PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące Kodeksu Pracy i przepisów regulujących pozakodeksowe stosunki pracy, opodatkowania i obłożenia składkami wynagrodzeń oraz całego porządku prawnego, rozporządzeń i wszelkich regulacji na poziomie unijnym, narodowym i lokalnym, a związane z funkcjonowaniem rynku pracy i instytucji na nim aktywnych.

06.07.2012 W 2010 roku minister finansów Jan Vincent Rostowski dokonał specyficznej reformy Funduszu Pracy: zamroził połowę wydatków na aktywizację bezrobotnych, czyli podstawowe działanie, dla którego powołano ten fundusz do życia, a zaoszczędzone w ten sposób środki zaczął na różne sposoby wykorzystywać do poprawiania – na papierze – stanu naszego budżetu i długu publicznego. Jakie będą tego konsekwencje? (więcej >)

17.05.2012 Coraz więcej pracodawców zauważa, że dyskryminacja osób starszych jest nie tylko zła i niezgodna z polskim prawem, ale również nieopłacalna. Czas na efektywne zarządzanie wiekiem pracowników. To się po prostu bardziej opłaca, a z drugiej strony jest nieuchronne z powodu zachodzących zmian demograficznych. (więcej >)

Piotr Frączak

07.05.2012 Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS. (więcej >)

18.04.2012 Rząd szwajcarski podjął w środę decyzję o tymczasowym przywróceniu kwot dla pracowników z ośmiu państw członkowskich UE - Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Słowacji i Węgier. Unia Europejska zareagowała krytycznie. (więcej >)

11.04.2012 Związek NSZZ „Solidarność” planuje wnieść do Sejmu dwa własne projekty ustaw okołoemerytalnych: w sprawie umów śmieciowych i sposobu naliczania składek do ZUS – dowiedziała się Rzeczpospolita. (więcej >)

Praca w sortowni Stowarzyszenia Ekon (fot. A.Kołodziejska)

28.03.2012 W Polsce jest blisko 3,4 mln osób niepełnosprawnych, w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tys. (27,3%) – wynika z danych GUS za III kwartał 2011 roku. Choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie zatrudnienie niepełnosprawnych wynosi około 50%. Dlaczego tak się dzieje? (więcej >)

28.03.2012 Rząd podjął uchwałę dotyczącą ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. – Chcielibyśmy, aby Prezydent podpisał ten dokument 5 maja, w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – zapowiedział Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. (więcej >)

13.03.2012 Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiedział we wtorek, że do końca listopada przedstawi listę kolejnych 100 zawodów przeznaczonych do deregulacji. Wśród nich znalazły się profesje górnicze, kolejowe oraz finansowe. (więcej >)

07.03.2012 Resort pracy planuje oddzielić ubezpieczenie zdrowotne od rejestracji w urzędzie pracy. W ten sposób chce zmniejszyć liczbę osób, którym faktycznie nie zależy na znalezieniu zatrudnienia, a status bezrobotnego wykorzystują tylko po to, by móc darmowo się leczyć. (więcej >)

16.02.2012 Polskie media zainteresowały się klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych. Po tym, jak pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozpoczęła rozmowy z Urzędem Zamówień Publiczych, MPiPS i MRR, jak rozwiać obawy zamawiających przed stosowaniem klauzul, o tym rozwiązaniu napisały m.in. „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”, TVP Info i Onet. (więcej >)

<<| <| ... 3| 4| 5| 6| 7| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)