Konkursy grantowe

2 stycznia 2006

Środki europejskie, EOG i norweskie, środki samorządów. Porady i aktualności.

W dziale „Konkursy grantowe” opisujemy najważniejsze źródła finansowania działań podejmowanych na rynku pracy. Obecnie należą do nich środki europejskie oraz środki samorządów. Ponadto udzielamy rad, jak aplikować i prezentujemy ciekawe aktualności dotyczące konkursów grantowych. Dział powstaje we współpracy z portalem www.ekonomiaspoleczna.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Wybrane konkursy grantowe z priorytetu I: „Zatrudnienie i integracja społeczna”, priorytetu VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej” oraz priorytetu VIII: „Regionalne kadry gospodarki”.
Więcej >

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)
Przewodnik po PO FIO, którego celem jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, obejmujących min. integrację społeczną.
Więcej >

Program PROGRESS
Przewodnik po procedurach konkursowych Programu PROGRESS na lata 2007-2013, obejmującego m.in. rozwiązania na rzecz zatrudnienia.
Więcej >

Program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)
Opis programu  „Uczenie się przez całe życie” oraz przewodnik po procedurach konkursów w ramach programów sektorowych:  „Leonardo da Vinci” oraz  „Grundtvig”.
Więcej >

Dotacje samorządów
Procedury, którymi dysponują samorządy w zakresie dotowania organizacji pozarządowych.
Więcej >

Jak aplikować?
Porady dla organizacji ubiegających się o dotacje.
Więcej >

Aktualności
Informacje z zakresu wdrażania projektów unijnych oraz bieżące ogłoszenia o konkursach grantowych.
Więcej >

Komentarze
Ładuję...