PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące idei łączenia na rynku pracy mechanizmów zwiększających elastyczność (ang. flexibility) zatrudniania pracowników z tymi, które zapewniają im większe poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego (ang. security).

03.01.2012 Kolejny rok kryzysu uświadamia nam coraz mocniej problemy, z jakimi zmaga się europejski rynek pracy. Stanie w miejscu przestało być bezpieczne. Jeśli chcemy osiągnąć ambitne cele strategii Europa 2020 potrzebujemy nowych, międzysektorowych rozwiązań, włączających do pracy zarówno administrację publiczną i biznes, jak i organizacje społeczne – to jedno z ważniejszych przesłań konferencji Employment Forum, która odbyła się w Brukseli. (więcej >)

20.12.2011 Fundacja In Posterum zaprasza niezatrudnionych mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 15-64 LAT na bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu „Flexi-pozytywni”. (więcej >)

13.12.2011 Tylko do 18 grudnia można było zgłaszać uwagi do Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, z kolei konsultacje Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego zostały przedłużone do 24 grudnia. Obydwa dokumenty są niezmiernie ważne z punktu widzenia instytucji i organizacji rynku pracy, dlatego warto przyjrzeć się propozycjom strategii i wyrazić swoją opinię na ich temat. (więcej >)

06.12.2011 „Gazeta Wyborcza” rozpoczęła cykl „Oburzeni do odzysku”, w ramach którego eksperci zastanawiają się, jak pokolenie młodych bezrobotnych i biernych zawodowo mogłoby odzyskać miejsca pracy. W artykule Trzydziestu na jedno miejsce pracy Katarzyna Pawłowska-Salińska pisze o flexicurity. Czy jednak ten mechanizm w takiej formie, w jakiej o nim mówią przedsiębiorcy, ma szansę stać się skutecznym rozwiązaniem w walce z bezrobociem? (więcej >)

01.12.2011 Fundacja In Posterum zaprasza NIEZATRUDNIONYCH MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W WIEKU 15-64 LATA na BEZPŁATNE spotkanie informacyjne z cyklu „Flexi-pozytywni”. (więcej >)

Dyskryminacja na rynku pracy uderza również w mężczyzn / licencja Creative Commons, autor: orangejon

14.10.2011 Pracujący Polacy ankietowani przez Randstad w większości wolą pracować z mężczyznami i pod kierownictwem mężczyzn. Ponad 40% respondentów przyznaje też, że rekrutacje w ich firmach przeprowadzane są na korzyść mężczyzn – to najwyższy wynik spośród krajów Europy biorących udział w badaniu. Tymczasem udział kobiet w grupie bezrobotnych rośnie, a ilość nowych ofert pracy spada tak, jak i rotacja zawodowa mierzona udziałem respondentów zmieniających zatrudnienie w półroczu poprzedzającym badanie. (więcej >)

11.10.2011 Organizacje pracodawców i związki zawodowe negocjują w Komisji Trójstronnej propozycje zmian w zasadach zatrudniania na odległość. Chcą złagodzić obowiązki, jakie muszą spełniać firmy, które wprowadzają telepracę. Proponują także, aby z publicznych środków dofinansowana była praca w domu tych osób, które czasowo nie mogą świadczyć jej w firmie – napisał w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

03.10.2011 Wciągu 2- 3 lat problem umów śmieciowych powinien zostać w sposób prawny rozwiązany na szczeblu UE – uważa przewodniczący europarlamentu Jerzy Buzek podczas niedzielnego spotkania w Bielsku-Białej Buzek powiedział, że nie uważa takich umów za idealne, ale dodał, że pozwalają one wielu milionom osób na pracę. (więcej >)

15.07.2011 „Elastyczne formy zatrudnienia mogą podnieść poziom aktywności i ograniczyć bezrobocie. Dać źródło utrzymania – jedyne lub dodatkowe” – pisze w „Pulsie Biznesu” Monika Zakrzewska, ekspertka PKPP Lewiatan. (więcej >)

07.06.2011 „Ludzie coraz dłużej się uczą, opiekują się dziećmi, a potem rodzicami, pracują na umowach śmieciowych, są wolontariuszami, pracują na czarno za granicą czy w Polsce. System, który mamy, do tych zmian nie jest przystosowany” – mówi Jolanta Fedak. Swój pomysł na dostosowanie systemu emerytalnego do zmian cywilizacyjnych przedstawiła w wywiadzie dla „Polityki”. (więcej >)

<<| <| 1| 2| 3| 4| 5| |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)