PORTAL PROWADZI

WIADOMOŚCI O PROBLEMACH MŁODZIEŻY I BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

31.08.2018

Ostatnimi czasy aktywność na naszym portalu spadła. Wynika to z obiektywnej przyczyny: Rynekpracy.org zmienia CMS, czyli platformę informatyczną, zapewniającą odpowiednie wyświetlanie treści na stronie www. Proces jest złożony, czasochłonny i angażuje wiele osób. Już niebawem jednak będziemy mogli pokazać się państwu z nowej, wygodniejszej w użyciu i odświeżonej strony! (więcej >)

18.05.2017

Nieodpłatna praca w domu w Polsce stanowi niemal 1/3 naszego PKB. Znaczną większość tej aktywności to domena kobiet. Ale unpaid work to nie tylko opieka nad dziećmi i domowe obowiązki. To również miliony bezpłatnych nadgodzin, to śmieciowe staże, czy wolontariat na rzeczy imprez z bogatymi sponsorami. Unpaid work to nie tylko nigdy nie widziane pensje, ale również niewidzialna część gospodarki. (więcej >)

22.07.2017

British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej! (więcej >)

12.06.2015

O jakości kształcenia wyższego w Polsce więcej mówi nie pozycja czołowych uniwersytetów i politechnik, ale dorobek, efekty pracy i relacje ze światem naukowym edukacyjnych maruderów. Popatrzmy na najgorsze polskie uczelnie wyższe. (więcej >)

09.06.2015

Praca w organizacjach to obszar sprekaryzowania. Można narzekać na systemy grantowe i niestabilność przychodów, ale należy też bardziej skutecznie zabiegać o poprawę sytuacji pracownic i pracowników NGO – zarówno na poziomie systemowym, jak i w naszych własnych organizacjach. Nie jest to łatwe, ale da się. (więcej >)

07.05.2015

Czy zlecanie działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych do agencji zatrudnienia stanie się w Polsce standardową usługą, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej? Czy w realny sposób „odkorkuje” urzędy pracy i przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia? Jeszcze za wcześnie na odpowiedź na te pytania – dla większości Wojewódzkich Urzędów Pracy zlecanie to nowość, z którą właśnie zaczęły się mierzyć. (więcej >)

07.05.2015

W wyniku ubiegłorocznej nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono mechanizm pozwalający na aktywizację i integrację dla osób długotrwale bezrobotnych – zwykle bez prawa do zasiłku i mających problemy społeczne. (więcej >)

31.03.2015

Jakie są branże, w których jest najwięcej darmowych staży i praktyk? Czy przepisy w Polsce pozwalają na wyzysk? Jakie konsekwencje niosą ze sobą darmowe staże oraz inne podobne praktyki na rynku pracy? I w końcu: kto płaci darmowemu stażyście za utrzymanie, skoro nie da się najeść kolejnym wpisem w CV? (więcej >)

02.06.2015

Ekonomia społeczna jest coraz bardziej obecna w polskiej turystyce. Powstało już wiele podmiotów ekonomii społecznej, które świetnie sobie radzą w tej branży, a także pokazują, że warto być dumnym ze swoich lokalnych małych ojczyzn i promować to, co jest w nich najpiękniejsze – pisze Bartosz Oszczepalski dla portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

19.12.2014

Fundacja Aktywizacja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w kraju zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyjrzyjmy się jakie były jej początki, w jaki sposób działa i jakie są efekty jej pracy. (więcej >)

16.12.2014

Niektóre nazwy zawodów niewiele nam mówią. Albo realia ich wykonywania odbiegają od powszechnych wyobrażeń, co popycha do kształcenia w nietrafionym kierunku tak wielu młodych ludzi. W ramach zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych projektu Praca.Enter powstało kilkanaście filmów przybliżających niektóre z profesji. Warto dowiedzieć się, jakie są jaśniejsze i ciemniejsze strony pracy animatora kultury albo pilota wycieczek. (więcej >)

15.07.2014

Jesteśmy średnio zadowoleni z wykonywanej pracy i dość często zmieniamy pracodawców (zwykle w poszukiwaniu lepszych zarobków), albo to oni nas zmieniają. Dlatego jesteśmy czujni i gotowi do skoku w nowe miejsce. Ponad wszystko jednak jesteśmy fatalistami: połowa z nas nie uważa się za sterników swoich karier. Taki obraz kreśli najnowsza edycja badań Monitor Rynku Pracy przygotowywanych przez firmę Randstad. (więcej >)

30.04.2014

O procesie konsultacji projektu reformy urzędów pracy, jej odbiorze ze strony organizacji pozarządowych oraz nowej filozofii działania publicznych służb zatrudnienia z dr. hab. Jackiem Męciną, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – głównym architektem projektu, rozmawia Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynekpracy.org. (więcej >)

12.07.2013

W ramach przyjętych przez Radę Ministrów założeń nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono ciekawą homogenizację tytulatury i zadań: w miejsce pośrednika pracy, lidera Klubu Pracy, doradcy zawodowego czy asystenta Eures powstanie jedna funkcja – doradcy do spraw klienta. To zwraca uwagę na zapuszczony labirynt, jakim jest organizacja doradztwa zawodowego w Polsce. (więcej >)

05.07.2013

Według najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy”, badań prowadzonych przez firmę Randstad, 86% ankietowanych pracowników w Polsce uważa, że pracodawcy wyżej cenią doświadczenie niż wykształcenie. Czy to jednak znaczy, że myśląc o karierze możemy odpuścić sobie studia? (więcej >)

26.06.2013

Program zamawiania dodatkowych miejsc dla studentów na wybranych kierunkach kosztował polskich podatników 1,2 mld zł. Okazało się jednak, że w kilku specjalnościach – wytypowanych na bazie prognoz na temat rynku pracy – absolwenci ze znalezieniem zatrudnienia radzą sobie gorzej, niż ci po popularnych studiach humanistycznych. Czy to znaczy, że program był do niczego? A może do problemu podchodzimy od złej strony? (więcej >)

20.06.2013

Dziennikarze Dziennika Gazeta Prawna (DGP) dotarli do fragmentu raportu „Jak awansować w lidze światowej? Raport konkurencyjności polskiej gospodarki”, przygotowywanego przez zespół prof. Jerzego Hausnera pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Fragment ten koncentruje się na problemach demograficznych, jakie na nas czekają. Jaki mają charakter w wymiarze ekonomicznym i z czym faktycznie przyjdzie się nam mierzyć? (więcej >)

13.05.2013

Działająca w strukturach ONZ International Labour Organization (Międzynarodowa Organizacja Pracy, MOP) opublikowała raport poświęcony młodym ludziom na rynku pracy. Ich sytuacja ma się globalnie pogarszać, a szczególnie dotkliwie widać to na przykładzie krajów rozwiniętych. Co jest najważniejszą przyczyną tej sytuacji? (więcej >)

17.04.2013

15 kwietnia agencja Randstad zaprezentowała swój cokwartalny „Monitor Rynku Pracy”. Zgodnie z tym badaniem mobilność polskich pracowników nieco się obniżyła, a ich optymizm trochę przygasł – co nie było zaskoczeniem. W opracowaniu można znaleźć także informacje dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, jednak znacznie ciekawsze są różnice w opiniach na temat tego rynku, jakie mają osoby młode i te w wieku przedemerytalnym. (więcej >)

03.04.2013

Mobilność pracowników można mierzyć za sprawą ich skłonności do dłuższych dojazdów do pracy, przeprowadzki czy nawet migracji. Ale można na nią spojrzeć inaczej – jak na stałą chęć poszukiwania lepszego pracodawcy oraz jak na ogólną umiejętność poruszania się po rynku pracy. Pod tym względem bardzo różnimy się od Amerykanów, którzy należą do najbardziej ruchliwych zawodowo pracowników na świecie. (więcej >)

15.03.2013

Jakie czynniki wpływają na wysokość wynagrodzeń w poszczególnych zawodach? Jest ich całkiem sporo: od wielkości firmy, poprzez populację miasta, gdzie znajduje się zakład pracy, aż po fakt, czy pracownik posługuje się językiem obcym. Przyjrzyjmy się kilku z nich – ta wiedza może się nam przydać przy planowaniu naszej kariery zawodowej. (więcej >)

22.02.2013

W ramach projektu odbędzie się kurs "Przedsiębiorczości", którego celem jest nabycie kompetencji z zakresu prowadzenia firmy oraz sporządzania biznesplanu. Oprócz kursu uczestnicy projektu mają możliwość otrzymania 25 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz mogą otrzymać wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł miesięcznie przez okres 6/12 miesięcy. (więcej >)

