PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące pośrednictwa, doradztwa zawodowego, szkoleń, coachingu, obsługi kadrowej i wszelkich innych usług rynku pracy.

Fot. picdream, źródło pixabay.com, licencja CC0

17.03.2014 Krytyka Europejskiego Komitetu Praw Społecznych dotycząca łamania ustaleń Europejskiej Karty Społecznej w zakresie okresu wypłacania zasiłków i ich wysokości, to tylko drobny głos w dyskusji o sposobach przeciwdziałania bezrobociu na Wisłą. Co więcej, akurat te zarzuty rząd może po prostu zignorować. (więcej >)

Red. Robert Łuchniak, fot. RDC

14.02.2014 Rzadko anonsujemy wystąpienia naszych ekspertów na stronie głównej portalu. Okazja jest jednak wyjątkowa: w godzinnym programie Polskiego Radia RDC Dariusz Gosk, ekspert Fundacji Aktywizacja, oraz Łukasz Komuda, ekspert FISE i redaktor Rynekpracy.org, tłumaczą dlaczego organizacje pozarządowe krytykują aktualny kształt szykowanej do głosowania w Sejmie ustawy reformującej urzędy pracy. (więcej >)

Fot. Boston9, Źrodło: Wikipedia, Licencja: CC-BY-SA 3.0

04.02.2014 Przedstawiamy treść listu otwartego, jaki nad ranem 4 lutego 2014 roku przesłaliśmy do wszystkich członków Sejmowej Podkomisji ds. Rynku Pracy oraz do wiceministra pracy Jacka Męciny, architekta projektu reformy urzędów pracy. (więcej >)

Graf. Material, źródło: Picasa, licencja CC-BY-SA 3.0

15.01.2014 Reprezentujesz pozarządową organizację aktywną na polu aktywizacji zawodowej lub związaną z tym środowiskiem? Nie jest Ci obojętny kierunek reformy urzędów pracy? Uważasz, że potencjał pozarządowych instytucji rynku pracy po zmianach pozostanie niewykorzystany? Masz poczucie, że Twoja opinia na temat złożonej w Sejmie ustawy o promocji zatrudnienia nie została wysłuchana albo została zignorowana? Zabierzmy głos razem! (więcej >)

Opracowanie własne na bazie fot. MPiPS

19.12.2013 Jeszcze na początku 2013 roku szefowie resortu pracy powtarzali, że reforma PUPów pozwoli wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych aktywnych w procesie aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Zapisy przekazanego do Sejmu w połowie listopada 2013 roku projektu Ustawy o promocji zatrudnienia eliminują NGOsy z procesu zlecania aktywizacji poza urzędy pracy. Ale wiele elementów reformy ganią także urzędnicy PUPów – z wielu powodów. (więcej >)

29.10.2013 26 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy". (więcej >)

12.07.2013 W ramach przyjętych przez Radę Ministrów założeń nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono ciekawą homogenizację tytulatury i zadań: w miejsce pośrednika pracy, lidera Klubu Pracy, doradcy zawodowego czy asystenta Eures powstanie jedna funkcja – doradcy do spraw klienta. To zwraca uwagę na zapuszczony labirynt, jakim jest organizacja doradztwa zawodowego w Polsce. (więcej >)

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Fot. Tomasz Nemo5576 Górny, Źródło Wikipedia, Licencja CC-BY-SA 3.0

10.06.2013 Prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW postanowiła sprawdzić, co się stanie, gdy pracodawca skieruje do urzędu pracy proste ogłoszenie o tym, że przyjmie ludzi do pracy na stanowiska, w przypadku których nie potrzeba rzadkich umiejętności. Niespodzianki nie było: większość urzędów zignorowała ofertę, która nie miała przecież pieczątki ani, co gorsza, numeru REGON. Co to oznacza? (więcej >)

26.04.2013 O tym, jakie korzyści mogą płynąć z posiadania znaku zaświadczającego o byciu przedsiębiorstwem społecznym opowiada dla Ekonomiaspoleczna.pl Kate Welch, dyrektorka Acumen Developement Trust i ambasadorka brytyjskiego Social Enterprise Mark. (więcej >)

Szkolenie ma służyć zatrudnieniu, a nie wypłaceniu pieniędzy prowadzącemu. Foto (cc) Joi Ito

20.03.2013 Projektowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zawiera nowy pomysł na organizację usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Zainspirowało to Piotra Krośniaka z UNDP do kontynuacji wątku „płacenia za rezultat”. (więcej >)

<<| <| 1| 2| 3| 4| 5| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)