Przejdź do treści głównej

Wielkopolskie: Nabór wniosków w konkursie 7.2.1 PO KL

autor(ka): Redakcja ekonomiaspoleczna.pl
2011-12-07, 11:05
archiwalne
Do 16 grudnia można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs przeznaczony jest dla projektów z komponentem ponadnarodowym.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 4 mln zł. Wnioski można otrzymać na:

  • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),
  • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,
  • Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie,
  • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej).

Można je składać osobiście, kurierem lub pocztą. Godziny przyjmowania wniosków: 7.00-15.30.

Dokumenty konkursowe znajdują się na stronie WUP >

Więcej informacji o Poddziałaniu 7.2.1 >

Informacja pochodzi z portalu


Źródło: Europejski Fundusz Społeczny
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • osoby bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rozwój zawodowy