Kiedy bezrobocie zacznie rosnąć?

21 lutego 2019

Według informacji wstępnych MRPiPS w styczniu 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2% i była o 0,7 punktu niższa niż w styczniu 2018 roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła zaś o 9,7% do 1024 tys. Po raz pierwszy od lipca 2014 roku spadek liczby bezrobotnych był mniejszy niż 10%. Gdy poszukamy podobnej sytuacji w poprzednich okresach spadku bezrobocia (grudzień 1994 – listopad 1998 oraz wrzesień 2003 – luty 2009), zauważymy, że gdy tempo kurczenia się liczby bezrobotnych stało się mniejsze niż 10%, to na odwrócenie trendu i rozpoczęcie fazy wzrostu stopy bezrobocia trzeba było czekać odpowiednio dwa i jeden miesiąc. Opierając się tylko na tej przesłance, można pokusić się o prognozę, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce zacznie rosnąć już w kwietniu tego roku. Do poprzedniego, rekordowego 5,5-letniego okresu spadku stopy zabrakłoby wtedy trzech miesięcy.

Źródło: opracowanie Łukasz Komuda na podstawie danych GUS

Komentarze
Ładuję...