Lista pobożnych życzeń

8 grudnia 2013

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia zawiera wiele wartościowych zmian, tylko nie wiadomo, skąd pozyskać pieniądze na ich wdrożenie. Nie został także rozwiązany systemowy błąd: Fundusz Pracy pozostanie rodzajem finansowej rezerwy, o której losach rokrocznie decyduje minister finansów. I dalej w drugiej połowie roku trzeba będzie żebrać o dodatkowe środki dla urzędów pracy – ocenił Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, w tekście „Reforma pośredniaków traci impet” Karoliny Topolskiej, opublikowanym na łamach Gazety Prawnej.

Komentarze
Ładuję...