PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące Kodeksu Pracy i przepisów regulujących pozakodeksowe stosunki pracy, opodatkowania i obłożenia składkami wynagrodzeń oraz całego porządku prawnego, rozporządzeń i wszelkich regulacji na poziomie unijnym, narodowym i lokalnym, a związane z funkcjonowaniem rynku pracy i instytucji na nim aktywnych.

20.10.2010 Rządowy plan zakłada, że w każdej gminie będzie pracował asystent rodziny odpowiedzialny za pomaganie rodzinom w radzeniu sobie z biedą, nałogami i przemocą – podaje portal „Rzeczpospolita On-line”. (więcej >)

15.10.2010 Jeśli prawo wewnętrzne kraju członkowskiego UE stanowi, że można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który osiągnie wiek emerytalny, to nie jest to sprzeczne z prawem unijnym. (więcej >)

14.10.2010 Media uderzyły na alarm - jeżeli święta przypadające w dni wolne od pracy nie będą mogły być „odbierane" przez pracowników, to czas pracy u przebiegłego pracodawcy może zostać wydłużony nawet o tydzień. Skąd ta obawa? (więcej >)

05.08.2010 Osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz ich partnerzy zyskują lepszą ochronę socjalną, w tym po raz pierwszy – prawo do urlopu macierzyńskiego - czytamy na stronach Komisji Europejskiej. Znowelizowana dyrektywa unijna dotycząca osób samozatrudnionych oraz ich małżonków (dyrektywa 2010/41/UE) wzmacnia prawo do ochrony socjalnej milionów kobiet na rynku pracy, promując wśród nich przedsiębiorczość. Obecnie zaledwie jedna trzecia przedsiębiorców to kobiety. Komisja Europejska zaapelowała o jak najszybsze przyjęcie dyrektywy przez państwa członkowskie. (więcej >)

<<| <| ... 9| 10| 11| 12| 13| |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)