RCWIP-strona główna » Ludzie » niedziela, 17.02.2019, 16.24
MENU
KONTAKT
ZAJRZYJ TU

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Serwis Internetowy Dolnośląskich Organizacji Pozarządowych

Portal Organizacji Pozarządowych NGO.PL

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Baza Organizacji Pozarządowych Klon/Jawor

WWW.EFS.GOV.PL

WWW.EUROPA.EU

Zespół Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Zespół Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ludzie

Łukasz Domagała - Przewodniczący Zarządu RCWIP. Specjalista z zakresu budowania sieci organizacji pozarządowych i partnerstw. Zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie długofalowych planów rozwoju centrum. Członek zarządu Sieci SPLOT. Michael Jordan nie jest już jego idolem ale w wolnych chwilach nadal lubi grać w koszykówkę.

Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk - Sekretarz Zarządu RCWIP. Specjalista z zakresu uzależnień, przemocy, pracy grupowej, terapii indywidualnej, komunikacji, mediacji i negocjacji, budowania zespołu. Wiceprzewodnicząca Federacji „ Ślęża”. Mgr pedagogiki o wielu specjalnościach (resocjalizacja, socjoterapia, pedagogika opiekuńcza). Zaangażowana w pomoc ludziom w różnych kryzysach życiowych w kraju i poza granicami. Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys i wielu innych szkoleń. Odpowiedzialna za pracę z ludźmi, planowanie indywidualnego rozwoju, wspieranie, rozwiązywanie konfliktów w zespole. Doświadczony podróżnik po różnych krajach, dbający zawsze o wyjątkowo smaczne kanapki własnego pomysłu. Mama dwóch synów i żona „ złotej rączki”.

Mirosława Hamera - Wiceprzewodnicząca Zarządu, magister prawa i animator kultury, koordynator projektów w RCWIP- obecnie kierownik Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu, konsultant ds. funduszy unijnych Sieci SPLOT i OFOP, szkoleniowiec i doradca; autor publikacji i ekspertyz na temat funduszy europejskich i podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce; członek Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz członek Komitetu Monitorującego Program Polska-Saksonia 2007-2013. Interesuje się sportem i fotografią.

Karolina Furmańska – Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, magister stosunków międzynarodowych i politologii; animatorka Regionalnego Ośrodka EFS. Uwielbia wędrówki po górach, książki i ciekawe podróże.


Damian Dec - Członek Komisji Rewizyjnej, politolog; absolwent Studiów Podyplomowych - Programy Pomocowe UE - Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności na AE we Wrocławiu; XII edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, specjalista Programu EURO-NGO, akredytowany trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, certyfikowany trener "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Koordynator Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS. Zainteresowania: kino realizmu magicznego, fotografia architektury gotyku, góry a także muzyka reggae i ska.

Radosław Bednarski - Specjalista ds. Zarządzania informacją RCWIP, asystent koordynatora projektu ROSzEFS, administrator baz danych, koordynator Konkursów: "Wolontariusz Roku Regionu Wałbrzyskiego", "Filantrop Roku Regionu Wałbrzyskiego". Interesuje się historią muzyki rozrywkowej, uwielbia zwiedzać ciekawe miejsca.

Anna Borek - specjalista ds. obsługi projektów. W organizacji zajmuje się także admistrowaniem Koalicji Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych. oraz prowadzeniem splotnewsa. Stdentka II roku Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Niepoprawna optymistka, chwyta wiatr w żagle...:)

Marta Borowiec - obecnie opiekun doradca w projekcie ,,Profesjonalny – zatrudniony na umowę – pracownik dolnośląskiej pozarządówki”, wcześniej wolontariusz RCWIP od czerwca 2007r. Studentka V roku politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność integracja europejska; stypendystka Programu Sokrates/Erasmus ( roczny pobyt na stypendium w Strasburgu). Zainteresowania: języki obce, podróże, narciarstwo, jazz, taniec i oczywiście III sektor :).

Agnieszka Czuryło - Koordynator projektu "Fio to dobra praktyka", specjalista ds. Informacji w projekcie Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, doradca w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zakładania Organizacji Pozarządowych. Koordynator współpracy międzynarodowej, laureatka szkoleń z zakresu funkcjonowania Organizacji Pozarządowych, Globalnych problemów Współczesnego świata i uczestnik III Edycji Programu Wielokulturowa Europa- poświęconego projektom międzynarodowym i edukacji wielokulturowej.

Aleksander Junik – doradca w ramach Regionalnego Ośrodka EFS, magister politologii i stosunków międzynarodowych, miłośnik filozofii Tischnera i historii średniowiecznej, zapalony rowerzysta.

Karolina Maląg - mgr turystyki, Konsultant ds. obsługi organizacji pozarządowych, Regionalny Animator Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku, specjalistka Programu EURO-NGO, absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Szczęśliwa "młoda" mężatka.

Małgorzata Malec – kierownik regionalnego biura RCWIP we Wrocławiu, doradca ROEFS; akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego; magister ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Projektami Unii Europejskiej, absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Programu Liderzy PAFW; członkini Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego. Mama dwóch pięknych córeczek - Ingi i Weroniki.

Zenon Matuszko - magister historii, Koordynator Projektu „Dolnośląska Akademii Aktywności Lokalnej". Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Specjalista Programu EURO-NGO, akredytowany trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tata Kacperka i Filipa.

Roman Piasecki - kierownik działu finansowego RCWIP, doradca zawodowy, specjalista w zakresie prawa pracy i logistyki, pasja to żagle i fotografowanie.

Agnieszka Szuba - obecnie kierownik Regionalnego Ośrodka EFS- „Wałbrzych wspieramy z pasją!”, wcześniej doradca w ramach ROSzEFS oraz w SMIRP. Magister socjologii, specjalność: doradztwo personalne. Myślami zawsze tam gdzie woda, wiatr i słonko;) …morza szum.. ptaków śpiew ..ukochane CH3 ;)

Waldemar Weihs - Ekspert inicjujący powstawanie nowych ośrodków wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz wprowadzania ich do Sieci SPLOT, a także inicjowania i tworzenia koalicji / zwiazków / porozumień organizacji pozarządowych. Odpowiada za współpracę i międzynarodowe projekty ze Wschodem. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradztwa Personalnego Elżbiety Sołtys w Krakowie. Miłośnik Sudetów, podniebnych podróży, architektury i słodkości.

Ostatnia modyfikacja: 13:45 27.02.2009