22.02.2013

W ramach projektu odbędzie się kurs "Przedsiębiorczości", którego celem jest nabycie kompetencji z zakresu prowadzenia firmy oraz sporządzania biznesplanu. Oprócz kursu uczestnicy projektu mają możliwość otrzymania 25 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz mogą otrzymać wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł miesięcznie przez okres 6/12 miesięcy. (więcej >)

11.12.2012

Zaniepokojony wzrostem bezrobocia wśród młodych obywateli UE – w grupie 15-24 lata wynosi ono już ponad 23% – László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, przygotowuje inicjatywę „Gwarancja dla młodych”. Czy ma ona szansę zmienić ten coraz bardziej ponury obraz? (więcej >)

23.11.2012

Największy i najludniejszy kraj skandynawski – Szwecja – sukcesywnie zmniejsza stopę bezrobocia. W tym samym czasie Włochy – największy pod względem PKB i ludności kraj południowej Europy – boryka się z coraz większą liczbą bezrobotnych, szczególnie ludzi młodych. Różnica tkwi w sile i sprawności służb zatrudnienia, ale także w sile prywatnych agencji zatrudnienia. (więcej >)

16.11.2012

Dwóch z pięciu polskich studentów i uczniów planuje podjąć pracę za granicą, a 18% deklaruje, że może przyjąć propozycję pracy na obczyźnie, choć nie będzie się szczególnie starać, by emigrować – wynika z badania CBOS. Co się stanie, jeśli połowa młodych ludzi deklarujących chęć wyjazdu zrealizuje taki plan? (więcej >)

13.11.2012

Fundacja Wałbrzych 2000 zaprasza mieszkańców gminy Walim, którzy nie ukończyli 25 lat do udziału w projekcie „Zaprojektuję swoją przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Gmina Walim. (więcej >)

10.10.2012

Bezrobocie młodych Polaków zdaje się rosnąć szybciej i być trudniejsze do zwalczania niż w grupie starszych i bardziej doświadczonych pracowników. A raport „Młodzi na rynku pracy. Raport z badania” przygotowany przez Macieja Pańkówa z Instytutu Spraw Publicznych (ISP) pokazuje, że powodów do niepokoju związanego z zatrudnieniem młodych jest nawet więcej. (więcej >)

24.09.2012

Stopa bezrobocia w Niemczech jest w ostatnich miesiącach najniższa od momentu zjednoczenia w 1990 roku. Jak to możliwe w czasie kryzysu, spadku globalnej koniunktury, kryzysu w Unii Europejskiej? (więcej >)

07.09.2012

Projekt ustawy budżetowej na rok 2013, udostępniony publicznie 5 września i przekazany Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, zakłada utrzymanie politycznego kursu. Prawie 7 mld zł zgromadzonych ze składek na Fundusz Pracy pozostanie zamrożonych, środków na aktywne metody walki z bezrobociem będzie ciągle znacznie mniej niż w 2010 roku, a staże lekarzy i pielęgniarek dalej zamiast z budżetu resortu zdrowia, będą finansowane z FP. (więcej >)

19.07.2012

O reformie publicznych służb zatrudnienia, głównych wyzwaniach dla polskiego rynku pracy, zamrożonych środkach z Funduszu Pracy i propozycjach dla młodych mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Krzysztofem Ciborem z Bezrobocie.org.pl (więcej >)

01.06.2012

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Wygraj z bezrobociem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego, Brzeskiego i Namysłowskiego. (więcej >)

29.05.2012

Jaka jest różnica zarobków między kobietami a mężczyznami? Tylko 2 proc.! I trudno w Europie znaleźć kraj bardziej egalitarny płciowo – można wyczytać z raportu p.t. „Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek”, opublikowanego 24 maja przez AXA. (więcej >)

23.04.2012

Zdaniem pracodawców polski system edukacji ma się nijak do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy, a co za tym idzie kształci przyszłych bezrobotnych. Powód? Choć, szkoły przekazują wiedzę na stosunkowo wysokim poziomie to nie wyrabiają najbardziej poszukiwanych umiejętności: samodzielnego myślenia oraz analizy i selekcji informacji. Co więcej system nie jest nastawiony na wyławianie młodych talentów i wspieranie ich rozwoju. (więcej >)

12.04.2012

Collegium Civitas zaprasza na I edycję Spotkań Kariery, 18-19 kwietnia. W programie: panele z pracodawcami, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych oraz prezentacje ofert pracy, staży i praktyk. (więcej >)

18.04.2012

Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym przedmiot przedsiębiorczość jest obowiązkowy na poziomie szkoły średniej – dowiadujemy się z najnowszego raportu Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji, agendy Komisji Europejskiej. Nie zawsze jednak nauka przedsiębiorczości jest praktyczna i rzeczywiście pobudza młodzież do własnych inicjatyw - komentują eksperci. Niektórzy idą jeszcze o krok dalej i stwierdzają, że przedsiębiorczości nauczyć się nie da się nauczyć. W niej trzeba wychowywać. (więcej >)

03.04.2012

W jaki sposób Portugalczycy radzą sobie z bezrobociem? Jednym ze sposobów stało się zakładanie przez bezrobotnych rolniczych start-upów. (więcej >)

30.03.2012

Przy wyborze polskich i cudzoziemskich pracowników oceniamy ich kwalifikacje według różnych standardów. Jeśli ocena ma być wykorzystana jedynie do wstępnego wyboru kandydatów, cudzoziemcy są traktowani łagodniej - wynika z badania Instytutu Spraw Publicznych. (więcej >)

20.03.2012

TVN, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Mercedes-Benz Polska – to trzy najlepiej ocenione firmy w polskiej edycji badania wizerunku pracodawców Randstad Award 2012, które przeprowadziła agencja zatrudnienia Randstad. Czy taki ranking może być przydatną wskazówką dla osób poszukujących pracy? (więcej >)

15.03.2012

Oferta warsztatów skierowana jest do wszystkich osób pełnoletnich, zainteresowanych rozwojem umiejętności psychospołecznych. Warsztaty są współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej >)

27.02.2012

Wiele osób uważa, że osoby starsze nie mają szans na zatrudnienie, bo pracodawcy źle oceniają ich kompetencje i przydatność na stanowisku pracy. Tymczasem jak wynika z badania przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl oraz IIBR ta grupa pracowników jest bardzo lojalna i skłonna do poświęceń dla dobra firmy. (więcej >)

24.02.2012

Już jutro, 25 lutego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje spotkanie na temat możliwości wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (więcej >)

21.02.2012

W tym roku wzrosła liczba osób, które uznały stabilność zatrudnienia za najbardziej atrakcyjną cechę potencjalnego pracodawcy (z 16 do 17%). Większe jest też znaczenie stabilności finansowej firmy (wzrost z 11 do 13%). Mniejszą wagę natomiast przykładamy do czynników typu równowaga miedzy pracą a życiem osobistym, czy perspektywy rozwoju kariery– wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy IMCA International na zlecenie firmy Randstad. (więcej >)

14.02.2012

14 marca 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się szósta edycja Akademickich Targów Pracy JOBBING. (więcej >)

09.02.2012

Blisko 3 miliony Polaków zrezygnowało z aktywności zawodowej ze względu na naukę – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego z III kwartału 2011 roku. (więcej >)

09.02.2012

Do końca marca br. w Małopolsce trwa nabór na szkolenie dofinansowywane ze środków unijnych, które pozwoli zdobyć kwalifikacje niezbędne w pracy przedstawiciela handlowego. (więcej >)

07.02.2012

Czy rząd może pomóc ekonomii społecznej, czy jego pomoc jest zbędna? Dlaczego dotacje są złe? Czy każdy z nas może stać się przedsiębiorcą? Czy istnieje polski model ekonomii społecznej – to tylko niektóre z tematów poruszonych 1 lutego podczas konferencji "Wyzwania ekonomii społecznej" w Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego i profesora Muhammada Yunusa. (więcej >)

07.02.2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce uruchomić pilotażowy program dla młodych bezrobotnych. W znalezieniu pracy mają im pomóc bony na szkolenia i naukę, dotacje na wynajem mieszkania, a także premie dla pracodawców. Eksperci zauważają, że choć pilotaż zapowiada się ciekawie, wiele zależy od tego, jak zostanie przeprowadzony i jakie podmioty będą odpowiadały za jego realizację. (więcej >)

31.01.2012

Na świecie jest już ok. 200 mln bezrobotnych. W ciągu minionych trzech lat kryzysu pracę straciło 27 mln osób – alarmuje Międzynarodowa Organizacja Pracy w najnowszym raporcie Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis. Dr Tomasz Wójcik w wypowiedzi dla portalu bezrobocie.org.pl komentuje: to nie błędy fiskalne czy w polityce finansowej są przyczyną kryzysu, ale niebywała chciwość nielicznych, która doprowadziła do „kradzieży” miejsc pracy (więcej >)

