PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące samorozwoju oraz szkoleń, staży, wolontariatu, e-learningu i wszelkich innych form wzbogacania swoich kompetencji zawodowych.

Kadr z jednego z filmów zrealizowanych dla Praca.Enter

16.12.2014 Niektóre nazwy zawodów niewiele nam mówią. Albo realia ich wykonywania odbiegają od powszechnych wyobrażeń, co popycha do kształcenia w nietrafionym kierunku tak wielu młodych ludzi. W ramach zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych projektu Praca.Enter powstało kilkanaście filmów przybliżających niektóre z profesji. Warto dowiedzieć się, jakie są jaśniejsze i ciemniejsze strony pracy animatora kultury albo pilota wycieczek. (więcej >)

Źr: Randstad

15.07.2014 Jesteśmy średnio zadowoleni z wykonywanej pracy i dość często zmieniamy pracodawców (zwykle w poszukiwaniu lepszych zarobków), albo to oni nas zmieniają. Dlatego jesteśmy czujni i gotowi do skoku w nowe miejsce. Ponad wszystko jednak jesteśmy fatalistami: połowa z nas nie uważa się za sterników swoich karier. Taki obraz kreśli najnowsza edycja badań Monitor Rynku Pracy przygotowywanych przez firmę Randstad. (więcej >)

Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Fot. MPiPS

30.04.2014 O procesie konsultacji projektu reformy urzędów pracy, jej odbiorze ze strony organizacji pozarządowych oraz nowej filozofii działania publicznych służb zatrudnienia z dr. hab. Jackiem Męciną, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – głównym architektem projektu, rozmawia Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

12.07.2013 W ramach przyjętych przez Radę Ministrów założeń nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono ciekawą homogenizację tytulatury i zadań: w miejsce pośrednika pracy, lidera Klubu Pracy, doradcy zawodowego czy asystenta Eures powstanie jedna funkcja – doradcy do spraw klienta. To zwraca uwagę na zapuszczony labirynt, jakim jest organizacja doradztwa zawodowego w Polsce. (więcej >)

Źródło: pracuj.pl

05.07.2013 Według najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy”, badań prowadzonych przez firmę Randstad, 86% ankietowanych pracowników w Polsce uważa, że pracodawcy wyżej cenią doświadczenie niż wykształcenie. Czy to jednak znaczy, że myśląc o karierze możemy odpuścić sobie studia? (więcej >)

Źródło: Randstad

17.04.2013 15 kwietnia agencja Randstad zaprezentowała swój cokwartalny „Monitor Rynku Pracy”. Zgodnie z tym badaniem mobilność polskich pracowników nieco się obniżyła, a ich optymizm trochę przygasł – co nie było zaskoczeniem. W opracowaniu można znaleźć także informacje dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, jednak znacznie ciekawsze są różnice w opiniach na temat tego rynku, jakie mają osoby młode i te w wieku przedemerytalnym. (więcej >)

Wiele zawodów czeka podobny los, co kołodzieja, którego warsztat widzimy na tym zdjęciu. Fot. Jeff Kubina, źródło: flickr.com, licencja CC-BY-SA 2.0.

03.04.2013 Mobilność pracowników można mierzyć za sprawą ich skłonności do dłuższych dojazdów do pracy, przeprowadzki czy nawet migracji. Ale można na nią spojrzeć inaczej – jak na stałą chęć poszukiwania lepszego pracodawcy oraz jak na ogólną umiejętność poruszania się po rynku pracy. Pod tym względem bardzo różnimy się od Amerykanów, którzy należą do najbardziej ruchliwych zawodowo pracowników na świecie. (więcej >)

Fot. francine180. Żródło: flickr.com; licencja CC BY-ND 2.0

15.03.2013 Jakie czynniki wpływają na wysokość wynagrodzeń w poszczególnych zawodach? Jest ich całkiem sporo: od wielkości firmy, poprzez populację miasta, gdzie znajduje się zakład pracy, aż po fakt, czy pracownik posługuje się językiem obcym. Przyjrzyjmy się kilku z nich – ta wiedza może się nam przydać przy planowaniu naszej kariery zawodowej. (więcej >)

01.06.2012 Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Wygraj z bezrobociem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego, Brzeskiego i Namysłowskiego. (więcej >)

29.05.2012 Jaka jest różnica zarobków między kobietami a mężczyznami? Tylko 2 proc.! I trudno w Europie znaleźć kraj bardziej egalitarny płciowo – można wyczytać z raportu p.t. „Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek”, opublikowanego 24 maja przez AXA. (więcej >)

<<| <| 1| 2| 3| 4| 5| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)