PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące Kodeksu Pracy i przepisów regulujących pozakodeksowe stosunki pracy, opodatkowania i obłożenia składkami wynagrodzeń oraz całego porządku prawnego, rozporządzeń i wszelkich regulacji na poziomie unijnym, narodowym i lokalnym, a związane z funkcjonowaniem rynku pracy i instytucji na nim aktywnych.

Jacek Rostowski, fotografia udostępniona przez Ministerstwo Finansów

07.09.2012 Projekt ustawy budżetowej na rok 2013, udostępniony publicznie 5 września i przekazany Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, zakłada utrzymanie politycznego kursu. Prawie 7 mld zł zgromadzonych ze składek na Fundusz Pracy pozostanie zamrożonych, środków na aktywne metody walki z bezrobociem będzie ciągle znacznie mniej niż w 2010 roku, a staże lekarzy i pielęgniarek dalej zamiast z budżetu resortu zdrowia, będą finansowane z FP. (więcej >)

Fot. www.flickr.com, autor: Tambako the Jaguar, licencja CC BY ND

10.08.2012 O tym, że czas skończyć z fikcyjnymi bezrobotnymi, zgłaszającymi się wyłącznie dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, i pora już, by prowadzeniem sprofilowanych (według potrzeb konkretnych bezrobotnych) usług aktywizacji zawodowej zajęły się także organizacje pozarządowe – to niektóre z elementów przyszłej reformy urzędów pracy, o której w wywiadzie opublikowanym 7 sierpnia w „Gazecie Wyborczej” mówił wiceminister pracy Jacek Męcina. (więcej >)

06.07.2012 W 2010 roku minister finansów Jan Vincent Rostowski dokonał specyficznej reformy Funduszu Pracy: zamroził połowę wydatków na aktywizację bezrobotnych, czyli podstawowe działanie, dla którego powołano ten fundusz do życia, a zaoszczędzone w ten sposób środki zaczął na różne sposoby wykorzystywać do poprawiania – na papierze – stanu naszego budżetu i długu publicznego. Jakie będą tego konsekwencje? (więcej >)

17.05.2012 Coraz więcej pracodawców zauważa, że dyskryminacja osób starszych jest nie tylko zła i niezgodna z polskim prawem, ale również nieopłacalna. Czas na efektywne zarządzanie wiekiem pracowników. To się po prostu bardziej opłaca, a z drugiej strony jest nieuchronne z powodu zachodzących zmian demograficznych. (więcej >)

Piotr Frączak

07.05.2012 Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS. (więcej >)

18.04.2012 Rząd szwajcarski podjął w środę decyzję o tymczasowym przywróceniu kwot dla pracowników z ośmiu państw członkowskich UE - Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Słowacji i Węgier. Unia Europejska zareagowała krytycznie. (więcej >)

11.04.2012 Związek NSZZ „Solidarność” planuje wnieść do Sejmu dwa własne projekty ustaw okołoemerytalnych: w sprawie umów śmieciowych i sposobu naliczania składek do ZUS – dowiedziała się Rzeczpospolita. (więcej >)

Praca w sortowni Stowarzyszenia Ekon (fot. A.Kołodziejska)

28.03.2012 W Polsce jest blisko 3,4 mln osób niepełnosprawnych, w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tys. (27,3%) – wynika z danych GUS za III kwartał 2011 roku. Choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie zatrudnienie niepełnosprawnych wynosi około 50%. Dlaczego tak się dzieje? (więcej >)

28.03.2012 Rząd podjął uchwałę dotyczącą ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. – Chcielibyśmy, aby Prezydent podpisał ten dokument 5 maja, w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – zapowiedział Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. (więcej >)

13.03.2012 Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiedział we wtorek, że do końca listopada przedstawi listę kolejnych 100 zawodów przeznaczonych do deregulacji. Wśród nich znalazły się profesje górnicze, kolejowe oraz finansowe. (więcej >)

<<| <| ... 3| 4| 5| 6| 7| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)