Edycja 2001-2002

2 stycznia 2006

program “Bezrobocie-co robić?” edycja 2001-2002, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Realizatorem Edycji 2001-2002 była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk.

Cele programu:
–> Pobudzenie inicjatyw lokalnych na rzecz zwalczania bezrobocia i jego skutków;
–> Wypracowanie modeli outplacementowych możliwych do zastosowania przez organizacje pozarządowe i lokalnych partnerów społecznych.

W rezultacie Programu pięć organizacji wdrożyło projekty dla różnych grup zawodowych i społecznych:
–> “Regionalne Centra Wspomagania Aktywności Zawodowej – KATALIZATOR” Towarzystwa ALTUM z Rzeszowa, dla młodzieży z terenów wiejskich. Więcej –>
–> “Nowa forma – nowa szansa. Program aktywizacji zawodowej pielęgniarek i położnych” Śląskiej Fundacji Wspieranie Przedsiębiorczości w Gliwicach, dla zagrożonych zwolnieniem pracownic służby zdrowia. Więcej –>
–> “Ja – lider na wsi – nowe podejście do rzeczywistości gospodarczej” Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Efemeryczny w Potaszni, dla młodzieży z terenów wiejskich. Więcej –>
–> “Przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu kolejarzy województwa lubelskiego i świętokrzyskiego” Fundacji OIC Poland z Lublina, dla zwalnianych pracowników kolei. Więcej –>
–> “Wieś Aktywna” Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z Dobigniewa, dla mieszkańców terenów wiejskich. Więcej –>

Zobacz: Zbiorcze zestawienie efektów realizacji projektów.

Więcej informacji o Edycji 2001-2002 można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Program finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Komentarze
Ładuję...