Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków: Projekty innowacyjne testujące, Działanie 1.1 PO KL

archiwalne
W terminie od 10 października 2011 r. do 5 grudnia 2011 r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących w Działaniu 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Programu Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Działaniu 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Projekty innowacyjne testujące
Temat: Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w wyżej wymieniony temat.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Procent dofinansowania projektu: 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: -
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 37 720 000,00 zł

Nabór wniosków jest prowadzony codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 w terminie od 10 października do 5 grudnia 2011 r. Uwaga: 5 grudnia 2011 roku wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.15 do 15.00.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłka kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.


Więcej informacji na temat konkursu nr POKL/1/D.1.1/2011 można znaleźć w zakładce Nabór wniosków.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Data wydarzenia: od 2011-10-11 do 2011-10-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • osoby bezrobotne