PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, związków zawodowych, agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej, firm szkoleniowych i innych działających w obszarze human resources, organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową oraz pozostałych instytucji, organizacji i podmiotów oddziałujących lub aktywnych na rynku pracy, pomagających w znalezieniu pracy lub we wzbogaceniu kompetencji zawodowych.

06.09.2010 Jak zaplanować karierę zawodową? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie przygotowało bogatą ofertę warsztatów na wrzesień. (więcej >)

10.08.2010 W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozszerzeniu ulegnie katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń wypłacanych bezrobotnym – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

Cele strategii zatrudnieniowych: aktywizacja, zatrudnialność, przedsiębiorczość... /Grafika: FISE

06.07.2010 Czy powiatowe strategie zatrudnienia dobrze służą rozwiązywaniu problemów rynku pracy? – nad wynikami ogólnopolskiego badania powiatowych strategii zatrudnienia, przeprowadzonego wśród starostw i powiatowych urzędów pracy przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), debatowali eksperci rynku pracy. (więcej >)

26.10.2009 W środę 20 maja 2009 r., w ramach sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyła się dyskusja na temat propozycji zmian w systemie usług rynku pracy, opracowanych przez ekspertki Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Projekt spotkał się ze zrozumieniem większości obecnych, wśród których byli m.in. przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. (więcej >)

19.01.2009 Grupy zawodowe na rynku pracy. Przykłady działań na rzecz wsparcia konkretnych grup zawodowych przy zastosowaniu projektów outplacementowych. (więcej >)

11.07.2008 40 proc. powiatów deklaruje współpracę z organizacjami pozarządowymi – wynika z analizy powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych – ale jedynie 10 proc. zleca wykonanie zadań organizacjom. Jak można poprawić współpracę? – zastanawia się Ilona Gosk w najnowszym biuletynie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pt. „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług zatrudnienia”. (więcej >)

<<| <| ... 13| 14| 15| 16| 17| |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)