24.01.2012

Trwa rekrutacja do II edycji cyklu bezpłatnych szkoleń z przedsiębiorczości "Program Innowacja i Wiedza". Studenci, absolwenci i pracownicy naukowi z Mazowsza mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 30 stycznia br. (więcej >)

03.01.2012

Kolejny rok kryzysu uświadamia nam coraz mocniej problemy, z jakimi zmaga się europejski rynek pracy. Stanie w miejscu przestało być bezpieczne. Jeśli chcemy osiągnąć ambitne cele strategii Europa 2020 potrzebujemy nowych, międzysektorowych rozwiązań, włączających do pracy zarówno administrację publiczną i biznes, jak i organizacje społeczne – to jedno z ważniejszych przesłań konferencji Employment Forum, która odbyła się w Brukseli. (więcej >)

02.01.2012

Komisja Europejska chce ułatwić mobilność wysokowykwalifikowanych pracowników w UE. Dla Polski, która reguluje dostęp do ok. 300 zawodów szczególnie istotne może być stworzenie mechanizmu, który umożliwia państwom członkowskim wzajemną ocenę stosowanych w ich przypadku przepisów. (więcej >)

20.12.2011

Obecnie liczba bezrobotnych młodych osób w UE wynosi 5 mln, a liczba młodzieży w wieku 15-24 lata, która nigdzie nie pracuje, nie kształci się, ani nie szkoli to 7,5 mln. W dokumencie „Szanse dla młodzieży” Komisja Europejska mobilizuje do zmiany tej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i proponuje konkretne rozwiązania. (więcej >)

13.12.2011

Spółdzielnia socjalna „Integracja” funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna: jeden odpowiada za szkolenia, drugi za wolontariat, jeszcze inny za usługi ogrodnicze. A wszyscy trzymają kciuki, by doszedł im jeszcze jeden obowiązek: fabryka brykietu. (więcej >)

06.12.2011

„Gazeta Wyborcza” rozpoczęła cykl „Oburzeni do odzysku”, w ramach którego eksperci zastanawiają się, jak pokolenie młodych bezrobotnych i biernych zawodowo mogłoby odzyskać miejsca pracy. W artykule Trzydziestu na jedno miejsce pracy Katarzyna Pawłowska-Salińska pisze o flexicurity. Czy jednak ten mechanizm w takiej formie, w jakiej o nim mówią przedsiębiorcy, ma szansę stać się skutecznym rozwiązaniem w walce z bezrobociem? (więcej >)

01.12.2011

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Wygraj z bezrobociem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia na terenie województwa opolskiego z powiatów: Nyskiego, Brzeskiego i Namysłowskiego. (więcej >)

22.11.2011

W pierwszych trzech kwartałach br. urzędy pracy skierowały na staże do pracodawców 98,3 tys. bezrobotnych. To o 60% mniej niż w roku ubiegłym. Tak drastyczny spadek wynika z radykalnego obcięcia środków na ten cel – do kwoty blisko 681 mln zł, czyli o 58% mniejszej niż w 2010 r. – donosi poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

17.11.2011

Zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z Mazowsza do wzięcia udziału w I turze szkoleń projektu "Program Innowacja i Wiedza"(PIW). Rekrutacja potrwa do 25 listopada br. (więcej >)

17.11.2011

Ruszyła rekrutacja do I etapu bezpłatnych szkoleń biznesowych prowadzonych w ramach projektu „Akademia Wiedzy”. W programie ponad 100 godzin warsztatów dających uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia własnej firmy. Rekrutacja trwa do 25 listopada br. Czekamy na Twoje zgłoszenie! (więcej >)

09.11.2011

Młodzież to grupa najbardziej dotknięta kryzysem ekonomicznym. Brak doświadczenia i umiejętności sprawia, że młodzi nie są konkurencyjni na rynku pracy. Dzisiaj co piąty młody Europejczyk nie może znaleźć pracy. (więcej >)

31.10.2011

W niedzielę, 30 października, weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zawarto w niej kilka bardzo istotnych zmian dla uczestników i organizatorów CISów i KISów. (więcej >)

24.10.2011

Bezrobocie, wycofanie osób młodych z rynku pracy, niepewność zatrudnienia oraz ubóstwo wynikające z niskich zarobków – to tylko część z problemów, na które zwraca uwagę Światowa Organizacja Pracy w nowym raporcie Global Employment Trends for Youth: 2011 Update . (więcej >)

11.10.2011

W drugim dniu V Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej grupa doświadczonych praktyków ekonomii społecznej prezentowała pomysły na innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne. O publiczną ocenę projektów poprosiliśmy przedstawicieli biznesu. (więcej >)

05.10.2011

Bezpłatne warsztaty "Vademecum kariery" mają na celu przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy. (więcej >)

30.09.2011

W dolnośląskiej wsi Długopole Górne prowadzony jest projekt „Fotograf nie tylko rodzinny”. Jego celem jest przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do pracy w zawodzie fotografa. (więcej >)

27.09.2011

Znajomość kilku zawodów, zdolności komunikacyjne, szybkie przyswajanie wiedzy i adaptowanie do zmian, kompetencje informatyczne i międzykulturowe – to najważniejsze atuty, które pozwolą znaleźć dobre miejsce pracy za kilka-kilkanaście lat – wynika z raportu naukowców z amerykańskiego think-tanku Institute for the Future (IFTF). W jakim stopniu prognozy te dotyczą polskiego rynku pracy. (więcej >)

14.09.2011

Problem „umów śmieciowych” zaczyna nas przerastać. Polacy podpisują ich najwięcej w Europie, a pomysły rządu na poprawę sytuacji krytykują specjaliści – pisze Marta Piątkowska w tekście Etat na zlecenie w „Gazecie Wyborczej”. (więcej >)

12.09.2011

Stowarzyszenie Spoza zaprasza warszawskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do uczestnictwa w projekcie „Inspiracje – budujemy kapitał kariery”, w ramach którego odbędą się warsztaty i konsultacje dla młodzieży przygotowujące do wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Zajęcia będą się odbywały w okresie wrzesień - listopad 2011 w Warszawie. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. (więcej >)

06.09.2011

Czy rząd pomoże młodym znaleźć pracę? Tak – mówi raport „Młodzi 2011”, sygnowany przez doradców premiera. Nie – twierdzą jednym głosem eksperci rynku pracy. I krytykują raport oraz rządowy plan naprawczy. (więcej >)

23.08.2011

90% tegorocznych maturzystów i absolwentów polskich uczelni nie jest - w ich własnej ocenie - dobrze przygotowane do pracy zawodowej - wynika z badania przeprowadzonego przez Polish Open University, którego wyniki cytuje "Dziennik Gazeta Prawna". Głównym problemem jest zbyt teoretyczna wiedza, którą wynoszą absolwenci szkół i uczelni. Jednak, zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, częściowo za problem odpowiadają sami studenci. (więcej >)

10.08.2011

W ramach naszego cyklu przed VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych opisujemy działania Fundacji Bez Względu na Niepogodę, która od 1990 roku zajmuje się rynkiem pracy, szczególnie młodzieżą i kobietami. (więcej >)

09.08.2011

Firmy, które podzielą się swoim doświadczeniem z uczniami zawodówek mają szansę na skorzystanie z ulg podatkowych. Takie zapowiedzi pojawiły się na fali dyskusji wokół przyjętej właśnie przez Senat reformy szkolnictwa zawodowego. „Dziennik Gazeta Prawna” zapytał Zbigniewa Włodkowskiego, wiceministra edukacji narodowej, o to, jak reforma wpłynie na kształcenie w zawodówkach. (więcej >)

02.08.2011

Czy przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów dotyczących kształcenia zawodowego poprawi sytuację tego szkolnictwa w Polsce i sprawi, że zwiększy się na rynku pracy liczba coraz bardziej potrzebnych wykwalifikowanych pracowników? (więcej >)

27.07.2011

Na półmetku realizacji Programu Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowuje jego efekty. (więcej >)

21.07.2011

Jak poszczególne kraje Unii Europejskiej radzą sobie z rosnącym bezrobociem wśród osób młodych, jakie dobre praktyki stosowane są przez poszczególne kraje członkowskie oraz jakie zagrożenia i wyzwania czekają na młodych ludzi wchodzących na rynek pracy chwilę po kryzysie – odpowiedzi na te pytania można znaleźć w najnowszej publikacji „Youth and Work” opublikowanej przez Eurofound – Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. (więcej >)

