Zielone bojkoty – gdy budowlańcy walczyli o środowisko naturalne

W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta […]

Kobiecie zawsze wiatr w oczy

Ponieważ w ostatnich dniach tematem numer jeden są prawa reprodukcyjne kobiet, postanowiłem rzucić okiem na ostatnie wyniki badania Monitor Rynku Pracy, przygotowywanego przez firmę Randstad, próbując wyczytać z nich to, jak w ostatnim czasie wygląda ich subiektywnie postrzegana sytuacja na rynku pracy. W końcu decyzja o posiadaniu dzieci zależy przede wszystkim od poczucia bezpieczeństwa kobiet […]

Poza PKB – Czy(m) mierzyć dobrobyt?

Choć od kilku dekad PKB poddawane jest krytyce, wciąż pozostaje najczęściej stosowanym miernikiem kondycji gospodarki i dobrobytu społecznego. Cieszymy się, gdy rośnie, sprawdzamy, o ile procent spadnie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, porównujemy się za jego pomocą do innych krajów. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w […]

Jak migrantki doświadczają pandemii

Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o rynku pracownika. Czy rzeczywiście tak było? Wydawać by się mogło, że każdy może pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, kompetencjami, zainteresowaniami, a do tego z godnym wynagrodzeniem. Jednak nie wszystkie grupy społeczne są traktowane na równi. Grupą najbardziej dotkniętą dyskryminacją na rynku pracy są migrantki, a w szczególności uchodźczynie. […]

Zwolnijmy szefów, rządźmy się sami

Fabryki zarządzane przez robotników, bankrutujące przedsiębiorstwa przejmowane przez załogę, która uruchamia produkcję i ratuje firmę przed upadkiem – to nie utopijna wizja XIX-wiecznych socjalistów, ale codzienna rzeczywistość krajów wychodzących z kryzysu. Dwadzieścia lat temu Argentyna przechodziła jeden z najgorszych kryzysów w swojej historii. Połowa mieszkańców żyła poniżej progu ubóstwa, a jedna czwarta nie była w […]

Podwyższać posłom czy nie podwyższać?

Temat zarobków osób pełniących funkcje publiczne oraz urzędników państwowych i samorządowych zawsze wzbudza wielkie emocje. W zgiełku, jaki towarzyszy krytyce podwyżek, jakie przyznali sobie i nie tylko sobie posłowie, a które odrzucił Senat, ginie jednak wiele bardzo ważnych systemowych problemów, jakie czekają na rozwiązanie. W poniższym tekście chciałbym zostawić na boku temat misji, jaką powinna […]

Jakie będzie bezrobocie na koniec roku?

Jest tak wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na ten wskaźnik, że nawet w przypadku instytucji rządowych można znaleźć spory rozstrzał prognoz. NBP co kwartał przepytuje kilkunastu analityków o ich estymacje dotyczące m.in. średniorocznej stopy bezrobocia rejestrowanego. W najnowszej, czerwcowej edycji prognoz eksperci przewidywali w swoich modelach dla 2020 roku od 5,9% do 9,0% (średnio 6,8%). […]

Rekordowe zwolnienia w sektorze przedsiębiorstw

W czerwcu 2020 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6185,8 tys. i zwiększyło się przez miesiąc o 11,9 tys. (0,2%). Jednak w porównaniu z czerwcem 2019 roku liczba ta zmniejszyła się aż o 3,3%. Tak duży spadek mogliśmy ostatnio zaobserwować w grudniu 2003 roku, czyli ponad 16 lat temu. Największy spadek zatrudnienia podczas ostatniego kryzysu […]

Modele pomocy publicznej w walce z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa

Epidemia SARS-COV-2 spowodowała przymusowe zatrzymanie wielu gospodarek. Amerykański bank centralny, FED, przewiduje, że na koniec 2020 roku bezrobocie w USA wyniesie ponad 32%, czyli najwięcej w historii. Kraje dotknięte pandemią będą musiały zmierzyć się ze spadkiem PKB od kilku do kilkunastu procent względem prognoz „przedwirusowych”. Jeśli przewidywania analityków się potwierdzą, czeka nas głęboka recesja. A kiedy […]

Klasa średnia po koronawirusie

Kryzys gospodarczy związany z koronawirusem nie uderzy w nas wszystkich z taką samą siłą. Najmocniej uderzy w tych, których sytuacja i tak jest już kiepska: zatrudnionych w elastycznych formach (co jest eufemizmem zatrudnienia śmieciowego), pracujących w niższych segmentach rynku. W Polsce (choć zapewne nie tylko) sektory, które najbardziej odczują nadchodzący kryzys, to jednocześnie te, które […]