nieprzerwanego wzrostu bezrobocia – licząc w relacji do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Liczba pracujących

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2020 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 555 tys. Była to piąta najwyższa wartość w historii badania. Liczba pracujących spadła o 89 tys. (0,5%) w porównaniu do III kwartału 2020 roku i wzrosła o 88 tys. (0,5%) w relacji do III kwartału roku 2019. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), a maksimum w poprzednim kwartale (III kwartał 2020 – 16 644 tys.).

Wesprzyj nas!