Aktywni i bierni zawodowo

Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2021 roku wynosiła (dane wstępne BAEL) 17 203 tys., czyli była o 83 tys. (0,5%) wyższa w stosunku od wyników z I kwartału 2021 roku i o 402 tys. (2,4%) wyższa w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Liczba osób biernych zawodowo w II kwartale 2021 roku została […]

Stopa bezrobocia młodych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2021 roku 13,3%, czyli w porównaniu do I kwartału 2021 roku spadła o 0,7 pkt. proc., a w relacji do II kwartału 2020 roku – wzrosła o 3,8 punktu procentowego. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w II kwartale 2021 roku na 1000 pracujących (w wieku 15-89 lat) przypadało 799 niepracujących – podaje we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wskaźnik w historii, jednak trzeba tu brać pod uwagę szereg zmian metodologicznych wprowadzanych w kolejnych latach. Wskaźnik ten spadł o 20 osób (2,4% względem I kwartału roku 2021 […]

Liczba pracujących

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. Liczba pracujących wzrosła o 164 tys. (1,0%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2,0%) w relacji do II kwartału roku 2020. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 […]

Współczynnik aktywności zawodowej

Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2021 roku wynosił 57,6% – podaje we wstępnym opracowaniu Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrósł w porównaniu do I kw. 2021 roku o 0,3 pkt. proc., a o 2,1 pkt. proc. w relacji do II kwartału 2020 roku. Na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika […]

Szara strefa pod stołem

W 2018 roku aż 1,4 mln Polaków, obok oficjalnej wypłaty, brało pieniądze “pod stołem”. Rok wcześniej w szarej strefie pracowało około 880 tysięcy osób. Tak przynajmniej wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czy Polski Ład, odmieniany ostatnio przez wszystkie przypadki, może coś zmienić w tej materii? Jednym z najszerzej dyskutowanych założeń zaproponowanego przez Prawo i […]

500+ czy to się opłaca

W kwietniu minęło pięć lat od wprowadzenia jednego z najbardziej śmiałych – jeśli nie najśmielszego – programu socjalnego w ostatnim trzydziestoleciu. Mowa o programie „Rodzina 500+”. W 2016 roku wywoływał on ogromne kontrowersje i spory, obawiano się między innymi jego negatywnych skutków. Zobaczmy, jak wygląda bilans tego programu pół  dekady później. Co to jest 500+ […]

Czy inflacja zjada nasze pensje?

W I kwartale 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 5681,56 zł brutto, co oznacza, że wzrosło o 4,1% w relacji do IV kwartału 2020 i o 6,6% w stosunku do I kwartału 2020 roku – podaje GUS. Ale jednocześnie obserwujemy nieco wyższą inflację. W jakim stopniu wzrost cen „obgryza” nasze portfele? Nominalny wzrost […]

Jak wspierać młodych bezrobotnych?

Administracja publiczna gromadzi na nasz temat sporo informacji. Aż prosi się, by te bazy danych wykorzystać po to, by dowiedzieć się które polityki naszego państwa działają, a które nie lub działają o wiele słabiej, szczególnie w niektórych grupach demograficznych. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) postanowił przyjrzeć się kwestii skuteczności wspierania młodych ludzi w ich debiucie czy […]

Covidowy żniwiarz tnie nierówno

Europa, Azja Wschodnia, Południowa, a może Ameryka Łacińska: gdzie koronawirusowy kryzys zlikwidował najwięcej miejsc pracy? I gdzie w optymistycznym i pesymistycznym scenariuszu spowoduje największe szkody w 2021 roku? Siódma edycja raportu „ILO Monitor: COVID-19 and the world of work” podsumowuje globalne skutki ekonomiczne pandemii skupiając się na kurczeniu się płatnych roboczogodzin oraz zlikwidowanych miejsc pracy. […]