PORTAL PROWADZI

Jarosław Duda, sekretarz stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Fot. MPiPS

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 24.07.2015 Na polu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych wyraźnie widać, jak wiele potrafią zdziałać organizacje pozarządowe i jak bardzo pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) potrzebne są publicznym służbom zatrudnienia do współpracy. Sama tylko Fundacja Aktywizacja – partner FISE w Sieci PIRP – w 2014 roku doprowadziła do zatrudnienia 928 osób. (więcej >)

Fot. Steindy, źr. Wikipedia, lic. CC-BY-SA 3.0

NARZĘDZIA RYNKU PRACY | STATYSTYKA | ZAGRANICA | 21.07.2015 Obok szokującej fali niechęci do przyjmowania uchodźców z Syrii czy Afryki, coraz częściej w polskim zaułku Internetu pojawiają się głosy, że coraz więcej polskiego rynku pracy zaczynają zawłaszczać Ukraińcy. Czy tak jest w istocie? (więcej >)

Źr. Randstad

STATYSTYKA | 16.07.2015 Główna część najnowszej, 20. edycji badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzanej jak zawsze przez agencję pracy Randstad, nie przynosi niespodzianek. Polscy pracownicy pozostają najszybciej rotującymi na rynku pracy w Europie, są w czołówce wskaźników mobilności, lęku o utratę pracy i nadziei na znalezienie innego zatrudnienia w przypadku zwolnienia. Zaskoczyć mogą za to pytania dodatkowe, dotyczące zagadnienia work-life balance. (więcej >)

Fot. Magdalena Klaus

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 10.07.2015 8 lipca w Częstochowie spotkali się delegaci organizacji tworzących Radę Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Rozpoczęli pracę nad planami Sieci na nadchodzące dwa lata, dyskutowali nad zmianą regulaminu i sposobem działania Rady. (więcej >)

Fot. Adrian Grycuk, źr. Wikipedia, lic. CC-By-SA 3.0

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | USŁUGI RYNKU PRACY | 10.07.2015 Na Mazowszu od 15 maja w czterech PUP ruszyła rekrutacja osób długotrwale bezrobotnych w ramach zlecania działań aktywizacyjnych. Według założeń może ona potrwać do 60 dni, potem rozpocznie się proces powrotu bezrobotnych na rynek pracy. Zarówno instytucja zlecająca (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie), jak i realizator usługi (Zakład Doskonalenia Zawodowego), jest przekonany, że założone wskaźniki zostaną osiągnięte. Choć łatwo nie będzie. (więcej >)

Fot. Magdalena Klaus

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 05.07.2015 15–16 czerwca w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie członków Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Delegaci organizacji mieli okazję się poznać, przedstawić profile ich działalności i swoje doświadczenia w dziedzinie lokalnej współpracy między NGO-sami oraz na styku organizacja pozarządowa – administracja publiczna. Odbyły się także wybory na członków Rady Sieci oraz wskazane zostały główne kierunki aktywności. (więcej >)

fot. Denis Chan, źr. flickr, lic. CC-BY 2.0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.06.2015 Jak podchodzą do standardów NGO-sy poza Polską? Co standaryzują i dlaczego? W jaki sposób to przebiega? Warto popatrzeć na przykłady rozwiązań u sąsiadów i w innych krajach, by samemu wybrać model najbardziej dopasowany do naszych realiów i uniknąć błędów innych. (więcej >)

fot. Ivan McClellan, źr. wikipedia, lic. CC-BY 2.0

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ZAGRANICA | 28.06.2015 Choćby nie wiem jak szkolić bezrobotnych i pomagać im wypełniać CV, jeśli nie powstają nowe miejsca pracy, to liczba bezrobotnych nie może istotnie spaść. Skoro więc pewne grupy są przez otwarty rynek traktowane po macoszemu – trzeba im stworzyć miejsca i dać szansę. Taką filozofią kierują się Katalończycy, silnie wspierając rozwój spółdzielni socjalnych i ekonomii społecznej. (więcej >)

fot. PInk Sherbet Photography, źr. flickr, lic. CC-BY 2.0

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.06.2015 Program Aktywizacja i Integracja (PAiI) to wprowadzony w ubiegłym roku mechanizm wsparcia osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z usług ośrodków opieki społecznej. Jego start nie był rewelacyjny, ale liczba urzędów pracy sięgających po ten instrument rośnie, podobnie jak wiedza jak z najlepiej z niego skorzystać. (więcej >)

fot. HebiPics, źr. pixabay, lic. CC0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 28.06.2015 Niskie zarobki i niepewny rynek pracy istotnie ograniczają możliwości młodych ludzi w zdobyciu własnego lokum. Marże deweloperów potrafią podwoić ceny metra kwadratowego lokum. Dlatego coraz częściej w wielu głowach pojawia się pytanie: czy dałbym radę wybudować sobie dom samemu? I jak to zrobić, żeby było mnie na niego stać? Odpowiedzią może być kooperatywa mieszkaniowa. (więcej >)

<<| <| ... 2| 3| 4| 5| 6| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)