PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące instrumentów polityki zatrudnienia: subsydiowania staży i miejsc pracy, szkoleń finansowanych lub współfinansowanych przez publiczną służbę zatrudnienia, prace publiczne, bony edukacyjne itd., a także zasiłków dla bezrobotnych i innych mechanizmów oddziałujących na rynek pracy (m.in. płaca minimalna).

Opracowanie własne na bazie fot. MPiPS

19.12.2013 Jeszcze na początku 2013 roku szefowie resortu pracy powtarzali, że reforma PUPów pozwoli wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych aktywnych w procesie aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Zapisy przekazanego do Sejmu w połowie listopada 2013 roku projektu Ustawy o promocji zatrudnienia eliminują NGOsy z procesu zlecania aktywizacji poza urzędy pracy. Ale wiele elementów reformy ganią także urzędnicy PUPów – z wielu powodów. (więcej >)

Lech Antkowiak, zastępca dyrektora Urzędu Pracy w Warszawie (kadr z programu TVN CNBC z 20 czerwca 2013 r.)

12.11.2013 Zdaniem Lecha Antkowiaka, zastępcy dyrektora UP w Warszawie, planowane zmiany w polskich urzędach pracy to w wielu proponowanych rozwiązaniach krok we właściwym kierunku, ale daleko temu pakietowi zmian do miana reformy. Systemowe słabości urzędów pracy – niedostatek ludzi i środków oraz nadmiar biurokracji – nie znikną. A na delegowaniu aktywizacji bezrobotnych poza urząd pracy skorzystają wielkie koncerny, a nie wyspecjalizowane NGO-sy. (więcej >)

Urząd Pracy w Poznaniu, fot. MOs810, źródło: Wikipedia, licencja CC-BY-SA 3.0

21.10.2013 Szef resortu pracy chciałby powalczyć z fikcją, jaka każe nam w mowie potocznej ciągle nazywać urzędy pracy „pośredniakami”, choć ich zadanie – z punktu widzenia większości bezrobotnych – od lat polega przede wszystkim na zapewnieniu ubezpieczenia zdrowotnego. Pytanie jednak: kto miałby za to zapłacić? (więcej >)

Okładka opracowania przygotowanego przez Instytut Obywatelski.

07.10.2013 Instytut Obywatelski opublikował analizę „Rynek pracy wobec zmian demograficznych”. Wyraźnie pokazuje on skalę wyzwań, jakie przed nami stoją. Nie pomoże nam bowiem korekta istniejącego systemu definiującego rynek pracy, kwestię transferów społecznych i ubezpieczeń emerytalnych. Czeka nas budowa zupełnie nowej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. (więcej >)

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w latach 2000-2013 (w zł brutto). Opracowanie graficzne: Bankier.pl

01.10.2013 Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powraca do podnoszonej co kilka lat koncepcji różnicowania poziomu wynagrodzenia minimalnego. Zwolennicy gospodarczego liberalizmu przekonują, że taki ruch zaowocuje podwyżką płac minimalnych, a to musi być złe dla gospodarki. Ale to nie prawda – nie tylko dlatego, że rozwój gospodarczy Polski w 2/3 zależy od krajowej konsumpcji. Także z tego powodu, że konkurując naszym eksportem na rynku globalnym nigdy nie pokonamy np. Bangladeszu – musimy szukać innej drogi niż produkty o niskiej innowacyjności i niskiej wartości dodanej. (więcej >)

Fot. Derzsi Elekes Andor, źródło Wikipedia, licencja CC-BY-SA 3.0

13.09.2013 Protesty związkowców w Warszawie w połowie września 2013 roku prowokują pytanie: czy bronią oni wyłącznie własnych interesów i czy ich postulaty wyrastają ponad demagogię? (więcej >)

Fot. Piotr Fuz, Źródło: wikipedia, Licencja: CC-BY-SA 3.0

18.08.2013 Nyski urząd pracy uruchomił program robót publicznych i zaoferował bezrobotnym zatrudnienie na umowę o pracę oraz płacę minimalną. Blisko 60% tych, którym zaproponowano taki etat, nie przyjęło oferty. To prowokuje pytania: w jakim celu ludzie rejestrują się jako bezrobotni i co zrobić, by poprzez urzędy pracy pomagać tym, którzy faktycznie potrzebują pomocy. (więcej >)

16.07.2013 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W jakim kierunku będą ostatecznie reformowane urzędy pracy i polityka zatrudnienia? (więcej >)

12.07.2013 W ramach przyjętych przez Radę Ministrów założeń nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono ciekawą homogenizację tytulatury i zadań: w miejsce pośrednika pracy, lidera Klubu Pracy, doradcy zawodowego czy asystenta Eures powstanie jedna funkcja – doradcy do spraw klienta. To zwraca uwagę na zapuszczony labirynt, jakim jest organizacja doradztwa zawodowego w Polsce. (więcej >)

24.05.2013 W połowie maja br. ruszyły pierwsze projekty, jakie przygotowały biblioteki biorące udział w projekcie "Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy". Na ten cel FISE przyznała 22 bibliotekom granty do 2000 zł. (więcej >)

<<| <| ... 2| 3| 4| 5| 6| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)