Women in Tech Summit 2024 coraz bliżej!

Już 12 czerwca i już po raz szósty wystartuje w Warszawie największa w Europie konferencja dla kobiet w IT&TECH. W czasie Perspektywy Women in Tech Summit spotkają się największe umysły nowych technologii: naukowczynie, inżynierki, liderki, startuperki oraz ekspertki światowych firm technologicznych. Podobnie jak w zeszłym roku wydarzenie zgromadzi ponad 8 tysięcy uczestniczek. Przeżyją one coś […]

Stopa bezrobocia: między koniunkturą gospodarczą i demografią

Co stanie się ze stopą bezrobocia w nadchodzących miesiącach? Czy zacznie rosnąć? Analiza szeregu innych wskaźników gospodarczych nie potrafi dać nam jednoznacznej odpowiedzi. Choć są przesłanki, by oczekiwać tego skoku, demografia może sprawić, że do okresu odczuwalnej poprawy koniunktury gospodarczej dopłyniemy bez znaczącej zmiany tego wskaźnika. Stopa bezrobocia rejestrowanego – według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, […]

Płaca minimalna

Od stycznia do końca czerwca 2024 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 4 242 zł brutto miesięcznie i 27,70 zł brutto za godzinę, a od lipca do grudnia 2024 roku odpowiednio 4 300 zł/m i 28,10 zł/h. W I połowie 2024 roku minimalna płaca miesięczna podskoczyła względem II połowy 2023 roku o 642 zł/m (17,8%) i 4,20 […]

Nie tylko z Ukrainy

Ilu obcokrajowców pracuje w Polsce? Na to pytanie nikt nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Dostępne dane pozwalają jednak oszacować liczbę osób, które mają prawo do podejmowania legalnej pracy w naszym kraju. W 2022 roku było ich średnio ok. 1,7 miliona, przy czym niemal 1/3 pochodziła z innych krajów niż Ukraina. Instytucje państwa nie zbierają w […]

NEET – czyli kto?

Populacja NEET w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej po raz pierwszy spadła poniżej 13 mln. W Polsce już tylko nieznacznie przekraczyła milion – wynika z najnowszych danych Eurostatu za 2022 rok. NEET to jednak bardzo niejednorodna grupa, której członków więcej może dzielić niż łączyć. Zacznijmy od definicji i kwestii metodologicznych. Bez tego niektóre szczegóły będą […]

Czy mamy spiralę płacowo-cenową?

Czy wzrost płac powoduje podwyższanie cen, co tworzy kolejny impuls do podwyżek wynagrodzeń – i tak w kółko? Czy w naszej gospodarce mamy w ruchu spiralę płacowo-cenową, a inflację można stłumić tylko zatrzymując wzrost płac, co czasem sugerują media oraz niektórzy politycy? Zacznijmy od podstaw. Gdy inflacja jest zerowa i zwiększymy wynagrodzenia pracowników, to rosną ich możliwości […]

Cudzoziemcy pracujący w Polsce – trzęsienie ziemi w statystykach

W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion: było to 1,025 mln osób, z czego 729 tys. stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord i dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców? […]

Kontrola PIP? Raz na półwiecze

Skuteczność obowiązującego prawa można w uproszczeniu potraktować jako funkcję dwóch czynników: szansy złapania na łamaniu przepisów i dotkliwości kary. W przypadku prawa pracy obie te wartości są niskie. Inspektor pracy może nałożyć mandat w wysokości do 2000 zł – niezależnie od liczby pracowników, jakich naruszenie prawa pracy dotyczyło, od wielkości firmy, jej obrotów czy zysków. […]

Co wiemy o strukturze wynagrodzeń?

22. listopada 2021 roku GUS opublikował najnowszą edycję realizowanego co dwa lata badania struktury polskich wynagrodzeń. Analizowane dane pochodzą z października 2020 roku. Co można z nich wyczytać? Według opracowania GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku” średnia wynagrodzeń wyniosła 5748,24 zł brutto, a mediana – 4702,66 zł brutto. Oznacza to, że osoba […]

Między równością a dyskryminacją

Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne? Wszyscy pracownicy są tacy sami – tyle mniej więcej można wyczytać w kodeksie pracy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, […]