Wiadomości:

 

Działania na rzecz młodzieży

Młodzież na rynku pracy. Bezrobocie młodzieży. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży.

Seminaria

Podczas seminariów prezentowaliśmy:
–> modele outplacementu klasycznego, zaadaptowanego i środowiskowego;
projekty outplacementowe zrealizowane w trakcie poprzednich edycji programu “Bezrobocie – co robić?”;
założenia programu “Bezrobocie-co robić?” edycja 2004-2005, a w szczególności Akademii Outplacementu i konkursu grantowego linie budżetowe Europejskiego Funduszu Społecznego spójne z programem “Bezrobocie-co robić?”.