19.07.2011

Połowa pracujących w wakacje studentów nie wierzy, że zdobyte doświadczenie pomoże im w późniejszej karierze. Jednak nawet praca nie związana z naszymi zainteresowaniami może być cennym punktem w naszym CV – pisze Katarzyna Pawłowska-Salińska w kolejnym felietonie dla naszego portalu. (więcej >)

19.07.2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do konkursu na projekty innowacyjne służące wydłużeniu wieku aktywności zawodowej mieszkańców Pomorza. Na konkurs przeznaczone są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL w wysokości 5 500 000 zł. Nabór wniosków od 12 sierpnia 2011 do 16 września 2011 r. (więcej >)

04.07.2011

Już po raz czwarty firma Universum przeprowadza w Polsce badanie profesjonalistów. Universum Professional Survey jest prowadzone corocznie w 30 krajach na całym świecie. Jego celem jest poznanie oczekiwań i preferencji związanych z karierą i rozwojem zawodowym wśród profesjonalistów. Badanie pozwala na przeanalizowanie jakości wizerunku pracodawców na wybranym rynku pracy oraz czynników przesądzających o ich atrakcyjności. (więcej >)

29.06.2011

„Moje hobby, moja praca” to nazwa projektu przygotowanego przez Fundację Wałbrzych 2000 dla mieszkańców gminy Głuszyca. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Głuszycy, a środki na jego realizację Fundacja pozyskała w drodze konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. (więcej >)

28.06.2011

Polscy bezrobotni nie chcą się szkolić, a kiedy już się szkolą, to często na kursach, które nie dadzą im nic, poza upiększeniem CV. Czy tak musi być - zastanawia się w swoim felietonie dla portalu bezrobocie.org.pl Katarzyna Pawłowska-Salińska. (więcej >)

21.06.2011

Na blogu redakcji Gazeta Praca możemy przeczytać o aplikacji internetowej, za pomocą której sieć hoteli Marriott chce zachęcić młodych ludzi do rozpoczęcia kariery właśnie w tej firmie. Wzorem dla gry My Marriott Hotel jest Farmville - bardzo popularna gra sieciowa działająca w środowisku serwisu społecznościowego Facebook. (więcej >)

20.06.2011

Brak odpowiednich ofert pracy i znajomości to największe bariery w znalezieniu zatrudnienia zdaniem pracowników. Tymczasem pracodawcy mający problemy ze skompletowaniem kadry najczęściej wskazują na niewystarczające kompetencj kandydatów – taki obraz wyłania się z pierwszej fali badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Raport z badania dostarcza też szereg interesujących wniosków na temat najbardziej poszukiwanych zawodów, zawodów nadwyżkowych, zatrudnienia w szarej strefie, dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn oraz problemów z wykształceniem pracowników. (więcej >)

14.06.2011

Zawodówka może być szansą! Po co rujnować zawodówki, skoro każdy chciałby kontaktować się z kompetentnym, sprawnym i grzecznym fachowcem? – pisze Lidia Ostałowska w tekście Oj, bo do zawodówki trafisz w „Gazecie Wyborczej”. (więcej >)

14.06.2011

„Człowiek uczy się całe życie” – mówimy, gdy coś nas zaskoczy albo popełnimy błąd wynikający z niewiedzy. Jeśli przyjmiemy, że przysłowia są mądrością narodu, okaże się, że wszyscy wiemy, jak bardzo ważna jest nauka przez całe życie. Ale gdy popatrzymy na statystyki unijne, ta pewność znika. (więcej >)

21.06.2011

Plac Puerta del Sol w Madrycie kipiał oburzeniem. Oburzeni to ludzie młodzi, najczęściej bez pracy, protestujący przeciwko bezrobociu i braku działań rządu w kierunku usprawnienia polityki rynku pracy, polityki społecznej i takiej polityki ekonomicznej kraju, która miałaby zapobiegać kryzysom równym temu, który ogarnął Hiszpanię w 2007 roku. Plac Puerta del Sol stał się również źródłem międzynarodowego protestu przeciwko niesprawnemu systemowi „pseudodemokracji”. (więcej >)

07.06.2011

„Ludzie coraz dłużej się uczą, opiekują się dziećmi, a potem rodzicami, pracują na umowach śmieciowych, są wolontariuszami, pracują na czarno za granicą czy w Polsce. System, który mamy, do tych zmian nie jest przystosowany” – mówi Jolanta Fedak. Swój pomysł na dostosowanie systemu emerytalnego do zmian cywilizacyjnych przedstawiła w wywiadzie dla „Polityki”. (więcej >)

06.06.2011

„Szkoła będzie mogła śledzić miejsca pracy i zarobki byłych studentów. Dane dostanie z ZUS. Pilotaż ruszy na UW” – informuje „Rzeczpospolita. (więcej >)

 

Publiczne służby zatrudnienia Nowej Zelandii w łatwy i przystępny sposób docierają do poszukujących pracy i osób zainteresowanych rozwojem zawodowym. Komunikację na miarę XXI w. zapewnia im portal internetowy, na którym publikowane są materiały przyjazne czytelnikom, udostępniony jest czat, można też otrzymać poradę on-line. Portal również wspiera merytorycznie doradców zawodowych, nauczycieli i rodziców młodzieży wchodzącej na rynek pracy. (więcej >)

 

Jak dowiedzieć się, czego można się spodziewać po wybranym pracodawcy? Jakie pytania mogą paść na rozmowie o pracę i czy atmosfera w pracy jest przyjemna? Czy oczekiwana wysokość wynagrodzenia odpowiada standardom panującym w danej firmie? Jakie są realne perspektywy awansu i jakie wady ma praca na danym stanowisku? Wszystkiego można dowiedzieć się z Internetu – od byłych i obecnych pracowników. (więcej >)

 

Careerplayer.com to najlepsza brytyjska strona doradcza skierowana do absolwentów szkół średnich i wyższych. Spośród treści tam zamieszczonych warto przytoczyć nie tyle bardzo dobrze skategoryzowane ogłoszenia o pracę, co przede wszystkim setki filmów edukacyjno-informacyjnych o charakterze pracy w różnych zawodach oraz porady związane z rozwojem zawodowym i skutecznym poszukiwaniem dobrze wybranej pracy lub stażu. (więcej >)

 

Portal Brand-Yourself pozwala na budowaniem pozytywnej marki związanej z danym nazwiskiem. Brand-yourself.com to optymalizacja wyszukiwania nazwiska przez Google, sterowanie pozycjonowaniem najbardziej wartościowych linków, narzędzie do wspólnego zarządzania profilami na Facebook-u, Twitterze czy portalu LinkedIn oraz własna strona internetowa. (więcej >)

01.06.2011

Zjawiska związane z globalnym kryzysem w sposób oczywisty odbiły się na rynkach pracy i ujawniły z dodatkową siłą problemy, z jakimi mierzą się osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Dlatego tym ważniejsze staje się rozsądne planowanie kariery zawodowej oraz działania wspierające zatrudnienie młodych. Polecamy lekturę naszego serwisu na ten temat. Poruszane zagadnienia podzieliliśmy na kilka wątków tematycznych. (więcej >)

31.05.2011

Unia Europejska walczy z wysokim bezrobociem wśród osób do 26. roku życia, Komisja Europejska przygotowuje strategie, wdraża inicjatywy, prowadzi lub współorganizuje rozmaite akcje na rzecz aktywizacji zawodowej młodych. Informacje na temat różnorodnych działań dostępne są na wielu portalach, a mnogość wydarzeń i opracowań tematycznych może wręcz zniechęcać poszukujących informacji. Postaraliśmy się podsumować to, co dzieje się w Europie, by osoby młode miały szansę na udany start zawodowy. (więcej >)

27.05.2011

Jeśli jesteś młodym Europejczykiem poniżej 25. roku życia, to z dużym prawdopodobieństwem jesteś bezrobotny – pisze Maciej Gdula w felietonie opublikowanym na stronie krytykapolityczna.pl. I rozprawia się z receptami, jakie najczęściej proponuje się w celu poprawy sytuacji młodych na rynku pracy. (więcej >)

26.05.2011

Mają różne zdolności, charaktery i różny worek doświadczeń. Łączą je dwie rzeczy: wszystkie są matkami i wszystkie są zdeterminowane, by zmienić swoją życiową sytuację. Uczestniczki nowego projektu fundacji MaMa intensywnie pracują nad stworzeniem własnej spółdzielni socjalnej. Będą tworzyć na ludowo, folklorystycznie i na własny rachunek. (więcej >)

