PORTAL PROWADZI
wyszukiwarka aktualności
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Fot. Magdalena Klaus

15–16 czerwca w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie członków Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Delegaci organizacji mieli okazję się poznać, przedstawić profile ich działalności i swoje doświadczenia w dziedzinie lokalnej współpracy między NGO-sami oraz na styku organizacja pozarządowa – administracja publiczna… (więcej>)

WARTO PRZECZYTAĆ

9 kwietnia 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Aktywizacja i Fundacja Imago podpisały porozumienie w sprawie powołania Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Dlaczego powstała sieć, jakie są jej cele, czym będzie się zajmować i kto może do niej przystąpić – o tym można dowiedzieć się z poniższego materiału. Zapraszamy do Sieci! (więcej>)

fot. Denis Chan, źr. flickr, lic. CC-BY 2.0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.06.2015 Jak podchodzą do standardów NGO-sy poza Polską? Co standaryzują i dlaczego? W jaki sposób to przebiega? Warto popatrzeć na przykłady rozwiązań u sąsiadów i w innych krajach, by samemu wybrać model najbardziej dopasowany do naszych realiów i uniknąć błędów innych. (więcej >)

fot. Ivan McClellan, źr. wikipedia, lic. CC-BY 2.0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ZAGRANICA | 28.06.2015 Choćby nie wiem jak szkolić bezrobotnych i pomagać im wypełniać CV, jeśli nie powstają nowe miejsca pracy, to liczba bezrobotnych nie może istotnie spaść. Skoro więc pewne grupy są przez otwarty rynek traktowane po macoszemu – trzeba im stworzyć miejsca i dać szansę. Taką filozofią kierują się Katalończycy, silnie wspierając rozwój spółdzielni socjalnych i ekonomii społecznej. (więcej >)

fot. PInk Sherbet Photography, źr. flickr, lic. CC-BY 2.0

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.06.2015 Program Aktywizacja i Integracja (PAiI) to wprowadzony w ubiegłym roku mechanizm wsparcia osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z usług ośrodków opieki społecznej. Jego start nie był rewelacyjny, ale liczba urzędów pracy sięgających po ten instrument rośnie, podobnie jak wiedza jak z najlepiej z niego skorzystać. (więcej >)

fot. HebiPics, źr. pixabay, lic. CC0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.06.2015 Niskie zarobki i niepewny rynek pracy istotnie ograniczają możliwości młodych ludzi w zdobyciu własnego lokum. Marże deweloperów potrafią podwoić ceny metra kwadratowego lokum. Dlatego coraz częściej w wielu głowach pojawia się pytanie: czy dałbym radę wybudować sobie dom samemu? I jak to zrobić, żeby było mnie na niego stać? Odpowiedzią może być kooperatywa mieszkaniowa. (więcej >)

źr. Flickr.com, fot. The All-Nite Images, lic. CC BY-SA 2.0

FLEXICURITY | GRUPY DEFAWORYZOWANE | PRAWO | 17.06.2015 Na portalu wyborcza.pl możemy przeczytać tekst Dominiki Wielowieyskiej, w którym autorka stwierdza, że receptą na bolączki związane z liberalizacją rynku pracy w Polsce jest więcej liberalizacji rynku pracy. Ważne jest również to, że pracownicy po prostu powinni się do takiego stanu przyzwyczaić. Coś jednak zgrzyta, kiedy takie rzeczy mówi osoba, która raczej nigdy nie doświadczy ciemnych stron prekarnego losu. (więcej >)

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 15.06.2015 Jeszcze tylko do najbliższego czwartku będzie można zgłosić swoje uczestnictwo w konferencji „Postaw na pracę. Współpraca lokalna oraz podejmowanie skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością”, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2015 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Spotkanie organizuje Fundacja Aktywizacja. Zapraszamy! (więcej >)

Strona główna najgorszej instytucji kształcenia wyższego w Polsce (wg rankingu Webometrics).

BUDOWANIE KOMPETENCJI | ZAGRANICA | 12.06.2015 O jakości kształcenia wyższego w Polsce więcej mówi nie pozycja czołowych uniwersytetów i politechnik, ale dorobek, efekty pracy i relacje ze światem naukowym edukacyjnych maruderów. Popatrzmy na najgorsze polskie uczelnie wyższe. (więcej >)

Łukasz Komuda (po lewej) i Krzysztof Cibor

BUDOWANIE KOMPETENCJI | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 09.06.2015 Praca w organizacjach to obszar sprekaryzowania. Można narzekać na systemy grantowe i niestabilność przychodów, ale należy też bardziej skutecznie zabiegać o poprawę sytuacji pracownic i pracowników NGO – zarówno na poziomie systemowym, jak i w naszych własnych organizacjach. Nie jest to łatwe, ale da się. (więcej >)

Kielecki autobus częściowo należy do pracowników MPK. Fot. Lukas 3z, Źr. Wikipedia, licencja GFDL

NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | 09.06.2015 Wbrew wielu mitom firmy przejmowane przez pracowników oparte o demokratyczne zasady i partycypację, a nie o „dyktaturę szefów”, są w stanie nie tylko skutecznie konkurować na rynku z innymi podmiotami, ale mogą również sprawiać, że pracownicy w większym stopniu identyfikują się ze swoim miejscem pracy i lepiej potrafią budować przyjazne i partnerskie relacje wewnątrz firmy. (więcej >)