Wiadomości:

 

Kontraktowanie

Kontraktowanie usług. Publikujemy raport “Aktorzy rynku pracy – ujęcie instytucjonalne (uwagi wstępne)” autorstwa Anny Sienickiej i Joanny Tyrowicz, który dotyczy możliwości poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych na polskim rynku usług zatrudnienia.

Szkolenia

Nowa edycja szkoleń Szkoły Przedsiębiorczości FISE.
Zapraszamy do udziału w nowej edycji szkoleń realizowanych przez Szkołę Przedsiębiorczości FISE. Nowe szkolenia min. z zakresu doradztwa zawodowego, wspierania osób bezrobotnych oraz wspieraniu podejmowania działalności gospodarczej przez młodzież.

Program „Bezrobocie – co robić?”

Celem programu „Bezrobocie – co robić?” jest rozwój rynku usług zatrudnieniowych poprzez wsparcie instytucji rynku pracy, w szczególności organizacji pozarządowych działających na tym polu.