PORTAL PROWADZI
08.02.2017

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu stycznia 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 8,7%, czyli zwiększyła się o 0,4 pkt. proc. od grudnia 2016 roku. W styczniu 2016 roku stopa bezrobocia rejestrowanego była o 1,5 pkt. proc. wyższa, czyli w praktyce bezrobocie ciągle wyraźnie spada. Od czerwca 2016 roku włącznie 12-miesięczna dynamika tego wskaźnika wynosi stale minus 1,4–1,5 punktu procentowego. Ujemna dynamika występuje już 37 miesiąc z rzędu. W lutym 2017 roku stopa prawdopodobnie nieco wzrośnie za sprawą swojej sezonowości, ale w wiosną znowu możemy spodziewać się spadku tego wskaźnika. Jeśli dynamika się utrzyma, w październiku 2017 roku możemy być świadkami kolejnego historycznego rekordu: stopa może spaść do pułapu 6,8%.

07.02.2017

W grudniu 2016 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5798,9 tys. osób – podaje Główny Urząd Statystyczny. Zwiększyło się o 7,4 tys. (0,1%) w relacji do listopada 2016 roku, a w stosunku do grudnia 2015 roku – o 173,1 tys. (3,1%). Ostatnio tak wysokie wartości tego wskaźnika miały miejsce 17 lat temu. Wyraźny trend wzrostowy w tym segmencie polskiego rynku pracy można zaobserwować od kwietnia 2013 roku.

14.01.2017

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2016 roku wyniósł 56,3% – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik zwiększył się w stosunku do wartości z II kwartału 2016 roku o 0,1 punktu procentowego. Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2015 roku został oszacowany zaś na 56,4%. Maksimum tego piętnastolecia wynosiło 56,8 (II kwartał 2000 roku), jednak należy pamiętać, że na początku lat 90. XX wieku wskaźnik przekraczał 60%.

12.01.2017

W III kwartale 2016 roku liczba pracujących w polskiej gospodarce wynosiła 16 266 tys., czyli była wyższa o 0,5% niż w II kwartale roku 2016 i wyższa o 0,2% niż w III kwartale 2015 roku – informuje Głowny Urząd Statystyczny. Historyczne maksimum zostało odnotowane w IV kwartale 2015 roku (16 276 tys.), a minimum – w I kwartale 2003 roku (13 348 tys.), czyli było o prawie 3 mln pracujących (16,6%) mniejsze.

12.01.2017

W Polsce w III kwartale 2016 roku na 1000 pracujących (w wieku 15 lat i więcej) przypadało 887 niepracujących – podaje Główny Urząd Statystyczny. Ta ostatnia liczba spadła o 1,3% względem II kwartału roku 2016 i o 2,2% w porównaniu do III kwartału 2015 roku. Najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano na początku 1992 roku (865), a najwyższą – w I kwartale 2003 roku (1314).

11.01.2017

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2016 roku wynosiła 1333,7 tys., co znaczy, że od końca listopada 2016 roku spadła o 18,9 tys. (1,4%), a od końca grudnia 2015 roku – o 230,5 tys. (14,7%). Liczba bezrobotnych w III kwartale 2016 roku liczona przez GUS w metodyce Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oszacowana została na 1027 tys. (najnowsze dane), czyli od średniej wartości bezrobocia rejestrowanego w tym okresie była mniejsza o ok. 320 tys. (24%).

10.01.2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2016 roku w rolnictwie pracowało 1723 tys. osób, w przemyśle – 5092 tys., a w usługach – 9382 tys. W porównaniu do II kwartału 2016 roku w rolnictwie pracowało o 20 tys. osób (1,1%) mniej, ale w przemyśle i usługach – odpowiednio o 3 tys. (0,6 promila) i o 104 tys. osób więcej (1,1%), a w relacji do III kwartału 2015 roku: o 180 tys. mniej (rolnictwo, spadek o 9,5%), o 179 tys. więcej (przemysł, 3,6%) i o 14 tys. więcej (usługi, 0,1%). W III kwartale 2016 roku w usługach pracę znajdowało 58,0% pracujących ogółem, w przemyśle – 31,4%, a w rolnictwie 10,6%.

09.01.2017

Wynagrodzenie minimalne w Polsce od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1459,47 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (8,1%) – ostatnio był relatywnie tak duży w roku 2012 (o 8,2%), a w wartościach większą podwyżkę mieliśmy w 2008 roku (o 190 zł). W roku ubiegłym płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosi dla pracodawcy w 2017 roku standardowo 2412,20, czyli zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 180,92 zł (8,1%).

11.12.2016

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w III kwartale 2016 roku 18,0%, czyli wzrosła w porównaniu do II kwartału 2016 roku o 1,0 punktu procentowego, a w relacji do III kwartału 2015 roku zmniejszyła się o 1,8 punktu procentowego. Roczna dynamika (pierwszy kwartał do pierwszego kwartału w roku poprzednim itd.) jest ujemna od IV kwartału 2013 roku, czyli od 12 kwartałów (3 lat). Najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w III kwartale 2008 roku (16,1%), a najwyższą – w I kwartale 2003 roku (46,5%).

02.12.2016

Liczba osób aktywnych zawodowo w III kwartale 2016 roku wynosiła 17 293 tys., czyli była większa o 45 tys. (0,3%) w stosunku do I kwartału 2016 roku i mniejsza o 173 tys. od III kwartału 2015 roku (1,0%) – wylicza GUS. Liczba osób biernych zawodowo w III kwartale 2016 roku została oszacowana na 13 403 tys. i zmniejszyła się o 59 tys. (0,4%) w relacji do II kwartału 2016 roku i o 93 tys. (0,7%) w stosunku do III kwartału roku 2015. Ostatnio tak mało osób biernych zawodowo było w II kwartale 2001 roku.

Archiwum materiałów opublikowanych do 2011 roku znajdziesz tutaj.

WARTO PRZECZYTAĆ

fot. George Hodan, źr. publicdomainpictures.net, lic. C0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | STATYSTYKA | ZAGRANICA | 05.09.2016 Opieka zdrowotna ma z rynkiem pracy związek podwójny. Po pierwsze, jej jakość przekłada się na liczniejsze i zdrowe społeczeństwo, czyli na populację osób zdolnych do pracy. Po drugie, personel medyczny stanowi istotną i bardzo szczególną grupę zawodową. Jak możemy oceniać to, czy mamy w Polsce dobrą i efektywnie działającą służbę zdrowia? I co wynika z takiej diagnozy? (więcej >)

AKTUALNOŚCI

FLEXICURITY | STATYSTYKA | ZAGRANICA | 30.01.2017 51% badanych Polaków spodziewało się podwyżki w końcu 2016 roku. 56% oczekiwało premii. Nasi pracodawcy nie mierzyli się jeszcze z taką presją – wskazuje „Monitor Rynku Pracy” z IV kwartału 2016 roku. Ale to nie znaczy, że mamy rynek pracownika. (więcej >)