PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące idei łączenia na rynku pracy mechanizmów zwiększających elastyczność (ang. flexibility) zatrudniania pracowników z tymi, które zapewniają im większe poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego (ang. security).

27.05.2011 Jeśli jesteś młodym Europejczykiem poniżej 25. roku życia, to z dużym prawdopodobieństwem jesteś bezrobotny – pisze Maciej Gdula w felietonie opublikowanym na stronie krytykapolityczna.pl. I rozprawia się z receptami, jakie najczęściej proponuje się w celu poprawy sytuacji młodych na rynku pracy. (więcej >)

03.05.2011 Najnowsze badania Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dowodzą, że Polki są niechętne pracy elastycznej. Elastyczne formy zatrudnienia pracownice utożsamiają są z dużym bagażem obowiązków, niższą płacą, dużym ryzykiem na rynku pracy i brakiem stabilizacji życiowej. Wyniki badania wykonanego w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” komentuje „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

08.03.2011 „Niepełny etat, praca z domu, ruchome godziny pracy - takie rozwiązania są bardzo pomocne, gdy pracownik ma malutkie dziecko. Mimo że gwarantuje je kodeks pracy, większość kobiet nie chce z nich korzystać” – czytamy w „Gazecie Wyborczej”. (więcej >)

21.12.2010 Jednym z narzędzi łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego, zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników, jest uelastycznienie czasu pracy. Różne przykłady implementacji tego narzędzia w krajach Unii Europejskiej i wnioski z tego płynące są tematem raportu opracowanego przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. (więcej >)

25.11.2010 Regionalny ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosków na projekty innowacyjne w 2011 r. (więcej >)

73% Europejczyków przewiduje, że ich emerytury będą niższe, i że będą musieli dłużej pracować / Fot. Komisja Europejska

08.07.2010 W Unii Europejskiej na jedną osobę w wieku emerytalnym przypadają cztery w wieku produkcyjnym. W 2060 będą tylko dwie. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat wysokości przyszłych emerytur oraz podnoszenia wieku emerytalnego. (więcej >)

<<| <| 1| 2| 3| 4| 5| |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)