Seminaria

Podczas seminariów prezentowaliśmy:
–> modele outplacementu klasycznego, zaadaptowanego i środowiskowego;
projekty outplacementowe zrealizowane w trakcie poprzednich edycji programu “Bezrobocie – co robić?”;
założenia programu “Bezrobocie-co robić?” edycja 2004-2005, a w szczególności Akademii Outplacementu i konkursu grantowego linie budżetowe Europejskiego Funduszu Społecznego spójne z programem “Bezrobocie-co robić?”.

Przykłady projektów

W dziale tym prezentujemy projekty organizacji pozarządowych, a także opisy instytucji realizujących modelowe działania na rzecz zatrudnienia.

Edycja 2001-2002

program “Bezrobocie-co robić?” edycja 2001-2002, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Edycja 2003

Bezrobocie co robić? Edycja 2003, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Edycja 2004-2005

Program „Bezrobocie – co robić?” edycja 2004-2005 był realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych