Wiadomości:

 

Działania na rzecz kobiet

Bezrobocie kobiet. Kobiety na rynku pracy. Dobre praktyki na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet.

Działania na rzecz młodzieży

Młodzież na rynku pracy. Bezrobocie młodzieży. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży.