PORTAL PROWADZI
wyszukiwarka aktualności
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Fot. picdream, źródło pixabay.com, licencja CC0

Krytyka Europejskiego Komitetu Praw Społecznych dotycząca łamania ustaleń Europejskiej Karty Społecznej w zakresie okresu wypłacania zasiłków i ich wysokości, to tylko drobny głos w dyskusji o sposobach przeciwdziałania bezrobociu na Wisłą. Co więcej, akurat te zarzuty rząd może po prostu zignorować. (więcej>)

WARTO PRZECZYTAĆ
Fot. Boston9, Źrodło: Wikipedia, Licencja: CC-BY-SA 3.0

Przedstawiamy treść listu otwartego, jaki nad ranem 4 lutego 2014 roku przesłaliśmy do wszystkich członków Sejmowej Podkomisji ds. Rynku Pracy oraz do wiceministra pracy Jacka Męciny, architekta projektu reformy urzędów pracy. (więcej>)

Fot. Rock1997, źródło Wikimedia Commons, licencja CC-BY-SA 3.0

26.02.2014 Coraz trudniej szukać pracy z pominięciem Internetu i kontaktować się z potencjalnymi pracodawcami nie używając nowoczesnych kanałów komunikacji. Pomóc w zdobyciu niezbędnych umiejętności w tym zakresie chce FRSI. (więcej >)

Red. Robert Łuchniak, fot. RDC

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | USŁUGI RYNKU PRACY | 14.02.2014 Rzadko anonsujemy wystąpienia naszych ekspertów na stronie głównej portalu. Okazja jest jednak wyjątkowa: w godzinnym programie Polskiego Radia RDC Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, oraz Łukasz Komuda, ekspert FISE i redaktor Rynekpracy.org, tłumaczą dlaczego organizacje pozarządowe krytykują aktualny kształt szykowanej do głosowania w Sejmie ustawy reformującej urzędy pracy. (więcej >)

Źródło: Randstad

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.01.2014 14. edycja badania „Monitor Rynku Pracy”, przeprowadzonego przez firmę Randstad, pokazał szereg pozytywnych sygnałów sugerujących, że odbicie we wskaźnikach bezrobocia już niedaleko. Na odczuwalny wzrost liczby wolnych miejsc pracy przyjdzie nam jednak poczekać zapewne jeszcze przy najmniej rok. (więcej >)

Grafika Łukasz Komuda na bazie grafiki o licencji CC0, źródło: pixabay.com

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 29.01.2014 Przy okazji reformy urzędów pracy warto zadać sobie proste pytanie o sens istnienia służb zatrudnienia. Oczywiście, mają one pomagać bezrobotnym: umożliwiać lub przyśpieszać proces ich powrotu do pracy. Jeśli jednak popatrzymy na PUPy z dalszej perspektywy, to dostrzeżemy, że ich rola jest o wiele ważniejsza i że mają wpływ na nas wszystkich. Są bowiem pierwszym ogniwem łańcucha instytucji, którymi płyną ludzie, koszty i... zaniedbania. (więcej >)

Witold Ekielski

GRUPY DEFAWORYZOWANE | 28.01.2014 23 grudnia 2013 roku NIK opublikował na swojej stronie internetowej informację na temat kontroli w Centrach i Klubach Integracji Społecznej. Posługując się tą informacją wiele redakcji w sposób krzywdzący dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, przedstawiło sytuację CIS i KIS. Ton i wydźwięk tych artykułów, zdumiewa w świetle wniosków, które ten Raport zawiera – komentuje Witold Ekielski, członek rady programowej Konwentu CIS i KIS. (więcej >)

Graf. Material, źródło: Picasa, licencja CC-BY-SA 3.0

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | USŁUGI RYNKU PRACY | 15.01.2014 Reprezentujesz pozarządową organizację aktywną na polu aktywizacji zawodowej lub związaną z tym środowiskiem? Nie jest Ci obojętny kierunek reformy urzędów pracy? Uważasz, że potencjał pozarządowych instytucji rynku pracy po zmianach pozostanie niewykorzystany? Masz poczucie, że Twoja opinia na temat złożonej w Sejmie ustawy o promocji zatrudnienia nie została wysłuchana albo została zignorowana? Zabierzmy głos razem! (więcej >)

Graf. FutUndBeidl, licencja CC-BY 2.0

FLEXICURITY | 23.12.2013 Firmy nie chcą być niczym więcej niż organizacjami do generowania zysku. Państwo zaś stara się pozbyć jak największej części swoich obowiązków. Te dwie siły napędzają proces przesuwania kosztów, obowiązków i ryzyka na pracowników, czyli konsumentów. (więcej >)

Opracowanie własne na bazie fot. MPiPS

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | USŁUGI RYNKU PRACY | 19.12.2013 Jeszcze na początku 2013 roku szefowie resortu pracy powtarzali, że reforma PUPów pozwoli wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych aktywnych w procesie aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Zapisy przekazanego do Sejmu w połowie listopada 2013 roku projektu Ustawy o promocji zatrudnienia eliminują NGOsy z procesu zlecania aktywizacji poza urzędy pracy. Ale wiele elementów reformy ganią także urzędnicy PUPów – z wielu powodów. (więcej >)

* Dane wstępne. Wykres - opracowanie własne.

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | STATYSTYKA | 17.12.2013 Wzrost bezrobocia w listopadzie był o połowę mniejszy niż w tym samym miesiącu rok temu – podają rządowe komunikaty. „Stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku wyniesie ok. 13,5%” – komentował sytuację na rynku pracy na antenie TVN wiceminister pracy Jacek Męcina. Ale póki co bezrobocie rośnie, a w przyszłym roku raczej się zatrzyma, niż zacznie spadać. (więcej >)