PORTAL PROWADZI
wyszukiwarka aktualności
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Gafika geralt, źródło Pixabay, licencja CC0

Ile jest w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy? Jak wygląda ich rozkład w poszczególnych województwach? Czym głównie się zajmują i ilu członków zrzeszają? Spróbujmy przejrzeć wszystkie dostępne na ich temat źródła danych. (więcej>)

WARTO PRZECZYTAĆ
Zrzut z ekranu stronu głównej kraz.praca.gov.pl

Organizacje pozarządowe stanowią zaledwie ok. 4% zarejestrowanych agencji zatrudnienia. Jednak faktycznie aktywizacją i integracją zawodową zajmuje się nie 200, ale co najmniej 5000 organizacji w całym kraju. Czyli do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zgłosiła się w najlepszym razie co 25 pozarządowa instytucja rynku pracy (PIRP). To błąd – i to z kilku powodów. (więcej>)

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 28.10.2014 Reforma rynku pracy a podmioty ekonomii społecznej to sesja tematyczna, na którą w ramach VIII OSES zaprosiła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. (więcej >)

Fot. Paul Lowry, CC BY 2.0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 17.10.2014 Biblioteczny punkt informacyjny o lokalnym rynku pracy, warsztaty z doradcą zawodowym czy próbne rozmowy kwalifikacyjne to tylko niektóre z pomysłów, jakie w ostatnich latach zrealizowali bibliotekarze z małych miejscowości na terenie całej Polski. Do inicjatyw doszło w ramach wspólnych działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). (więcej >)

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 08.10.2014 17. edycja badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzanego przez firmę Randstad, nie sygnalizuje fundamentalnej zmiany na polskim rynku pracy. Optymizm pracowników nie rośnie – bo i też nie ma ku temu powodów. (więcej >)

Fot. FISE

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | USŁUGI RYNKU PRACY | 30.09.2014 Czy pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) są konkurencją dla publicznych służb zatrudnienia? Czy można je porównać do prywatnych agencji zatrudnienia? O czym trzeba pamiętać budując sieć organizacji i czego się wystrzegać? Te tematy podnosili paneliści oraz 80 gości spotkania, jakie miało miejsce 14 września w Warszawie. Było ono inauguracją budowy sieci PIRP, realizowanej przez FISE w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago. (więcej >)

Źr. Wikipedia, lic. CC0

FLEXICURITY | 18.09.2014 Większość osób ubogich to wcale nie bezrobotni, ale osoby pracujące, często znacznie więcej niż przeciętni Polacy. Mimo to zjawisko working poor praktycznie nie istnieje w debacie publicznej. O jego nieobecności może świadczyć choćby fakt, że ostatnie duże badania na ten temat opublikowano w 2008 roku. Kim są polscy pracujący ubodzy, w jaki sposób żyją i dlaczego się o nich nie mówi? (więcej >)

fot. Daniel Poresky, źr. Wikimedia, lic. CC0

NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 08.09.2014 Skoro wszystko wskazuje na to, że ekonomia społeczna będzie się rozwijać, to w jakich branżach przedsiębiorstwa społeczne stworzą najwięcej nowych miejsc pracy? Czy będą to tylko niskopłatne zawody, czy także praca dla wysoko wyspecjalizowanych fachowców? (więcej >)

Fot. Ken Fields, źr. Wikimedia, lic. CC-BY-SA 2.0

NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 01.09.2014 Znikają i pojawiają się nie tylko zawody i specjalności, ale także całe branże oraz formy organizacji biznesowej. W Polsce w nadchodzących latach z pewnością oczekiwać możemy szybkiego wzrostu w dziedzinie ekonomii społecznej. Jakie miejsca pracy mogą powstawać w tym sektorze? (więcej >)

John Maynard Keynes, źr. MFW, licencja CC0

ZAGRANICA | 18.08.2014 Podczas niedawnej konferencji w Paragwaju Carlos Slim Helú – rywalizujący z Billem Gatesem o tytuł najbogatszego człowieka na Ziemi – rzucił postulat skrócenia tygodnia pracy do trzech dni. Abstrahując od tego, co pracownicy mieliby dać w zamian, jego głośna propozycja skłania do refleksji na temat tego, dlaczego przy nieustającym wzroście wydajności pracy cały czas pracujemy tak długo? (więcej >)

Pracownicy spółdzielni socjalnej WINDA, fot. Łukasz Sokół

07.08.2014 Spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby prawne, weszły do naszego prawa ponad pięć lat temu, wciąż jednak nie są wystarczająco dobrze zbadane. Część ekspertów uważa, że instytucjonalne członkostwo jest gwarantem stabilności. Inni twierdzą, że utrudnienia w uzyskiwaniu członkostwa przez pracowników godzi w etos i intencję ustawodawcy. Spółdzielniom zakładanym przez instytucje przygląda się na łamach Ekonomiaspoleczna.pl Katarzyna Rydel. (więcej >)