Program „Bezrobocie – co robić?”

Celem programu „Bezrobocie – co robić?” jest rozwój rynku usług zatrudnieniowych poprzez wsparcie instytucji rynku pracy, w szczególności organizacji pozarządowych działających na tym polu.