Edycja 2004-2005

2 stycznia 2006

Program „Bezrobocie – co robić?” edycja 2004-2005 był realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Celami edycji 2004-2005 były:

–> Upowszechnianie informacji o metodzie outplacementu, jej modyfikacjach, przykładach wdrożeń, narzędziach wypracowanych w ramach poprzednich edycji Programu oraz stymulowanie kontaktów i współpracy osób zainteresowanych jej wykorzystywaniem.
–> Rozwijanie liczebności i poziomu kompetencji grupy osób mogących projektować i wdrażać programy outplacementowe.
–> Program wsparcia dla organizacji pozarządowych, które zdecydują się przygotować i wdrożyć lokalne niekomercyjne projekty outplacementowe, w oparciu o zasoby dostępne w ramach funduszy unijnych.
–> próba zbadania potencjału organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane zwłaszcza do defaworyzowanych grup beneficjentów oraz przygotowania rekomendacji dla tych organizacji, które mogłyby służyć zwiększeń ich kompetencji i konkurencyjności na rynku usług pracy

Cele te zrealizowano poprzez:
–> Organizację siedmiu seminariów informacyjnych.
–> Organizację siedmiu edycji Akademii Outplacementu.
–> Doradztwo i granty.
–> Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, stworzenie bazy danych tychże organizacji.
–> Przygotowanie do wydania publikacji „Bezrobocie – co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy”.
–> Organizację konferencji podsumowującej tę edycję.
–> Organizację debaty “Bezrobocie – co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy”.

Program finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Komentarze
Ładuję...