31.05.2011

Temat niesłabnącego bezrobocia wśród osób młodych jest obecny w światowej prasie, lecz czy młodzi ludzie aktywnie poszukujący pracy mają szansę skorzystać na jego medialności? Czy wiedzą, jak postępować na rynku pracy, by nie być skazanym na efekt kohorty i nie mieć z założenia utrudnionego rozwoju zawodowego? Jakie inicjatywy zostały podjęte by walczyć z bezrobociem młodzieży i uczyć młodych świadomego budowania kariery zawodowej? Jak ich wyniki oceniane są przez samych zainteresowanych? (więcej >)

19.05.2011

Uczenie się jest przyjemne! To nie tylko szkoła i odrabianie zadań domowych, ale też doskonała forma spędzania wolnego czasu, sposób na zdobywanie wiedzy i rozwijanie pasji wspólnie z najbliższymi. Będziemy mieli okazję przekonać się o tym już 8 czerwca. Obchodzimy wtedy Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie, w tym roku organizowany pod hasłem „Uczenie się łączy pokolenia”. (więcej >)

17.05.2011

26 maja 2011 r. odbędzie się spotkanie organizowane w ramach Dnia Otwartego Collegium Civitas, którego gośćmi będą: zwycięzca polskiej edycji programu „Dragons’den – Jak zostać milionerem”, Media Planner Buyer z Domu Mediowego MEC oraz redaktor TVP INFO. Uczestnicy dowiedzą się, jakie nowe studia i działania wspierające start absolwentów na rynku pracy przygotowała uczelnia i jakie osiągnięcia zawodowe mają na swoim koncie dotychczasowi absolwenci. (więcej >)

17.05.2011

Ponad połowa młodych Europejczyków jest gotowa podjąć pracę poza granicami swojego kraju – wynika z najnowszych badań Eurobarometru. Jednocześnie jedynie 3% zatrudnionych obywateli krajów UE pracuje za granicą. Polska młodzież plasuje się wśród mniej mobilnych. (więcej >)

17.05.2011

Coraz częściej zdarza się, że absolwenci studiów wyższych walczą o dostanie się na upragniony staż u znanego pracodawcy, który nie zapewni im żadnych perspektyw rozwoju ani zatrudnienia. Młodym zbyt łatwo jest wpaść w pułapkę niekończących się staży i nisko płatnych zleceń, jak doszła do wniosku Europejska Rada Młodych (European Youth Forum - EYF), która rozpoczęła kampanię przeciwko niekorzystnym warunkom pracy stażystów. (więcej >)

15.05.2011

Skąd młodzi ludzie mają wiedzieć, jak planować swoją karierę zawodową, i że nie każdy absolwent farmacji odkrywa lek opóźniający starzenie się – pyta Katarzyna Pawłowska-Salińska w felietonie dla portalu bezrobocie.org.pl. (więcej >)

14.05.2011

Ministerstwo Edukacji Narodowej 9 maja ruszyło z kampanią informacyjną Rozwój zawodowy to inwestycja z przyszłością. Kampania skierowana jest do pracodawców lub organizacji i instytucji, które mogą startować w konkursie na organizację staży lub praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kampania zachęca do składania wniosków do konkursu otwartego Poddziałania 3.4.3 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu (więcej >)

12.05.2011

Znajomość obsługi komputera i posiadanie prawa jazdy kat. B – te wymagania znajdują się praktycznie w każdym ogłoszeniu o poszukiwanych pracownikach. Szansą na zdobycie tych umiejętności był projekt zrealizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Głuszycy pn. Mobilni społecznie mieszkańcy gminy Głuszyca. (więcej >)

10.05.2011

Prawobrzeżna część Warszawy skupia większość stołecznych ośrodków kształcenia zawodowego, stąd Urząd Dzielnicy Praga-Północ nieprzypadkowo był miejscem spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z warszawskimi dyrektorami tych ośrodków. Spotkanie odbyło się 10 maja 2011 r. i miało na celu włączenie kadry zarządzającej ośrodkami edukacji zawodowej w proces konsultacyjny ministerialnego projektu nowelizacji ustawy z 9 marca 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Po serii (więcej >)

09.05.2011

Kogo zatrudniają agencje pracy tymczasowej na świecie? Czy tylko młodych? Jeszcze kilka lat temu tymczasowo zatrudniano głównie w sektorze produkcji, obecnie rośnie udział ofert pracy tymczasowej w sektorze usług. A które sektory pozyskują „czasowników” w Polsce? I jaki obecnie jest popyt na pracownika tymczasowego? (więcej >)

11.05.2011

Włącz się w dyskusję o sytuacji młodzieży w kontekście najnowszych badań Eurobarometru! W Polsce zostaną one po raz pierwszy zaprezentowane przez przedstawiciela instytutu Gallupa z Brukseli. Skomentuje je m.in. Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkajmy się 17 maja w warszawskiej Kinotece w PKiN! Formularz zgłoszeniowy i program debaty znajdziesz na stronie: www.konferencje.frse.org.pl/etm (więcej >)

05.05.2011

Polscy studenci za pełnowymiarowy staż oczekują wynagrodzenia 2199 zł brutto, a za pierwszą pracę na pełen etat 2998 zł brutto. To blisko 88% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3422,14 zł w lutym 2011 r) - jak podaje raport Deloitte i SGH „Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów”. Badanie przeprowadzone zostało wśród studentów Czech, Słowacji, Polski, Litwy i Łotwy. (więcej >)

04.05.2011

Poziom bezrobocia wśród młodych osób jest wciąż bardzo wysoki w Unii Europejskiej. Dlatego Komisja Europejska rozpoczyna akcję Youth@Work, która ma na celu ułatwienie kontaktów między biznesem a młodzieżą. (więcej >)

04.05.2011

Na razie tylko ośmiu młodych mężczyzn bierze udział w drugiej polskiej edycji programu Jonatan, którego celem jest wsparcie na drodze do zatrudnienia młodzieży ponadgimnazjalnej, mającej utrudniony start w dorosłe życie z powodów środowiskowych. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest współorganizatorem konkursu, wraz z Business Centre Club zaapelowali do pracodawców, by włączyli się do programu. (więcej >)

26.04.2011

W ubiegłym tygodniu rząd zaproponował podniesienie od przyszłego roku płacy minimalnej do 1500 zł. Podwyżka ta jest wyższa o ponad połowę od kwoty, jaka wynikałaby z normalnej waloryzacji. Przewyższa również ustawowe minimum. Do 15 czerwca propozycja zostanie przedstawiona komisji trójstronnej. Już teraz wiadomo, że debata nad nią nie będzie łatwa. (więcej >)

26.04.2011

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza na kurs wszystkie osoby, które chcą lepiej zadbać o swoje oszczędności oraz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w papiery wartościowe. (więcej >)

18.04.2011

Firma AGERON Polska zaprasza na wywiady grupowe osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy i mieszkające w powiecie piaseczyńskim. (więcej >)

18.04.2011

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że polskie uczelnie zaczynają coraz dokładniej dopasowywać swoją ofertę edukacyjną do potrzeb pracodawców. Powstają kierunki, na jakie jest (lub będzie) zapotrzebowanie ze strony firm. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza chwali się nawet specjalnym ciałem, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych pracodawców. (więcej >)

18.04.2011

Amerykańscy studenci toną w długach - czeka ich spłata ogromnych kredytów zaciągniętych na spłatę studiów wyższych. Coraz więcej ekonomistów uważa, że mamy do czynienia z kolejną inwestycyjną bańką. Tym razem jednak to nie tulipany, czy nieruchomości są jej przedmiotem, a wyższe wykształcenie. Dyskusję na temat tego niepokojącego zjawiska można prześledzić na łamach The Economist. Czy Polsce grozi to samo? (więcej >)

05.04.2011

W tym roku liczba nowo przyjętych studentów czeskich szkół wyższych spadnie z zeszłorocznych 92 tys. do 80 tys. – zapowiada ministerstwo edukacji i myśli o wielkiej akcji pod hasłem: „Przyszłość to rzemiosło” – czytamy w tekście Lubosza Palaty w „Gazecie Wyborczej”. (więcej >)

04.04.2011

W 2010 roku profesor Urszula Sztanderska brała udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu badania dla PKPP Lewiatan „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”. W wyniku badania określono jakie wymagania stawiają przedsiębiorcy swoim potencjalnym pracownikom w czterech wybranych branżach – energetyce, przemyśle odzieżowym, usługach budowlanych i usługach informatycznych. Sprawdzono również, jakie są uwarunkowania popytu na pracę w tych branżach i z jakimi brakami na rynku pracy zmagają się pracodawcy. Wyniki badania prof. Sztanderska przedstawiła na konferencji „Jaka edukacja i nauka w XXI wieku? – (więcej >)

