PORTAL PROWADZI
wyszukiwarka aktualności
NAJNOWSZY MATERIAŁ
Grafika Nemo, źr. pixabay.com, licencja CC0

Nie, Rynekpracy.org nie angażuje się w wybory samorządowe. Magdalena Klaus, prezeska FISE, i Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, startują w wyborach do Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój… (więcej>)

WARTO PRZECZYTAĆ
Zrzut z ekranu stronu głównej kraz.praca.gov.pl

Organizacje pozarządowe stanowią zaledwie ok. 4% zarejestrowanych agencji zatrudnienia. Jednak faktycznie aktywizacją i integracją zawodową zajmuje się nie 200, ale co najmniej 5000 organizacji w całym kraju. Czyli do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zgłosiła się w najlepszym razie co 25 pozarządowa instytucja rynku pracy (PIRP). To błąd – i to z kilku powodów. (więcej>)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ZAGRANICA | 13.11.2014 Zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i przede wszystkim demograficzne, jakich doświadczymy w kolejnych latach, gruntownie zmienia nasz rynek pracy, będą też miały istotny wpływ na to, jak wygląda ekonomia społeczna. O tym, jakie zmiany nas czekają i jak na nie reagować rozmawiali paneliści w jednej z sesji tematycznych OSES 2014. (więcej >)

Fot. Łukasz Komuda

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | STATYSTYKA | 12.11.2014 W drugiej sesji tematycznej pierwszego dnia VIII OSES eksperci próbowali oszacować wielkość sektora ekonomii społecznej – a konkretnie: liczbę miejsc pracy, jaką ten sektor tworzy, oraz ich jakość i wartość. Warto dowiedzieć się, ile miejsca w gospodarce ma sektor ES. I czego brakuje, byśmy mogli lepiej go zbadać. (więcej >)

Czy piszący ustawy rzucają kostkami? Fot. Diacritica, źr. Wikimedia, licencja CC-BY-SA 3.0

PRAWO | 06.11.2014 W ramach nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzony zostanie limit zatrudnienia na umowy na czas określony: 33 miesiące. W pierwotnej wersji rządowego projektu limit wynosił równo trzy lata (36 miesięcy). Skąd wzięło się to dziwne 33? (więcej >)

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 05.11.2014 Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów”, organizowanej przez Fundację Aktywizacja pod patronatem Rynekpracy.org. (więcej >)

Gafika feralt, źr. Pixabay, licencja CC0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | STATYSTYKA | 31.10.2014 Ile jest w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy? Jak wygląda ich rozkład w poszczególnych województwach? Czym głównie się zajmują i ilu członków zrzeszają? Spróbujmy przejrzeć wszystkie dostępne na ich temat źródła danych. (więcej >)

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 28.10.2014 Reforma rynku pracy a podmioty ekonomii społecznej to sesja tematyczna, na którą w ramach VIII OSES zaprosiła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. (więcej >)

Fot. Paul Lowry, CC BY 2.0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 17.10.2014 Biblioteczny punkt informacyjny o lokalnym rynku pracy, warsztaty z doradcą zawodowym czy próbne rozmowy kwalifikacyjne to tylko niektóre z pomysłów, jakie w ostatnich latach zrealizowali bibliotekarze z małych miejscowości na terenie całej Polski. Do inicjatyw doszło w ramach wspólnych działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). (więcej >)

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 08.10.2014 17. edycja badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzanego przez firmę Randstad, nie sygnalizuje fundamentalnej zmiany na polskim rynku pracy. Optymizm pracowników nie rośnie – bo i też nie ma ku temu powodów. (więcej >)

Fot. FISE

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | USŁUGI RYNKU PRACY | 30.09.2014 Czy pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) są konkurencją dla publicznych służb zatrudnienia? Czy można je porównać do prywatnych agencji zatrudnienia? O czym trzeba pamiętać budując sieć organizacji i czego się wystrzegać? Te tematy podnosili paneliści oraz 80 gości spotkania, jakie miało miejsce 14 września w Warszawie. Było ono inauguracją budowy sieci PIRP, realizowanej przez FISE w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago. (więcej >)