Edycja 2006

16 czerwca 2004

W 2006 r. w ramach programu “Bezrobocie – co robić?” :

–> odbyło się 5 edycji szkolenia dla kadr instytucji rynku pracy,

–> została rozszerzona i zweryfikowana bazy organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy; pod koniec grudnia 2006 r. baza liczyła ok. 1500 rekordów,

–> została wydana publikacja “Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”,

–> została zorganizowana debata “Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”.

Edycja 2006 programu miała dwa źródła finansowania – część środków pochodziła z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a część z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach działania 1.1. B Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich).  

                                                                                                                           

                      

Komentarze
Ładuję...