01.04.2011

5% pracowników w Niemczech i Austrii to praktykanci, w Polsce jest ich sześć razy mniej, podobnie jak np. w Grecji. Średnie koszty zatrudnienia praktykanta są w Polsce niższe o ok. 30% od kosztów zatrudnienia regularnego pracownika, podczas gdy w Niemczech i Austrii praktykant kosztuje pracodawcę jedynie jedną trzecią lub połowę tego co pracownicy etatowi. (więcej >)

31.03.2011

Młodzież na której wykształcenie łożymy co roku miliardy złotych, nie może znaleźć pracy. Czy tak musi być? – tymi słowami otwarto konferencję „Jaka edukacja i nauka w XXI wieku? – głos biznesu" organizowaną przez PKPP Lewiatan. Podczas konferencji eksperci i praktycy edukacji oraz przedstawiciele przedsiębiorców dyskutowali o potrzebie wspólnego wypracowania zmian w systemie edukacji na rzecz poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy. (więcej >)

29.03.2011

„Młodzież na której wykształcenie łożymy ogromne środki (w skali roku to są miliardy) nie może znaleźć pracy. Czy tak musi być?” – pytali w dniu ogłoszenia „Manifestu Edukacyjnego” eksperci PKPP Lewiatan. Brak pracy dla młodych absolwentów to nie tylko efekt bezrobocia, lecz skutek braku umiejętności i kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. Z problemem tym chcą zmierzyć się pracodawcy apelując do przedstawicieli sektora edukacji o współpracę w dopasowaniu oferty edukacyjnej do rynkowych potrzeb przedsiębiorstw. (więcej >)

28.03.2011

Młodzież w Europie jest wykształcona tak dobrze, jak nigdy. A jednocześnie stopa bezrobocia wśród absolwentów notuje rekordowe wyniki niemal we wszystkich europejskich krajach - pisze Patrycja Maciejewicz w tekście To idzie młodość w „Gazecie Wyborczej”. Zwraca też uwagę, że mimo powolnego powrotu koniunktury, sytuacja młodych nadal się pogarsza. (więcej >)

28.03.2011

Już kilka lat temu przewidywałem, że najszybciej rosnącą grupą bezrobotnych będą ludzie z wyższym wykształceniem, gospodarka strukturalnie jest nieprzygotowana do absorpcji ich kompetencji – tak publicysta „Polityki” Edwin Bendyk komentuje na swoim blogu akcję „Gazety Wyborczej” dotyczącą bezrobocia wśród absolwentów. (więcej >)

28.03.2011

Ponad połowa obecnych studentów jest gotowych wyemigrować za pracą – wynika z badań firmy doradczej Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH, które cytuje „Puls Biznesu”. (więcej >)

23.03.2011

Od 21 do 27 marca 2011 „Gazeta Praca” organizuje Internetowe Targi Pracy. Inicjatywa ta jest uzupełnieniem kampanii „Stracone Pokolenie” „Gazety Wyborczej”, która zwraca uwagę na szczególnie trudną sytuację młodych do 25. roku życia, w tym absolwentów studiów wyższych, na rynku pracy. W targach udział bierze 112 pracodawców reprezentujących bardzo szeroki zakres branż – od globalnych korporacji i firm konsultingowych przez, polskie i międzynarodowe wydawnictwa, producentów i sprzedawców branży spożywczej, firmy IT, do przedstawicieli konsorcjów budowlanych. (więcej >)

22.03.2011

Firma WYG International realizuje projekt pilotażowy "Każdy pracownik jest ważny - podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach", którego celem jest wypracowanie i upowszechnienie najskuteczniejszych form wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach, motywowania ich do rozwoju zawodowego a także wypracowanie sposobów współpracy z przedsiębiorcami tak, aby bardziej świadomie zarządzali kompetencjami tej grupy pracowników. (więcej >)

22.03.2011

Z czego wynika wysokie bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych i jaka jest możliwość poprawy sytuacji – na te pytania próbują odpowiedzieć autorzy raportu o bezrobociu absolwentów wybranych zawodówek opublikowanego przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy. Wprawdzie dane dotyczą tylko jednego województwa, ale ich znaczenie jest ponadregionalne. (więcej >)

22.03.2011

Trzeba było zostać murarzem – napisał ostatnio pewien młody człowiek w liście do „Gazety Wyborczej”. Ukończył historię na uniwersytecie i od roku szuka pracy w zawodzie nauczyciela. Bezskutecznie. Czy „konkretny fach” to obciach – zastanawia się Katarzyna Pawłowska-Salińska w kolejnym felietonie dla portalu bezrobocie.org.pl. (więcej >)

22.03.2011

Na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego pojawiło się nowe narzędzie dla osób, które chciałyby wziąć udział w projektach realizowanych w ramach PO KL. To wyszukiwarka, która szybko przegląda wszystkie, realizowane ze środków EFS, projekty w Polsce. (więcej >)

18.03.2011

Bezrobocie wśród osób młodych na świecie nie było tak wysokie od kilkudziesięciu lat. „Gazeta Wyborcza” rozpoczyna cykl tekstów na temat trudnej sytuacji osób młodych na polskim rynku pracy. (więcej >)

16.03.2011

Od dzisiaj (tj.16.03.2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków na realizację projektów w ramach inicjatyw oddolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszone zostały trzy konkursy na realizację działań zmierzających do podnoszenia poziomu aktywności zawodowej, edukacji oraz rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich. Łącznie na wszystkie konkursy przeznaczone zostało 16 mln zł. (więcej >)

16.03.2011

Temat otwarcia nowych rynków pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii jest bardzo lubiany przez media, które głównie interesują się tym, ile osób wyjedzie po 1 maja 2011 roku z Polski lub ile rąk do pracy zabraknie polskim pracodawcom. W kontekście otwarcia niemieckiego rynku pracy i odpływu pracowników z Polski pojawiają się takie sformułowania jak „drenaż mózgów” czy „exodus fachowców”. Wyjazdy zarobkowe Polaków obrosły swoistą medialną mitologią, ale naprawdę ciekawe zagadnienia pozostają niezauważone. Kilka z nich przedstawiła dr Izabela Grabowska-Lusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami (więcej >)

15.03.2011

Jakie wyzwania czekają na osoby chcące szukać pracy w krajach niemieckojęzycznych? Jak wnikliwie skalkulować korzyść płynącą z podjęcia pracy w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii? Jakie są ograniczenia i uwarunkowania prawne różnych form pracy i praktyk zawodowych w tych krajach? - na te i podobne pytania próbowali odpowiedzieć eksperci podczas zorganizowanej przez Polskie Forum HR i Polsko-Niemiecką Izbę Handlową konferencji „Otwarcie nowych rynków pracy - szanse i zagrożenia”. (więcej >)

01.03.2011

„Zanieczyszczone wody. Gra symulująca środowisko pracy” to efekt pierwszego etapu projektu amerykańskiego przedsiębiorstwa społecznego Transcend Innovation Group. Została opracowana dzięki grantowi National Science Foundation, aby pomóc uczniom poznać różne ścieżki kariery dzięki grze w wirtualnym środowisku pracy. (więcej >)

01.03.2011

Accessprofessions.com to bardzo świeża brytyjska inicjatywa – strona internetowa wystartowała w styczniu 2011 roku. Access Professions to organizacja charytatywna działająca online, która łączy młodych ludzi (grupa docelowa to osoby między 13 a 21 rokiem życia) z atrakcyjnymi i dopasowanymi do ich potrzeb ofertami uniwersyteckimi oraz zawodowymi. Koncentruje się przede wszystkim na karierach związanych z prawem, choć nie tylko. (więcej >)

01.03.2011

Porot.com to autorska strona Daniela Porot, jednego z wiodących europejskich doradców zawodowych, pomagających projektować indywidualne kariery i poszukiwać pracę. Strona jest doskonałym przykładem na to, że doradztwo zawodowe nie może być nudne. (więcej >)

01.03.2011

MeTycoon to internetowa gra pomagająca młodym ludziom (grupą docelową są uczniowie w wieku 11-16 lat) w planowaniu ich kariery zawodowej. Gracze podczas zabawy mają możliwość nie tylko zrozumieć na czym polega kariera zawodowa i poznać różne zawody, ale również zobaczyć, jak ważne jest uczenie się przez całe życie oraz dbanie o odpowiedni balans życie-praca. (więcej >)

01.03.2011

SkillUpAmerica to internetowa platforma samokształceniowa, która umożliwia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy ukończenie ponad pięciu tysięcy kursów e-learningowych. Serwis, porównując nasze kompetencje i aspiracje zawodowe podpowiada nam, jakie szkolenia powinniśmy odbyć. (więcej >)

