Wiadomości:

 

Seminaria

Podczas seminariów prezentowaliśmy:
–> modele outplacementu klasycznego, zaadaptowanego i środowiskowego;
projekty outplacementowe zrealizowane w trakcie poprzednich edycji programu “Bezrobocie – co robić?”;
założenia programu “Bezrobocie-co robić?” edycja 2004-2005, a w szczególności Akademii Outplacementu i konkursu grantowego linie budżetowe Europejskiego Funduszu Społecznego spójne z programem “Bezrobocie-co robić?”.

Przykłady projektów

W dziale tym prezentujemy projekty organizacji pozarządowych, a także opisy instytucji realizujących modelowe działania na rzecz zatrudnienia.

Edycja 2003

Bezrobocie co robić? Edycja 2003, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Edycja 2001-2002

program “Bezrobocie-co robić?” edycja 2001-2002, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Edycja 2004-2005

Program „Bezrobocie – co robić?” edycja 2004-2005 był realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Rynek pracy

Serwis rynek pracy w portalu www.bezrobocie.org.pl. Bezrobocie i rynek pracy w Polsce – statystyki bezrobocia, analiza rynku pracy, grupy defaworyzowane, bezrobocie literatura, aktywizacja zawodowa, pojęcie bezrobocia i rynku pracy.

Konkursy grantowe

Środki europejskie, EOG i norweskie, środki samorządów. Porady i aktualności.

Instytucje rynku pracy

Organizacje pozarządowe na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z badaniem jakościowym „Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje?” oraz z badaniem mazowieckiego rynku pracy „Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych – kluczem do walki z bezrobociem”.

Kontraktowanie

Kontraktowanie usług. Publikujemy raport “Aktorzy rynku pracy – ujęcie instytucjonalne (uwagi wstępne)” autorstwa Anny Sienickiej i Joanny Tyrowicz, który dotyczy możliwości poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych na polskim rynku usług zatrudnienia.