PORTAL PROWADZI

źr. Flickr.com, fot. The All-Nite Images, lic. CC BY-SA 2.0

FLEXICURITY | GRUPY DEFAWORYZOWANE | PRAWO | 17.06.2015 Na portalu wyborcza.pl możemy przeczytać tekst Dominiki Wielowieyskiej, w którym autorka stwierdza, że receptą na bolączki związane z liberalizacją rynku pracy w Polsce jest więcej liberalizacji rynku pracy. Ważne jest również to, że pracownicy po prostu powinni się do takiego stanu przyzwyczaić. Coś jednak zgrzyta, kiedy takie rzeczy mówi osoba, która raczej nigdy nie doświadczy ciemnych stron prekarnego losu. (więcej >)

Strona główna najgorszej instytucji kształcenia wyższego w Polsce (wg rankingu Webometrics).

BUDOWANIE KOMPETENCJI | ZAGRANICA | 12.06.2015 O jakości kształcenia wyższego w Polsce więcej mówi nie pozycja czołowych uniwersytetów i politechnik, ale dorobek, efekty pracy i relacje ze światem naukowym edukacyjnych maruderów. Popatrzmy na najgorsze polskie uczelnie wyższe. (więcej >)

Łukasz Komuda (po lewej) i Krzysztof Cibor

BUDOWANIE KOMPETENCJI | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 09.06.2015 Praca w organizacjach to obszar sprekaryzowania. Można narzekać na systemy grantowe i niestabilność przychodów, ale należy też bardziej skutecznie zabiegać o poprawę sytuacji pracownic i pracowników NGO – zarówno na poziomie systemowym, jak i w naszych własnych organizacjach. Nie jest to łatwe, ale da się. (więcej >)

Kielecki autobus częściowo należy do pracowników MPK. Fot. Lukas 3z, Źr. Wikipedia, licencja GFDL

NARZĘDZIA RYNKU PRACY | PRAWO | 09.06.2015 Wbrew wielu mitom firmy przejmowane przez pracowników oparte o demokratyczne zasady i partycypację, a nie o „dyktaturę szefów”, są w stanie nie tylko skutecznie konkurować na rynku z innymi podmiotami, ale mogą również sprawiać, że pracownicy w większym stopniu identyfikują się ze swoim miejscem pracy i lepiej potrafią budować przyjazne i partnerskie relacje wewnątrz firmy. (więcej >)

Pokaz ognia w spółdzielni socjalnej GRÓD foto: W. Jargiło (C)

BUDOWANIE KOMPETENCJI | GRUPY DEFAWORYZOWANE | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 02.06.2015 Ekonomia społeczna jest coraz bardziej obecna w polskiej turystyce. Powstało już wiele podmiotów ekonomii społecznej, które świetnie sobie radzą w tej branży, a także pokazują, że warto być dumnym ze swoich lokalnych małych ojczyzn i promować to, co jest w nich najpiękniejsze – pisze Bartosz Oszczepalski dla portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

Powiat Niski z rekordowym na Podkarpaciu bezrobociem może być dla operatora wyzwaniem. Fot. Kazimierz Garbacz, źr. Wikipedia, lic. CC-BY-SA 2.5

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.05.2015 Przypadek zlecania aktywizacji bezrobotnych na Podkarpaciu jest wyjątkowy. To jedyny przykład przetargu na „duże kontraktowanie” (zrealizowane w oparciu o rozdział 13c Ustawy o promocji zatrudnienia), który wygrały organizacje pozarządowe: konsorcjum Stowarzyszenia B-4 i Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze. (więcej >)

Siedlce są jednymi z pionierów PAiI, fot. Janusz Jurzyk, źr. Wikipedia, lic. CC-BY-SA 3.0

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.05.2015 Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mazowsze należy do regionów rekordowo aktywnym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAiI). Trudno zweryfikować te dane, tym bardziej, że informacje resortu nie do końca nie do końca pokrywają się z rzeczywistością. Najważniejsze, że urzędy pracy coraz częściej korzystają z tego mechanizmu i sięgają po współpracę organizacji pozarządowych. (więcej >)

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 27.05.2015 Zapraszamy na spotkanie inaugurujące powstanie Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy! (więcej >)

Duże zlecanie to element reformy urzędów pracy, wprowadzonej przez wicemin. J. Męcinę. Źr. MPiPS

BUDOWANIE KOMPETENCJI | GRUPY DEFAWORYZOWANE | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | USŁUGI RYNKU PRACY | 07.05.2015 Czy zlecanie działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych do agencji zatrudnienia stanie się w Polsce standardową usługą, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej? Czy w realny sposób „odkorkuje” urzędy pracy i przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia? Jeszcze za wcześnie na odpowiedź na te pytania – dla większości Wojewódzkich Urzędów Pracy zlecanie to nowość, z którą właśnie zaczęły się mierzyć. (więcej >)

Nyski PUP jest rekordzistą jeśli chodzi o skalę realizacji PAiI. Fot. Robert A. Mason, źr. Wikipedia, lic. CC-BY-SA 3.0

BUDOWANIE KOMPETENCJI | GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 07.05.2015 W wyniku ubiegłorocznej nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono mechanizm pozwalający na aktywizację i integrację dla osób długotrwale bezrobotnych – zwykle bez prawa do zasiłku i mających problemy społeczne. (więcej >)

<<| <| ... 3| 4| 5| 6| 7| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)