Wiadomości:

 

Szkolenia

Nowa edycja szkoleń Szkoły Przedsiębiorczości FISE.
Zapraszamy do udziału w nowej edycji szkoleń realizowanych przez Szkołę Przedsiębiorczości FISE. Nowe szkolenia min. z zakresu doradztwa zawodowego, wspierania osób bezrobotnych oraz wspieraniu podejmowania działalności gospodarczej przez młodzież.

Program „Bezrobocie – co robić?”

Celem programu „Bezrobocie – co robić?” jest rozwój rynku usług zatrudnieniowych poprzez wsparcie instytucji rynku pracy, w szczególności organizacji pozarządowych działających na tym polu.