Przejdź do treści głównej

Konkursy na innowacyjne podejście do problemów społecznych

autor(ka): Katarzyna Nyklewicz
2011-10-10, 15:36
archiwalne
10 października Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił 2 konkursy na projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach konkursów mogą być składane projekty zakładające nowe podejście do rozwiązania istniejących problemów społecznych. Na konkurs w ramach Priorytetu VI przewidziana jest kwota 17 000 000 zł, a na konkurs w ramach Priorytetu VII – 10 850 000 zł.

Projekty innowacyjne w POKL to projekty, które zakładają nowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych. Konkursy są szansą m.in. dla organizacji, firm, instytucji na realizację nowych pomysłów wspierających Małopolan na rynku pracy. Nie muszą być nowatorskie w skali światowej, mogą być nowością dla społeczności lokalnej. PO KL umożliwia również nawiązanie współpracy z dowolnym krajem na świecie. Projekty współpracy ponadnarodowej PO KL są przeznaczone zarówno dla tych, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów z partnerami z innych krajów, jak i tych, którzy chcieliby taką współpracę nawiązać.

W ramach projektu nowe rozwiązanie mają zostać opracowane, wypromowane i wdrożone do praktycznego zastosowania. Od dzisiaj nabór na projekty innowacyjne prowadzone są w ramach dwóch Priorytetów: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz VII Promocja integracji społecznej.

W ramach Poddziałania 6.1.1, projektodawcy mogą składać projekty dotyczące godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wydłużania wieku aktywności zawodowej. Oprócz komponentu nakierowanego na wypracowanie narzędzi z możliwością współpracy z partnerem zagranicznym, mogą również być składane projekty upowszechniające wypracowane rozwiązania. Na projekty realizowane w ramach Priorytetu VII dostępna jest kwota 17 000 000 zł.

W ramach Poddziałania 7.2.2 premiowane będą projekty ułatwiające wchodzenie na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (poprzez współpracę podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami) oraz projekty zawierające nowe formy aktywizowania osób zagrożonych. Oprócz komponentu nakierowanego na wypracowanie narzędzi z możliwością współpracy z partnerem zagranicznym, mogą również być składane projekty upowszechniające wypracowane rozwiązania. Na realizację tego typu projektów dostępna jest kwota 10 850 000 zł.

Nabór projektów prowadzony jest od 10 października. Wnioski będą przyjmowane oraz oceniane do momentu wyczerpania puli pieniędzy. Więcej informacji o konkursach oraz dokumentację konkursową znaleźć można na stronie www.pokl.wup-krakow.pl.

Informacji w sprawie konkursu udzielają konsultanci w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1,

e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 42 40 737;

- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, ul. Węgierska 146,

e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 44 29 432;

- Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, al. Solidarności 5-9,

e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 62 69 543.

Informacja pochodzi z portalu


Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Miejsce: Małopolska
Data wydarzenia: od 2011-10-10
Organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • osoby bezrobotne
  • polityka społeczna