PORTAL PROWADZI

Opracowania i aktualności dotyczące samorozwoju oraz szkoleń, staży, wolontariatu, e-learningu i wszelkich innych form wzbogacania swoich kompetencji zawodowych.

Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Fot. MPiPS

30.04.2014 O procesie konsultacji projektu reformy urzędów pracy, jej odbiorze ze strony organizacji pozarządowych oraz nowej filozofii działania publicznych służb zatrudnienia z dr. hab. Jackiem Męciną, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – głównym architektem projektu, rozmawia Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

12.07.2013 W ramach przyjętych przez Radę Ministrów założeń nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono ciekawą homogenizację tytulatury i zadań: w miejsce pośrednika pracy, lidera Klubu Pracy, doradcy zawodowego czy asystenta Eures powstanie jedna funkcja – doradcy do spraw klienta. To zwraca uwagę na zapuszczony labirynt, jakim jest organizacja doradztwa zawodowego w Polsce. (więcej >)

Źródło: pracuj.pl

05.07.2013 Według najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy”, badań prowadzonych przez firmę Randstad, 86% ankietowanych pracowników w Polsce uważa, że pracodawcy wyżej cenią doświadczenie niż wykształcenie. Czy to jednak znaczy, że myśląc o karierze możemy odpuścić sobie studia? (więcej >)

Źródło: Randstad

17.04.2013 15 kwietnia agencja Randstad zaprezentowała swój cokwartalny „Monitor Rynku Pracy”. Zgodnie z tym badaniem mobilność polskich pracowników nieco się obniżyła, a ich optymizm trochę przygasł – co nie było zaskoczeniem. W opracowaniu można znaleźć także informacje dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, jednak znacznie ciekawsze są różnice w opiniach na temat tego rynku, jakie mają osoby młode i te w wieku przedemerytalnym. (więcej >)

Wiele zawodów czeka podobny los, co kołodzieja, którego warsztat widzimy na tym zdjęciu. Fot. Jeff Kubina, źródło: flickr.com, licencja CC-BY-SA 2.0.

03.04.2013 Mobilność pracowników można mierzyć za sprawą ich skłonności do dłuższych dojazdów do pracy, przeprowadzki czy nawet migracji. Ale można na nią spojrzeć inaczej – jak na stałą chęć poszukiwania lepszego pracodawcy oraz jak na ogólną umiejętność poruszania się po rynku pracy. Pod tym względem bardzo różnimy się od Amerykanów, którzy należą do najbardziej ruchliwych zawodowo pracowników na świecie. (więcej >)

Fot. francine180. Żródło: flickr.com; licencja CC BY-ND 2.0

15.03.2013 Jakie czynniki wpływają na wysokość wynagrodzeń w poszczególnych zawodach? Jest ich całkiem sporo: od wielkości firmy, poprzez populację miasta, gdzie znajduje się zakład pracy, aż po fakt, czy pracownik posługuje się językiem obcym. Przyjrzyjmy się kilku z nich – ta wiedza może się nam przydać przy planowaniu naszej kariery zawodowej. (więcej >)

01.06.2012 Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Wygraj z bezrobociem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego, Brzeskiego i Namysłowskiego. (więcej >)

29.05.2012 Jaka jest różnica zarobków między kobietami a mężczyznami? Tylko 2 proc.! I trudno w Europie znaleźć kraj bardziej egalitarny płciowo – można wyczytać z raportu p.t. „Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek”, opublikowanego 24 maja przez AXA. (więcej >)

23.04.2012 Zdaniem pracodawców polski system edukacji ma się nijak do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy, a co za tym idzie kształci przyszłych bezrobotnych. Powód? Choć, szkoły przekazują wiedzę na stosunkowo wysokim poziomie to nie wyrabiają najbardziej poszukiwanych umiejętności: samodzielnego myślenia oraz analizy i selekcji informacji. Co więcej system nie jest nastawiony na wyławianie młodych talentów i wspieranie ich rozwoju. (więcej >)

18.04.2012 Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym przedmiot przedsiębiorczość jest obowiązkowy na poziomie szkoły średniej – dowiadujemy się z najnowszego raportu Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji, agendy Komisji Europejskiej. Nie zawsze jednak nauka przedsiębiorczości jest praktyczna i rzeczywiście pobudza młodzież do własnych inicjatyw - komentują eksperci. Niektórzy idą jeszcze o krok dalej i stwierdzają, że przedsiębiorczości nauczyć się nie da się nauczyć. W niej trzeba wychowywać. (więcej >)

<<| <| 1| 2| 3| 4| 5| ... |> |>>
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)