RynekPracy.org

Wiadomości:


  • Pod koniec ubiegłego roku IPSOS przepytał 28 tys. osób w 37 krajach świata o to, jak oceniają tuzin zjawisk m.in. przeludnienie więzień, odsetek imigrantów w populacji i tempo zmian klimatycznych. Polacy znaleźli się wśród narodów lepiej zorientowanych w rzeczywistości. Nieźle szacowali też wielkość wskaźnika bezrobocia. Przestrzelili go „tylko” o 19 pkt. proc. (faktycznie wynosił 5%)

  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz portal Rynekpracy.org, jako podmioty zaangażowane w organizację wydarzenia, serdecznie zapraszają na kolejną edycję Miasteczka Myśli poświęconą kompetencjom przyszłości. Czy modele zarządzania firmami, które znamy to bezpowrotna przeszłość i pracę trzeba wymyślić na nowo? Co dla skutecznego prowadzenia biznesu będzie więc ważniejsze: zaufanie, partnerstwo czy pełna kontrola nad pracownikami? Zysk za wszelką cenę, czy odpowiedzialność za wpływ na zmiany społeczne? Kim będzie pracownik przyszłości: nadal homo sapiens, a może już

  • Zamiast dyskutować o tym, czy wolne 24. grudnia ma sens, czy też nie i o tym, porozmawiajmy o katolickiej etyce pracy. I paru innych rzeczach. Jorg Spenkuch, profesor ekonomii z uniwersytetu Northwestern Kelogg, opublikował wyniki badań dotyczących różnicy pomiędzy katolikami i protestantami jeśli chodzi o pracowitość, dochody, zamożność i inne czynniki. Żeby porównywać jabłka z

  • – W ANG sformułowania CSR unikamy jak ognia. Realizujemy działania, które można tak określić, ale staramy się nie definiować ich tym pojęciem – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Spółdzielni i wieloletni Partner Konkursu [eS], w rozmowie z Ewą Hevelke. Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Spółdzielni; fot. ANG Spółdzielnia Ewa Hevelke: – Jak definiujesz CSR w biznesie?


Statystyki rynku pracy:


Liczba bezrobotnych

Według wstępnych danych MRPiPS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia 2019 roku wynosiła 1024,0 tys. Od końca grudnia 2018 roku wzrosła o 55,1 tys. (5,7%), a od stycznia 2018 roku spadła o 109,7 tys. (9,7%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 649 tys. W porównaniu do III kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 13 tys. (2,0%), a w relacji do IV kwartału 2017 roku – o 120 tys. (15,6%). W IV kwartale 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 303 tys. (47%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Według wstępnych danych MRPiPS, w końcu stycznia 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,2%, czyli w relacji do wyników z grudnia 2018 roku wzrosła o 0,4 pkt. proc. W styczniu 2018 roku stopa ta była o 0,7 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że wskaźnik charakteryzował się ciągle trendem spadkowym. Ujemna 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika statystycznego (spadek bezrobocia styczeń do stycznia, luty do lutego itd.) występuje już 61 miesięcy z rzędu (5 lata i miesiąc). Jeśli tempo spadku stopy bezrobocia rejestrowanego pozostanie w najbliższych miesiącach bez zmiany, to w kwietniu 2019 roku ustanowiony zostanie nowy rekord ćwierćwiecza – najniższe bezrobocie, sięgające 5,4%.

Liczba pracujących

Według GUS, w IV kwartale 2018 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 409 tys. i był to najwyższy wynik w historii badania. Liczba ta spadła o 208 tys. (1,3%) w porównaniu do III kwartału 2018 roku i wzrosła o 5 tys. (0,0%) w relacji do IV kwartału roku 2017 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o 3,2 mln pracujących (19,4%) mniejsze. Historyczne maksimum miało miejsce w III kwartale 2018 roku (16 617 tys.).

Wesprzyj nas!