Wiadomości:

 

Edycja 2001-2002

program “Bezrobocie-co robić?” edycja 2001-2002, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Edycja 2004-2005

Program „Bezrobocie – co robić?” edycja 2004-2005 był realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Rynek pracy

Serwis rynek pracy w portalu www.bezrobocie.org.pl. Bezrobocie i rynek pracy w Polsce – statystyki bezrobocia, analiza rynku pracy, grupy defaworyzowane, bezrobocie literatura, aktywizacja zawodowa, pojęcie bezrobocia i rynku pracy.

Konkursy grantowe

Środki europejskie, EOG i norweskie, środki samorządów. Porady i aktualności.

Instytucje rynku pracy

Organizacje pozarządowe na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z badaniem jakościowym „Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje?” oraz z badaniem mazowieckiego rynku pracy „Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych – kluczem do walki z bezrobociem”.

Kontraktowanie

Kontraktowanie usług. Publikujemy raport “Aktorzy rynku pracy – ujęcie instytucjonalne (uwagi wstępne)” autorstwa Anny Sienickiej i Joanny Tyrowicz, który dotyczy możliwości poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych na polskim rynku usług zatrudnienia.

Szkolenia

Nowa edycja szkoleń Szkoły Przedsiębiorczości FISE.
Zapraszamy do udziału w nowej edycji szkoleń realizowanych przez Szkołę Przedsiębiorczości FISE. Nowe szkolenia min. z zakresu doradztwa zawodowego, wspierania osób bezrobotnych oraz wspieraniu podejmowania działalności gospodarczej przez młodzież.

Program „Bezrobocie – co robić?”

Celem programu „Bezrobocie – co robić?” jest rozwój rynku usług zatrudnieniowych poprzez wsparcie instytucji rynku pracy, w szczególności organizacji pozarządowych działających na tym polu.