01.03.2011

Icould to skierowany do młodych ludzi portal, w przystępny sposób tłumaczący na czym polegają różne zawody i inspirujący do podjęcia często niekonwencjonalnych ścieżek kariery. (więcej >)

01.03.2011

BranchOut to stworzona na platformę Facebook aplikacja, która w zamyśle jej twórców ma stworzyć z tego portalu społecznościowego odpowiednik LinkedIn. Wykorzystuje zatem potencjał zbudowanej przez użytkowników sieci kontaktów do rozwoju kariery zawodowej danej osoby. (więcej >)

01.03.2011

LinkedIn stał się na świecie synonimem portalu społecznościowego łączącego osoby skupione na rozwoju kariery zawodowej. Gdy w 2002 roku Reid Hoffman tworzył portal LinkedIn, nie podejrzewał chyba, że w grudniu 2010 roku jego stronę odwiedzi ponad 14 mln unikalnych użytkowników (dane za: compete.com). (więcej >)

01.03.2011

Platforma jobirn.com kontaktuje osoby poszukujące pracy z pracownikami danego przedsiębiorstwa, w którym chcieliby znaleźć zajęcie. Stawia na sieciowanie – bezpośredni kontakt z pracownikami działu HR, rekruterami, czy innymi osobami zatrudnionymi w danej firmie, które mogą być bezcenną pomocą w znalezieniu właściwej osoby do kontaktu. (więcej >)

01.03.2011

Tweetmyjobs.com integruje bardzo popularną platformę mikroblogową Twitter z narzędziem do poszukiwania pracy i pracowników. O nowym interesującym nas wakacie poinformuje nas nasz telefon w ciągu kilku minut od pojawienia się ogłoszenia. (więcej >)

28.02.2011

Przez media ostatnio przetacza się fala dyskusji o skrzywdzonym pokoleniu. Jedni piszą o trzydziestolatkach, którzy mają dyplomy kierunków humanistycznych, ale o pracy w swoim zawodzie nie mają co marzyć. Inni użalają się nad świeżo upieczonymi absolwentami studiów, którzy nie mogą znaleźć absolutnie nic. Ogólnie młodzi mają teraz bardzo źle. Czują się oszukani, skrzywdzeni, bez przyszłości. I mają rację. Ale tylko częściowo. Bo przecież studia sami sobie wybrali. (więcej >)

28.02.2011

Jakie zawody i kwalifikacje będą nam potrzebne za 10 lat? Prognozy na ten temat publikuje Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego). Są one bardzo ważnym instrumentem pomagającym kształtować politykę zatrudnienia. O tym, jak poprawiać jakość tych prognoz debatowali eksperci rynku pracy podczas konferencji w Salonikach. (więcej >)

17.02.2011

Osoby wykształcone w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania to rosnący problem polskiego rynku pracy – pisze Alicja Cichocka-Bielicka w tekście Wyuczony z apetytem na etat w dzienniku „Nowości”. (więcej >)

15.02.2011

– Osoby, które ukończyły 50 lat, rzadziej uczestniczą w szkoleniach. Winę za to ponosi nie tylko pracodawca, ale i sam pracownik, który często nie wierzy w możliwość zdobycia nowej pracy – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawne” dr Jacek Męcina, ekspert rynku pracy. (więcej >)

14.02.2011

W 2009 roku co czwarty absolwent nie pracował i nie poszukiwał pracy - wynika z raportu GUS na temat wejścia ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. Opracowanie dotyczy osób w wieku 15–34 lata i przedstawia analizę sytuacji osób w tej grupie wiekowej: bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących – w zależności od wieku i wykształcenia. Raport przygotowany został w oparciu o dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. (więcej >)

08.02.2011

– Oto co zobaczyłam: procesja pełnych zapału, młodych, zdolnych ludzi, którzy chodzą od drzwi do drzwi, błagając: weź mnie, daj mi. Tylko że to jest fałszywy obraz i mało adekwatne odczucia – mówi w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” Anna Nowakowska, psycholożka i psychoterapeutka. (więcej >)

02.02.2011

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza bezrobotne osoby z niepełnosprawnością lub pełnosprawne osoby bezrobotne w wieku 15 - 25 lat do bezpłatnego udziału w projekcie „Zarządzanie kadrami”. Projekt obejmuje 60-godzinne szkolenie kadrowo-płacowe oraz bezpłatny miesięczny staż dla absolwentów szkolenia. Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy. (więcej >)

02.02.2011

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej zaprasza na szkolenie: "Asystent Rodziny", które odbędzie się w terminie 12 marca - 19 czerwca 2011 w Częstochowie. Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny, ale również do innych osób chcących realizować tę usługę lub poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ww. zagadnień. Udział w zajęciach jest odpłatny. (więcej >)

31.01.2011

Jednym z największych wyzwań stojących przed państwami UE obecnie jest dołożenie starań, by krótkoterminowe bezrobocie nie przekształcało się w trwałe bezrobocie strukturalne. Bardzo istotne jest też ograniczenie wyjątkowo wysokiej liczby bezrobotnych wśród młodych Europejczyków - powiedział László Andor, komisarz UE ds. pracy i polityki społecznej, przemawiając podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. (więcej >)

31.01.2011

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza do wzięcia udziału w projekcie skierowanym na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży. (więcej >)

31.01.2011

„Osoby pozostające bez pracy oraz pracownicy mogą zmienić zawód lub podwyższyć kwalifikacje, korzystając ze szkoleń dofinansowanych przez Unię Europejską. Grupą preferowaną w unijnych projektach szkoleniowych są starsi pracownicy” – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

17.01.2011

Porady doradców zawodowych i konsultacje przez Internet, serwis internetowy i telefoniczny dla poszukujących pracy (Zielona Linia), chat z konsultantem PUP-u przez Gadu-Gadu, video-CV – utopia, czy urząd pracy XXI wieku z prawdziwego zdarzenia? O zmianach w funkcjonowaniu urzędów pracy w 2011 roku, między innymi takich, które mają na celu ułatwienie dostępu do doradztwa zawodowego, pisze Katarzyna Pawłowska-Salińska. (więcej >)

13.01.2011

Bezpłatny kurs językowy (120 godzin) dla osób zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia. Nabór trwa tylko do 21 stycznia 2011! (więcej >)

13.01.2011

Bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia znacznie wzrosło w Europie w ciągu ostatnich trzech lat, Norwegia nie była wyjątkiem. Jak się okazało, wyciągnięcie młodych z bezrobocia jest trudne ze względu na brak skutecznej komunikacji. Młodzi bezrobotni nie mają bowiem w zwyczaju systematycznie przychodzić do urzędów pracy i często nie wiedzą, że pojawiły się tam interesujące dla nich oferty. Melanie Hill – norweski doradca ds. programu EURES – postanowiła przezwyciężyć ten problem. (więcej >)

11.01.2011

Programista, handlowiec (a nawet handlowiec internetowy), inżynier lub pracownik budowlany, czy może specjalista od mediów społecznościowych – jakie będą najbardziej poszukiwane profesje roku 2011? Kto będzie mógł pracę znaleźć, kto zmienić pracę na lepszą, a kto ma realne szanse na podwyżkę? (więcej >)

04.01.2011

Z początkiem lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie startuje z naborem wniosków o dofinansowanie projektów dot. wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekty muszą posiadać komponent ponadnarodowy. Promowane będą m.in. działania o charakterze outplacementowym, jak i wszelkim innym wspomagającym zmianę pracy i zdobycie nowych kwalifikacji. (więcej >)

03.01.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II edycję konkursu na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami (więcej >)

21.12.2010

„Będzie łatwiej rozliczyć unijną pomoc na założenie własnej działalności gospodarczej. Zamiast faktur i rachunków wystarczy oświadczenie” – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

14.12.2010

76 milionów Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie kwalifikacje zawodowe lub nie ma żadnych – czytamy w opublikowanym w zeszłym tygodniu dokumencie „Komunikat Brugijski”, będącym próbą aktualizacji „Procesu Kopenhaskiego” mającego na celu poprawę efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej i kilku innych krajach. (więcej >)

09.12.2010

PEFONDES, europejska sieć fundacji zajmujących się ekonomią socjalną, ufundowała międzynarodową nagrodę dla najlepszego przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego młodzież. Celem konkursu jest zachęcenie do podejmowania przez europejskie przedsiębiorstwa działań na rzecz ograniczenia bezrobocia wśród młodych ludzi. Pula nagród wynosi 23 tysiące euro, a termin zgłaszania kandydatów mija 31 stycznia 2011 r. (więcej >)

