PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące pośrednictwa, doradztwa zawodowego, szkoleń, coachingu, obsługi kadrowej i wszelkich innych usług rynku pracy.

20.12.2011 „W tym roku wydaliśmy 3,4 mld zł na przywrócenie na rynek pracy ponad 1,9 mln bezrobotnych. Rok temu pieniędzy było dwa razy więcej, a i tak od lat połowa z zarejestrowanych w urzędach pracy nie może znaleźć zatrudnienia. Dlaczego?” – pyta Małgorzata Kolińska-Dąbrowska w „Gazecie Wyborczej”. Odpowiedzi na pytanie szuka razem z dr Markiem Rymszą. (więcej >)

06.12.2011 Wprowadzenie wielu istotnych rozwiązań nie wymaga dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa – pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik przedstawia 15 propozycji ekonomicznych i prawnych, które mogą wpłynąć na uelastycznienie rynku pracy oraz przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia. (więcej >)

06.12.2011 Już od miesiąca mamy nowego ministra pracy. Można się pastwić nad tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest za młody (ma 30 lat), że z politycznego nadania, że lekarz i że kompletnie się na rynku pracy nie zna. Ja jednak jestem dobrej myśli – pisze w kolejnym felietonie dla portalu bezrobocie.org.pl Katarzyna Pawłowska-Salińska i wymienia zadania, które czekają nowego ministra. (więcej >)

15.11.2011 W tym roku na aktywizację bezrobotnych przeznaczono ok. 3,2 mld zł. z Funduszu Pracy, podczas gdy w 2010 roku było to ok. 7 mld zł. – To stanowczo za mało, by normalnie realizować nasze zadania – podkreślają pracownicy powiatowych urzędów pracy. (więcej >)

03.11.2011 Bezrobotni będą aktywnie poszukiwali zatrudnienia, uczestnicząc w targach pracy – wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, które zmienia rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. W rozporządzeniu zawarte są m.in. wymagania, jakie musi spełniać skierowanie na targi wydane bezrobotnemu. (więcej >)

Katarzyna Pawłowska-Salińska / Fot. Ł. Sokół

31.10.2011 Osoby dobrze wykwalifikowane o dobrej historii zatrudnienia, w przypadku jego utraty często nie trafiają do urzędów pracy. Po pierwsze wierzą, że uda im się znaleźć pracę bez pomocy urzędników, po drugie boją się stygmatyzacji. Po trzecie wreszcie – nie wierzą w skuteczność urzędu. I mają wiele racji. Ale czy tak musi być? – pyta Katarzyna Pawłowska-Salińska w kolejnym tekście dla portalu bezrobocie.org.pl. (więcej >)

25.10.2011 Wciąż popularne jest przekonanie, że wielu bezrobotnych nie chce podejmować pracy, która wymagałaby od niego przebranżowienia lub dojeżdżania do innej miejscowości. Badania Ankietowe Rynku Pracy przedstawione przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego wskazują, że takie założenie nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. BARP podważa też tezę o wygórowanych oczekiwaniach finansowych bezrobotnych. (więcej >)

23.08.2011 "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował tekst, w którym zwraca uwagę na zbyt niski zdaniem autora odsetek bezrobotnych, którzy znajdują pracę po stażach i szkoleniach. Z danych uzyskanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2010 roku w wyniku mechanizmów aktywnych polityk rynku pracy zatrudnienie znalazł co drugi bezrobotny. Odsetek ten nie rośnie od lat. (więcej >)

16.08.2011 Organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami zatrudnienia i aktywizacji są, w porównaniu z resztą sektora, zamożne, dobrze zorganizowane, zatrudniają więcej personelu, umieją dobrze korzystać ze środków publicznych i same potrafią zarabiać na swoich działaniach. Jednocześnie wyraźnie widać polaryzację na NGO silne i bogate oraz te o wątłych perspektywach. (więcej >)

16.08.2011 Ani pracodawcy, ani bezrobotni nie traktują urzędów pracy jako miejsca, które pomoże im w pośrednictwie – czytamy w „Gazecie Wyborczej”. Zarówno pracodawcy, jak i urzędnicy coraz częściej nie mają wątpliwości: urzędy część swoich kompetencji powinny przekazać podmiotom niepublicznym. O tym, co jeszcze mogłoby pomóc zwiększyć efektywność urzędów, możemy przeczytać w wywiadzie z dyrektorką warszawskiego urzędu pracy również w „Gazecie”. (więcej >)

<<| <| ... 2| 3| 4| 5| 6| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)