PORTAL PROWADZI
wyszukiwarka aktualności
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Fot. Badseed, źr. Wikipedia, licencja CC-BY 2.0

Standaryzacja organizacji i oferowanych przez nie produktów oraz usług jest wyrazem profesjonalizacji III sektora. Niekiedy jednak fundacje i stowarzyszenia poprzestają na osiąganiu norm na papierze. By skakanie nad poprzeczką standardów miało sens potrzeba nie tylko zestawu praktycznych, użytecznych reguł, które zaakceptuje większe grono podmiotów… (więcej>)

WARTO PRZECZYTAĆ

„Współpraca w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia jest pożądana, jednak wszystkie podmioty – urzędy pracy, agencje zatrudnienia i organizacje pozarządowe powinny działać na równych prawach” – mówi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Chorzowie i przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP, w rozmowie z Wojciechem Kwintą. (więcej>)

Piotr Kuźniak, prezes Fundacji Imago. Źr. projekt.nowaperspektywa.org

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 09.01.2015 Fundacja Imago nie jest wielką organizacją z bardzo długimi tradycjami. Mimo tego od 2009 roku przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, z których skorzystało ponad 1000 beneficjentów. Czego pozarządowe instytucje rynku pracy mogą nauczyć się od Imago? (więcej >)

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 22.12.2014 Kolejne spotkanie ekspertów III sektora oraz przedstawicieli Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago - partnerów w projekcie „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” – odbyło się 19 grudnia 2014 roku. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na sieć PIRP w zakresie formalizacji, obszaru działania i modelu jej organizacji. Jaką wizję sieci wspólnie nakreślili? (więcej >)

Jeden z warsztatów, jakie odbyły się w ramach konferencji. Fot. Fundacja Aktywizacja

NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 22.12.2014 24 listopada 2014 roku miała miejsce w Warszawie konferencja „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów”, organizowana przez Fundację Aktywizacja pod patronatem Rynekpracy.org. Jakie najważniejsze tezy postawiono i jakie kwestie przedyskutowano podczas tego wydarzenia? (więcej >)

Źr. Fundacja Aktywizacja

BUDOWANIE KOMPETENCJI | GRUPY DEFAWORYZOWANE | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 19.12.2014 Fundacja Aktywizacja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w kraju zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyjrzyjmy się jakie były jej początki, w jaki sposób działa i jakie są efekty jej pracy. (więcej >)

Kadr z jednego z filmów zrealizowanych dla Praca.Enter

BUDOWANIE KOMPETENCJI | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 16.12.2014 Niektóre nazwy zawodów niewiele nam mówią. Albo realia ich wykonywania odbiegają od powszechnych wyobrażeń, co popycha do kształcenia w nietrafionym kierunku tak wielu młodych ludzi. W ramach zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych projektu Praca.Enter powstało kilkanaście filmów przybliżających niektóre z profesji. Warto dowiedzieć się, jakie są jaśniejsze i ciemniejsze strony pracy animatora kultury albo pilota wycieczek. (więcej >)

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 30.11.2014 20 listopada 2014 roku przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacji Imago – zaangażowanych w budowanie sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) – spotkali się z wybranymi ekspertami gotowymi podzielić się swoimi doświadczeniami i sugestiami w dziedzinie sieciowania podmiotów trzeciego sektora działających na polu rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Jakich tematów dotknęła dyskusja? (więcej >)

Grafika: ŁK na bazie plakatu anonimowego autora (lic. C0)

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 25.11.2014 Reprezentujesz organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej? A może prowadzi ona działalność odpłatną, albo ma tylko taką opcję otwartą w statucie? I nie wiesz co zrobić, by znaleźć się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia? Co ma być w KRS, jakie mają być PKD i jak sobie z tym wszystkim poradzić podpowiada Monika Trzcińska, radca prawny i ekspertka w zakresie zagadnień prawnych, które dotyczą NGOsów. (więcej >)

Grafika Nemo, źr. pixabay.com, licencja CC0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 18.11.2014 Nie, Rynekpracy.org nie angażuje się w wybory samorządowe. Magdalena Klaus, prezeska FISE, i Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, startują w wyborach do Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Sieć PIRP powinna mieć swoich delegatów w KM PO WER reprezentujących organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej – dlatego zabiegamy o Wasze głosy! (więcej >)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ZAGRANICA | 13.11.2014 Zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i przede wszystkim demograficzne, jakich doświadczymy w kolejnych latach, gruntownie zmienia nasz rynek pracy, będą też miały istotny wpływ na to, jak wygląda ekonomia społeczna. O tym, jakie zmiany nas czekają i jak na nie reagować rozmawiali paneliści w jednej z sesji tematycznych OSES 2014. (więcej >)