PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące Kodeksu Pracy i przepisów regulujących pozakodeksowe stosunki pracy, opodatkowania i obłożenia składkami wynagrodzeń oraz całego porządku prawnego, rozporządzeń i wszelkich regulacji na poziomie unijnym, narodowym i lokalnym, a związane z funkcjonowaniem rynku pracy i instytucji na nim aktywnych.

Graf. Material, źródło: Picasa, licencja CC-BY-SA 3.0

15.01.2014 Reprezentujesz pozarządową organizację aktywną na polu aktywizacji zawodowej lub związaną z tym środowiskiem? Nie jest Ci obojętny kierunek reformy urzędów pracy? Uważasz, że potencjał pozarządowych instytucji rynku pracy po zmianach pozostanie niewykorzystany? Masz poczucie, że Twoja opinia na temat złożonej w Sejmie ustawy o promocji zatrudnienia nie została wysłuchana albo została zignorowana? Zabierzmy głos razem! (więcej >)

Opracowanie własne na bazie fot. MPiPS

19.12.2013 Jeszcze na początku 2013 roku szefowie resortu pracy powtarzali, że reforma PUPów pozwoli wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych aktywnych w procesie aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Zapisy przekazanego do Sejmu w połowie listopada 2013 roku projektu Ustawy o promocji zatrudnienia eliminują NGOsy z procesu zlecania aktywizacji poza urzędy pracy. Ale wiele elementów reformy ganią także urzędnicy PUPów – z wielu powodów. (więcej >)

Lech Antkowiak, zastępca dyrektora Urzędu Pracy w Warszawie (kadr z programu TVN CNBC z 20 czerwca 2013 r.)

12.11.2013 Zdaniem Lecha Antkowiaka, zastępcy dyrektora UP w Warszawie, planowane zmiany w polskich urzędach pracy to w wielu proponowanych rozwiązaniach krok we właściwym kierunku, ale daleko temu pakietowi zmian do miana reformy. Systemowe słabości urzędów pracy – niedostatek ludzi i środków oraz nadmiar biurokracji – nie znikną. A na delegowaniu aktywizacji bezrobotnych poza urząd pracy skorzystają wielkie koncerny, a nie wyspecjalizowane NGO-sy. (więcej >)

16.07.2013 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W jakim kierunku będą ostatecznie reformowane urzędy pracy i polityka zatrudnienia? (więcej >)

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Fot. Tomasz Nemo5576 Górny, Źródło Wikipedia, Licencja CC-BY-SA 3.0

10.06.2013 Prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW postanowiła sprawdzić, co się stanie, gdy pracodawca skieruje do urzędu pracy proste ogłoszenie o tym, że przyjmie ludzi do pracy na stanowiska, w przypadku których nie potrzeba rzadkich umiejętności. Niespodzianki nie było: większość urzędów zignorowała ofertę, która nie miała przecież pieczątki ani, co gorsza, numeru REGON. Co to oznacza? (więcej >)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, fot. Lowdown, źródło: Wikipedia, licencja CC-BY-SA 3.0

07.05.2013 Dziennikarze „Gazety Wyborczej” dotarli do informacji, według której Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) rozważa zaostrzenie zasad przyznawania ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowanym bezrobotnym. Ruch ten miałby urealnić stopę bezrobocia oraz nieco poprawić działanie systemu wsparcia takich osób – a w każdym razie obniżyć jego koszty. Warto popatrzeć na ten pomysł z nieco szerszej perspektywy. (więcej >)

Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polskich. Fot. ZPP

17.04.2013 3 kwietnia tego roku miały miejsce negocjacje Związku Powiatów Polskich (ZPP) z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) dotyczące planowanej reformy działania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz w ogóle – systemu walki z bezrobociem i wspierania zatrudnienia. Co ustalono? (więcej >)

Budynek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fot. Szczebrzeszynski, źródło Wikipedia, zdjęcie z domeny publicznej

18.03.2013 Przygotowywana reforma urzędów pracy i metod walki z bezrobociem nabiera bardziej konkretnych kształtów. Wiadomo już, jakie założenia spełnić mają zmiany ustawodawcze. Znacznie trudniej powiedzieć o praktycznym wymiarze tych propozycji. (więcej >)

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej (Źródło: MPiPS)

28.11.2012 Część pracodawców i ekonomistów od lat zabiega o zróżnicowanie geograficzne obowiązującej w Polsce płacy minimalnej. Przekonują, że stworzyłoby szansę dla najmniej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju, a przy tym zmniejszyła bezrobocie. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy, zwraca uwagę na wady takiego rozwiązania, choć nie odrzuca pomysłu reformy mechanizmu płacy minimalnej. Co mówią nam na ten temat zagraniczne doświadczenia? (więcej >)

Fot. Francesco Crippa, www.flickr.com, licencja CC-BY-2.0

20.11.2012 Od 12 lat w Holandii działa program aktywizacji zawodowej Work First, którego najważniejszym elementem jest obowiązek pracy. Aby zachować prawo do zasiłku, bezrobotny ma ściśle określony czas na przebieranie ofert podsyłanych z obsługującej go agencji, po czym musi zaakceptować zatrudnienie nawet poniżej kwalifikacji. Jakie są jasne i ciemne strony tego programu? (więcej >)

<<| <| ... 2| 3| 4| 5| 6| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)