PORTAL PROWADZI
19.07.2017

W czerwcu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6001,5 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. W relacji do maja 2017 roku wzrosła o 11,1 tys. (1,9 promila), a w stosunku do czerwca 2016 roku – o 248,8 tys. (4,3%). Najnowszy wynik był kolejnym rekordem ustanowionym w tym roku (licząc od września 1992 roku). Warto też zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

18.07.2017

Według danych GUS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2017 roku wynosiła 1152,8 tys., czyli była najniższa od grudnia 1990 roku. Od końca maja 2017 roku spadła o 49,3 tys. (4,1%), a od końca maja 2016 roku – o 237,2 tys. (17,1%). Liczba bezrobotnych w I kwartale 2017 roku liczona przez GUS w metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oszacowana została na 926 tys. (najnowsze dane) i była to najniższa wartość w historii badania – czwarty raz z rzędu. Od średniej wartości bezrobocia rejestrowanego w tym okresie liczba ta była mniejsza o ok. 440 tys. (33%). 

16.07.2017

Według danych GUS w końcu czerwca 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 7,2%, czyli spadła o 0,1 pkt. proc. od maja 2017 roku. W czerwcu 2016 roku stopa bezrobocia rejestrowanego była o 1,5 pkt. proc. wyższa, co oznacza, że bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Ostatnio tak niskie było w marcu 1991 roku. Od 33 miesięcy dynamika tego wskaźnika wynosi minus 1,5 pkt. proc. lub mniej. Ujemna dynamika występuje już 42 miesięce z rzędu. W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszego spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Jeśli trend się utrzyma, w sierpniu 2017 roku wskaźnik spadnie poniżej 7 proc., a w październiku zejdzie do pułapu nawet 6,5%.
 

05.06.2017

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2016 roku wyniósł 56,2% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik zmniejszył się w stosunku do wartości z IV kwartału 2016 roku o 0,1 pkt. proc. Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2016 roku został oszacowany zaś na 56,1%. Maksimum tego piętnastolecia wynosiło 56,8 (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%. Historyczne minimum wskaźnika zostało ustanowione w I kwartale 2007 roku na poziomie 53,2%, co oznacza, że aktualnie wskaźnik ten jest wyższy zaledwie o 3 pkt. proc. 

05.06.2017

W I kwartale 2017 roku liczba pracujących w polskiej gospodarce wynosiła 16 281 tys. i był to drugi najwyższy wynik w historii badania – po tym odnotowanym kwartał wcześniej. Liczba ta zmniejszyła się bowiem o 44 tys. (0,4%). W porównaniu do I kwartału roku 2016 liczba pracujących zwiększyła się o 269 tys. (1,7%) – informuje Główny Urząd Statystyczny. Historyczne minimum zostało odnotowane w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o prawie 3 mln pracujących (18,2%) mniejsze.

05.06.2017

W Polsce w I kwartale 2017 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 880 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten nie zmienił się względem IV kwartału roku 2016 i obniżył się o 4,1% w porównaniu do I kwartału 2016 roku. Najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano na początku 1992 roku (865), a najwyższą – w I kwartale 2003 roku (1314).

05.06.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2017 roku w rolnictwie pracowało 1676 tys. osób, w przemyśle – 5148 tys., a w usługach – 9402 tys. Dla rolnictwa był to drugi najniższy wskaźnik w historii badania (najniższy był kwartał wcześniej). W przypadku przemysłu z kolei tylko raz odnotowano wyższą wartość (w III kwartale 2008 roku), a jeśli chodzi o usługi zdarzyło się to tylko dwukrotnie (jeden i pięć kwartałów temu). W porównaniu do IV kwartału 2016 roku w rolnictwie pracowało o 12 tys. osób (0,7%) więcej, w przemyśle o 26 tys. osób (0,5%) więcej, a w usługach o 83 tys. osób (0,9%) mniej. W relacji do I kwartału 2016 roku: o 26 tys. mniej (rolnictwo, spadek o 1,5%), o 154 tys. więcej (przemysł, 3,1%) i o 136 tys. więcej (usługi, 1,5%). W I kwartale 2017 roku w usługach pracę znajdowało 57,9% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,7%, a w rolnictwie 10,3%.

05.06.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2017 roku 15,3%, czyli spadła w porównaniu do IV kwartału 2016 roku o 0,5 punktu procentowego, a w relacji do I kwartału 2016 roku zmniejszyła się o 4,3 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 14 kwartałów. To najniższą wartość tego wskaźnika w historii badania. Najwyższą odnotowano zaś w I kwartale 2003 roku (46,5%).

05.06.2017

Liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2017 roku wynosiła 17 207 tys., czyli była mniejsza o 75 tys. (0,4%) w stosunku do IV kwartału 2016 roku i mniejsza o 8 tys. od I kwartału 2016 roku (pół promila) – wylicza GUS. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2017 roku została oszacowana na 13 405 tys. Zmalała więc o 9 tys. (0,1%) w relacji do IV kwartału 2016 roku i o 90 tys. (0,7%) w stosunku do I kwartału roku 2016.

09.01.2017

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1459,47 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (8,1%) – ostatnio był relatywnie tak duży w roku 2012 (o 8,2%), a w wartościach większą podwyżkę mieliśmy w 2008 roku (o 190 zł). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2017 roku standardowo 2412,20, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 180,92 zł (8,1%).

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.

WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)

AKTUALNOŚCI

Źr. Randstad

FLEXICURITY | STATYSTYKA | ZAGRANICA | 20.07.2017 Od blisko roku „twarde” dane GUS przynoszą kolejne doniesienia o kolejnych wskaźnikach pokonujących bariery niepokonane przez 10, 25, a nawet 27 lat. Rekordów nie brakuje też w najnowszej, 28. edycji badania "Monitor Rynku Pracy". (więcej >)