Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2019 roku wynosiła 878,4 tys. Od końca maja 2019 roku spadła o 27,6 tys. (3,0%), a od czerwca 2018 roku o 89,5 tys. (9,2%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych […]

Strajk nauczycieli

Niewiele tematów przykuwa uwagę mediów tak, jak strajk nauczycieli. Nic dziwnego: mamy tu do czynienia z konfliktem wpisującym się w ramy polityczne, mamy 700 tys. nauczycieli, mamy największy ich protest od 1993 roku. No i pracownicy mediów sami mają dzieci, więc temat ich żywotnie interesuje. Z tego medialnego wzmożenia, przy którym powracają zapowiedzi lokalnych strajków […]

Ukraińcy w Polsce

według NBP przynajmniej tylu obywateli Ukrainy przebywało w Polsce w każdym momencie w 2018 roku. Bank oszacował, że nasz kraj odwiedziło w celu zarobkowym ok. 1,2 mln przybyszów z Ukrainy. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście „Czy Ukraińcy wyjadą do Niemiec?”.

Czy Ukraińcy wyjadą do Niemiec?

To, jakimi strumieniami migranci z Ukrainy popłyną w nadchodzących latach do Polski i Niemiec, zależy od szeregu sił, które w różnych konfiguracjach wzmacniają się lub osłabiają. Aby przewidzieć przebieg wydarzeń, powinniśmy śledzić nie tylko to, co dzieje się u nas i za Odrą, ale także w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Najwięcej uwagi musimy jednak poświecić […]

Bezrobocie? Wiadomo, megawysokie!

Pod koniec ubiegłego roku IPSOS przepytał 28 tys. osób w 37 krajach świata o to, jak oceniają tuzin zjawisk m.in. przeludnienie więzień, odsetek imigrantów w populacji i tempo zmian klimatycznych. Polacy znaleźli się wśród narodów lepiej zorientowanych w rzeczywistości. Nieźle szacowali też wielkość wskaźnika bezrobocia. Przestrzelili go „tylko” o 19 pkt. proc. (faktycznie wynosił 5%) […]

Fasadowość państwa

Jeśli jakaś firma w Polsce wykorzystuje pracę ludzi zatrudnionych na czarno, to w nieuczciwy sposób konkuruje z innymi podmiotami, które próbują funkcjonować w tej samej branży. Państwo, które ignoruje ten fakt, staje się współwinne nie tylko łamaniu prawa, ale też tworzeniu presji wywieranej na uczciwych dotąd przedsiębiorców, których okoliczności mogą zmusić do zmiany modelu funkcjonowania […]

Płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1633,78 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (7,1%). W roku 2018 płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł (5%), w 2017 – 150 […]

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W maju 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6380,2 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z kwietnia 2019 roku liczba ta spadła o 12,2 tys. (0,2%), a w stosunku do maja 2018 roku – wzrosła o 170,0 tys. (2,7%). Był to trzeci najwyższy wynik w historii badania, ustępujący tylko […]

Stopa bezrobocia młodych

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2019 roku 10,4%, czyli spadła w porównaniu do IV kwartału 2018 roku o 2,0  punkty procentowe, a w relacji do I kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 1,4 punktu procentowego. Był to drugi najniższy wynik w historii badania. Roczna dynamika […]

Liczba niepracujących na 1000 pracujących

W Polsce w I kwartale 2019 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 862 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to jeden z najniższych wyników w historii badania. Wskaźnik ten wzrósł o 1,1% względem IV kwartału roku 2018  i spadł o 0,2% w porównaniu do I kwartału 2018 roku. Najwyższą wartość […]