PORTAL PROWADZI
wyszukiwarka aktualności
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Pracownicy Fundacji Aktywizacja, źr. Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w kraju zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyjrzyjmy się jakie były jej początki, w jaki sposób działa i jakie są efekty jej pracy. (więcej>)

WARTO PRZECZYTAĆ
Grafika: ŁK na bazie plakatu anonimowego autora (lic. C0)

Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? A może prowadzi ona działalność odpłatną, albo ma tylko taką opcję otwartą w statucie? I nie wiesz co zrobić, by znaleźć się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia? Co ma być w KRS, jakie mają być PKD i jak sobie z tym wszystkim poradzić podpowiada Monika Trzcińska… (więcej>)

Kadr z jednego z filmów zrealizowanych dla Praca.Enter

BUDOWANIE KOMPETENCJI | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 16.12.2014 Niektóre nazwy zawodów niewiele nam mówią. Albo realia ich wykonywania odbiegają od powszechnych wyobrażeń, co popycha do kształcenia w nietrafionym kierunku tak wielu młodych ludzi. W ramach zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych projektu Praca.Enter powstało kilkanaście filmów przybliżających niektóre z profesji. Warto dowiedzieć się, jakie są jaśniejsze i ciemniejsze strony pracy animatora kultury albo pilota wycieczek. (więcej >)

Grafika Nemo, źr. pixabay.com, licencja CC0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 18.11.2014 Nie, Rynekpracy.org nie angażuje się w wybory samorządowe. Magdalena Klaus, prezeska FISE, i Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, startują w wyborach do Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Sieć PIRP powinna mieć swoich delegatów w KM PO WER reprezentujących organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej – dlatego zabiegamy o Wasze głosy! (więcej >)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ZAGRANICA | 13.11.2014 Zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i przede wszystkim demograficzne, jakich doświadczymy w kolejnych latach, gruntownie zmienia nasz rynek pracy, będą też miały istotny wpływ na to, jak wygląda ekonomia społeczna. O tym, jakie zmiany nas czekają i jak na nie reagować rozmawiali paneliści w jednej z sesji tematycznych OSES 2014. (więcej >)

Fot. Łukasz Komuda

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | STATYSTYKA | 12.11.2014 W drugiej sesji tematycznej pierwszego dnia VIII OSES eksperci próbowali oszacować wielkość sektora ekonomii społecznej – a konkretnie: liczbę miejsc pracy, jaką ten sektor tworzy, oraz ich jakość i wartość. Warto dowiedzieć się, ile miejsca w gospodarce ma sektor ES. I czego brakuje, byśmy mogli lepiej go zbadać. (więcej >)

Czy piszący ustawy rzucają kostkami? Fot. Diacritica, źr. Wikimedia, licencja CC-BY-SA 3.0

PRAWO | 06.11.2014 W ramach nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzony zostanie limit zatrudnienia na umowy na czas określony: 33 miesiące. W pierwotnej wersji rządowego projektu limit wynosił równo trzy lata (36 miesięcy). Skąd wzięło się to dziwne 33? (więcej >)

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 05.11.2014 Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów”, organizowanej przez Fundację Aktywizacja pod patronatem Rynekpracy.org. (więcej >)

Gafika feralt, źr. Pixabay, licencja CC0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | STATYSTYKA | 31.10.2014 Ile jest w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy? Jak wygląda ich rozkład w poszczególnych województwach? Czym głównie się zajmują i ilu członków zrzeszają? Spróbujmy przejrzeć wszystkie dostępne na ich temat źródła danych. (więcej >)

Zrzut z ekranu stronu głównej kraz.praca.gov.pl

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 29.10.2014 Organizacje pozarządowe stanowią zaledwie ok. 4% zarejestrowanych agencji zatrudnienia. Jednak faktycznie aktywizacją i integracją zawodową zajmuje się nie 200, ale co najmniej 5000 organizacji w całym kraju. Czyli do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zgłosiła się w najlepszym razie co 25 pozarządowa instytucja rynku pracy (PIRP). To błąd – i to z kilku powodów. (więcej >)

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 28.10.2014 Reforma rynku pracy a podmioty ekonomii społecznej to sesja tematyczna, na którą w ramach VIII OSES zaprosiła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. (więcej >)