PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące podmiotów trzeciego sektora, a szczególnie NGO-sów aktywnych na rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz regulacji odnoszących się do roli organizacji pozarządowych w aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

04.01.2006 W dziale tym prezentujemy projekty organizacji pozarządowych, a także opisy instytucji realizujących modelowe działania na rzecz zatrudnienia. (więcej >)

<<| <| ... 15| 16| 17| 18| 19| |> |>>