PORTAL PROWADZI
04.07.2018

Według danych GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2018 roku wynosiła 1002,2 tys., co było najniższym wynikiem od września 1990 roku. Od końca kwietnia 2018 roku spadła o 40,3 tys. (3,9%), a od maja 2017 roku – o 199,9 tys. (16,6%). W metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2018 roku (najnowsze dostępne dane) liczba bezrobotnych oszacowana została na 709 tys. i była to najniższa wartość w historii badania – kolejny raz z rzędu (mamy już 8 kolejnych rekordowych kwartałów). W porównaniu do IV kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 60 tys. (7,8%), a w relacji do I kwartału 2017 roku – o 217 tys. (23,4%). W I kwartale 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych była większa od liczby bezrobotnych szacowanej metodą BAEL o ok. 409 tys. (57,7%). 

04.07.2018

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w końcu maja 2018 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, czyli w relacji do wyników z kwietnia 2018 roku spadła o 0,2 pkt. proc. W maju 2017 roku stopa ta była o 1,2 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2018 roku była najniższa od listopada 1990 roku. Ujemna 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika statystycznego (spadek bezrobocia styczeń do stycznia, luty do lutego itd.) występuje już 53 miesiące z rzędu (4 lata i 5 miesięcy), a spadek rzędu 1,2 pkt. proc. – od 47 miesięcy. Jeśli ten trend pozostanie bez zmiany, to w czerwcu 2018 roku stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie poniżej 6%, a w listopadzie – zbliży się do 5,3%.

20.03.2018

W marcu 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6205,3 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do danych z lutego 2018 roku liczba ta wzrosła o 8,3 tys. (0,1%), a w stosunku do marca 2017 roku – o 223,6 tys. (3,7%). Najnowszy wynik był trzecim z rzędu rekordem tego wskaźnika – licząc od lutego 1992 roku. Warto też zauważyć, że mimo sezonowości, od maja 2017 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie rośnie miesiąc w miesiąc.

17.03.2018

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2017 roku wyniósł 56,2% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik obniżył się o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do III kw. 2017 roku, a w relacji do IV kwartału 2016 roku – 0,1 pkt. proc. Maksimum tego piętnastolecia wynosiło 56,8% (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że aktualnie wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 3,5 pkt. proc. 

17.03.2018

W IV kwartale 2017 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 404 tys. i był to trzeci najwyższy wynik w historii badania (po tych z II i III kwartału 2017 roku). Liczba ta spadła o 106 tys. (0,6%) w porównaniu do III kwartału 2017 roku i zwiększyła się o 79 tys. (0,5%) w relacji do IV kwartału roku 2016 – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o 3,1 mln pracujących (22,9%) mniejsze.

17.03.2018

W Polsce w IV kwartale 2017 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 864 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Był to trzeci najlepszy wynik licząc od końca 1992 roku. Wskaźnik ten zwiększył się względem III kwartału roku 2017 o 1,4% i obniżył się o 1,8% w porównaniu do IV kwartału 2016 roku. Nawyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w I kwartale 2003 roku (1314).

12.03.2018

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1530,00 zł (wzrost o 70,53 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 100 zł brutto (5%). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 150 zł (8,1%), w 2016 – 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2018 roku standardowo 2532,81 zł, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 120,61 zł (5%).

12.03.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2017 roku w rolnictwie pracowało 1568 tys. osób, w przemyśle – 5173 tys., a w usługach – 9607 tys. Dla rolnictwa był to najniższy wskaźnik w historii badania. W przypadku przemysłu liczba zatrudnionych była niższa wyłącznie od wyników kwartał i dwa kwartały wcześniej, czyli w II i III kwartale 2017 roku. Usługi zaś rosły, co oznacza, że pobiły kolejny rekord najwyższej liczby pracujących w historii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W porównaniu do III kwartału 2017 roku w rolnictwie i przemyśle odpowiednio o 152 tys. osób (8,8%) i o 16 tys. osób (0,3%), a w usługach wzrosła o 76 tys. osób (0,8%). W relacji do IV kwartału 2016 roku w rolnictwie nastąpił spadek liczby pracujących o 96 tys. (5,8%), natomiast w pozostałych sektorach wzrost: o 51 tys. osób (1,0%) w przemyśle i o 122 tys. osób (1,3%) w usługach. W IV kwartale 2017 roku w usługach pracę znajdowało 58,8% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,6%, a w rolnictwie 9,6%.

12.03.2018

Liczba osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2017 roku wynosiła 17 173 tys., czyli była mniejsza o 155 tys. (0,9%) w stosunku do III kwartału 2017 roku i o 109 tys. (0,6%) od IV kwartału 2017 roku – wynika z danych GUS. Liczba osób biernych zawodowo w IV kwartale 2017 roku została oszacowana na 13 402 tys. Wzrosła więc o 151 tys. (1,1%) w relacji do III kwartału 2017 roku i spadła o 12 tys. (0,1%) w stosunku do IV kwartału roku 2016.

12.01.2018

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w IV kwartale 2017 roku 14,8%, czyli wzrosła w porównaniu do III kwartału 2017 roku o 0,1 punktu procentowego, a w relacji do IV kwartału 2016 roku zmniejszyła się o 1 punkt procentowy. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 16 kwartałów. Historyczne minimum zostało ustanowione w II kwartale 2017 roku, czyli pozostaliśmy bardzo blisko najniższego odnotowanego poziomu bezrobocia młodych. Najwyższy odnotowano zaś w I kwartale 2003 roku (46,5%).

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.

AKTUALNOŚCI

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | 22.02.2018 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jako organizacja od przeszło ćwierćwiecza śledząca rynek pracy, z niepokojem obserwuje prace zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Nie mając afiliacji ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i partiami politycznymi, korzystamy z możliwości zabrania głosu w tej tak ważnej dla ponad 16 milionów pracujących Polaków sprawie. (więcej >)