PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące instrumentów polityki zatrudnienia: subsydiowania staży i miejsc pracy, szkoleń finansowanych lub współfinansowanych przez publiczną służbę zatrudnienia, prace publiczne, bony edukacyjne itd., a także zasiłków dla bezrobotnych i innych mechanizmów oddziałujących na rynek pracy (m.in. płaca minimalna).

25.11.2010 Regionalny ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosków na projekty innowacyjne w 2011 r. (więcej >)

02.11.2010 We wrześniu koniński PUP został poinformowany, że Dział Kolportażu Prasy firmy Ruch SA planuje zwolnić 18 osób w ramach zwolnień grupowych. Urzędnicy WUP i PUP natychmiast ruszyli z projektem outplacementowym, który ma wspomóc zwalnianych w zdobyciu nowych kwalifikacji lub założeniu własnej działalności gospodarczej. (więcej >)

17.06.2010 Gra komputerowa "Przyjacielska przysługa", w formie fabularnej opowieści ma za zadanie przybliżyć osobom pozostającym bez pracy możliwości oferowane przez podmioty ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, a przede wszystkim możliwości szybkiego przygotowania do pracy i podjęcia zatrudnienia. (więcej >)

Portal Brand-Yourself pozwala na budowaniem pozytywnej marki związanej z danym nazwiskiem. Brand-yourself.com to optymalizacja wyszukiwania nazwiska przez Google, sterowanie pozycjonowaniem najbardziej wartościowych linków, narzędzie do wspólnego zarządzania profilami na Facebook-u, Twitterze czy portalu LinkedIn oraz własna strona internetowa. (więcej >)

Careerplayer.com to najlepsza brytyjska strona doradcza skierowana do absolwentów szkół średnich i wyższych. Spośród treści tam zamieszczonych warto przytoczyć nie tyle bardzo dobrze skategoryzowane ogłoszenia o pracę, co przede wszystkim setki filmów edukacyjno-informacyjnych o charakterze pracy w różnych zawodach oraz porady związane z rozwojem zawodowym i skutecznym poszukiwaniem dobrze wybranej pracy lub stażu. (więcej >)

Jak dowiedzieć się, czego można się spodziewać po wybranym pracodawcy? Jakie pytania mogą paść na rozmowie o pracę i czy atmosfera w pracy jest przyjemna? Czy oczekiwana wysokość wynagrodzenia odpowiada standardom panującym w danej firmie? Jakie są realne perspektywy awansu i jakie wady ma praca na danym stanowisku? Wszystkiego można dowiedzieć się z Internetu – od byłych i obecnych pracowników. (więcej >)

Publiczne służby zatrudnienia Nowej Zelandii w łatwy i przystępny sposób docierają do poszukujących pracy i osób zainteresowanych rozwojem zawodowym. Komunikację na miarę XXI w. zapewnia im portal internetowy, na którym publikowane są materiały przyjazne czytelnikom, udostępniony jest czat, można też otrzymać poradę on-line. Portal również wspiera merytorycznie doradców zawodowych, nauczycieli i rodziców młodzieży wchodzącej na rynek pracy. (więcej >)

<<| <| ... 9| 10| 11| 12| 13| |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)