07.12.2010

„Nie ma mnie w sieci – nie istnieję albo jestem podejrzana. Moje rachityczne ślady i profile w sieci nikomu nie udowodnią, że jestem ciekawą osobą. Co więc się stanie, kiedy np. będę musiała szukać nowej pracy?” – O tym, jak ważny dla budowania kariery jest internet, lecz również jak łatwo ten sam internet może karierę zniszczyć, pisze w felietonie dla portalu bezrobocie.org.pl Katarzyna Pawłowska-Salińska. (więcej >)

01.12.2010

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu zaprasza do udziału projekcie „Droga do zatrudnienia”. Zapraszamy NIEZATRUDNIONE osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i mogą mieć problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy. (więcej >)

29.11.2010

Większość państw Unii wychodzi z trudnego okresu z niewielkimi szkodami na rynku pracy. Ten korzystny obraz zakłóca jednak ogromne bezrobocie wśród młodych ludzi – informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na coroczny raport przedstawicieli Komisji Europejskiej. (więcej >)

29.11.2010

W 2011 roku maksymalny pułap dotacji na biznes będzie obniżony do czterech średnich płac. W przyszłym roku będzie trzy razy mniej szkoleń dla osób bezrobotnych niż w 2010 r. Staże dla bezrobotnych zostaną skrócone z półrocznych do trzymiesięcznych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

25.11.2010

Regionalny ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosków na projekty innowacyjne w 2011 r. (więcej >)

23.11.2010

Po raz kolejny rusza rekrutacja do projektu realizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Załóż firmę z AIP w woj. mazowieckim”. Wybrani beneficjenci zdobędą m.in. po 40 tysięcy złotych na założenie własnej firmy. (więcej >)

17.11.2010

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i partnerzy zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Wybrane elementy polityki HR w ramach zarządzania wiekiem - podstawowe założenia i przedstawienie dobrych praktyk”. Spotkanie odbędzie się 26 listopada o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Oławie. (więcej >)

16.11.2010

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2010, do końca tego roku państwowe jednostki budżetowe muszą zlikwidować gospodarstwa pomocnicze. Dotyczy to również ochotniczych hufców pracy. (więcej >)

10.11.2010

Własny biznes to marzenie wielu osób. Kiedyś mało realne. Dziś dzięki wsparciu z funduszy europejskich osiągalne dla każdego. Bez względu na wiek i status społeczny. Wystarczy dobry pomysł i wiedza, dokąd z tym pomysłem się udać. A możliwości jest kilka! (więcej >)

09.11.2010

Polscy pracownicy wydają się czuć na rynku pracy pewnie i bezpiecznie, a do zmiany pracy podchodzą z optymizmem. Jednocześnie oczekują od pracodawcy dużego zaangażowania w kreowaniu kariery zawodowej. Taki obraz polskich pracowników rysuje się na podstawie wyników Monitora Rynku Pracy przeprowadzonego przez Randstad. Redakcja portalu bezrobocie.org.pl została zaproszona w roli eksperta do oceny wyników badania. (więcej >)

04.11.2010

Kompania Piwowarska organizuje konkurs dla organizacji pożytku publicznego. Wśród finalistów jest wiele podmiotów, których działalność związana jest z założeniami ekonomii społecznej. (więcej >)

03.11.2010

Staż we Włoszech dla osób poszukujących pracy w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - program Leonardo da Vinci (więcej >)

02.11.2010

Wsród pracowników panuje powszechne przekonanie, że łatwość w zmienianiu pracy nie jest szczególnie ceniona przez pracodawców i rekruterów. Fatalnie wygląda w CV, nie budzi zaufania i w efekcie przeszkadza w znalezieniu dobrej pracy. Czy tak jest faktycznie? Czy „skoczek” może być cenionym i poszukiwanym na rynku pracownikiem – zastanawia się Katarzyna Pawłowska-Salińska w swoim felietonie dla portalu bezrobocie.org.pl (więcej >)

29.10.2010

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opublikował listę projektów zawierających bezpłatne szkolenia, doradztwo biznesowe oraz dotacje (40 tys. zł) na założenie działalności gospodarczej i postawienie pierwszych kroków w biznesie. Kompleksowe zestawienie projektów oraz dane kontaktowe do organizatorów dotowanych szkoleń opublikowała Gazeta Wrocław. (więcej >)

18.10.2010

Rząd planuje o ponad połowę ograniczyć wydatki Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy. Dlaczego? Bo mija kryzys – alarmuje „Rzeczpospolita” (więcej >)

13.10.2010

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są jakby alternatywą do zakładania własnej działalności gospodarczej, zapisując się do nas młody człowiek nie musi się martwić o sprawy biurokratyczne związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy – do współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości zachęcał Grzegorz Stępień podczas odbywających się 13 października 2010 Targów Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010. (więcej >)

13.10.2010

Przedsiębiorcy wolą młodych pracowników – tak wynika z badań przeprowadzonych wśród ponad 2,5 tys. członków organizacji Pracodawców RP przez Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Jednak, jak twierdzą eksperci, na rynku pracy przybywać będzie osób po 45. roku życia, których firmy obawiają się zatrudniać. (więcej >)

06.10.2010

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” zaprasza młodzież na półroczne szkolenia i staże w najlepszych warszawskich hotelach w ramach projektu Youth Career Initiative. (więcej >)

29.09.2010

Aż 15% bydgoskich bezrobotnych to osoby z wyższym wykształceniem – czytamy w bydgoskim dodatku „Gazety Wyborczej”. Szczególnie zła sytuacja dotyczy kobiet – co piąta zarejestrowana bezrobotna to absolwentka uczelni – pisze Aleksandra Lewińska. (więcej >)

29.09.2010

Młodzi ludzie wychowani w bezrobotnych rodzinach są dwukrotnie częściej od swych rówieśników przekonani, że nie mają żadnych zdolności i czeka ich życie na zasiłku - czytamy w tekście Czy oni są skazani na bezrobocie w portalu Wirtualna Polska. (więcej >)

21.09.2010

Wrześniowy raport Komisji Europejskiej omawiający m.in. trendy na rynku pracy i obejmujący dane do lipca/sierpnia 2010 r., potwierdza stabilizację na europejskim rynku pracy, która nastąpiła po kilku miesiącach umiarkowanego pogarszania wskaźników. (więcej >)

14.09.2010

Jesień to dobry moment na dyskusję o rozwoju zawodowym młodych ludzi. Świeżo upieczeni absolwenci szkół wyższych zaczynają rozglądać się za pracą. Studenci ostatnich lat coraz częściej słyszą o potrzebie zdobywania zawczasu cennego doświadczenia. (więcej >)

07.09.2010

Kilkukrotnie zwracaliśmy już uwagę, że jedną z grup, które najbardziej ucierpiały na kryzysie są ludzie młodzi, aktywni zawodowo. Dlaczego osoby, które właśnie skończyły edukację, są zaraz po studiach, mają obecnie coraz mniejsze szanse na szybkie i trwałe wejście na rynek pracy? I co młodzi ludzie mogą zrobić, by nie wpaść w pułapkę długotrwałego bezrobocia? (więcej >)

06.09.2010

Nawet trzy miliony dwudziestolatków mogą być bez pracy w 2011 r. W najgorszej sytuacji są studenci kierunków humanistycznych. Rośnie niechęć dla emigracji – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”. (więcej >)

31.08.2010

W lipcu liczba osób rejestrujących się w urzędach pracy zmalała, a liczba nowych ofert pracy wzrosła – zarówno w stosunku do danych z lipca zeszłego roku, jak i danych z czerwca b.r. Z miesiąca na miesiąc nieznacznie maleje stopa bezrobocia. Czy możemy jednak mówić o ożywieniu na rynku pracy? (więcej >)

31.08.2010

Eksperci zauważają, że grupa osób w wieku 15–24 lat jest w największym stopniu wrażliwa na kryzys. Jeszcze nigdy w historii badań nie było na świecie tylu bezrobotnych młodych ludzi – alarmuje Międzynarodowa Organizacja Pracy. Katarzyna Pawłowska-Salińska w swoim felietonie zastanawia się, czy wchodzące na rynek pokolenie młodych ambitnych będzie pokoleniem straconym i jaką szansę może mu stworzyć trzeci sektor. (więcej >)

25.08.2010

W krajach Unii Europejskiej 25 proc. wszystkich działających przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Według badań PARP „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania” z 2009 roku w Polsce 36 proc. wszystkich mikro, małych i średnich firm to przedsięwzięcia familijne. Firmy rodzinne to często liderzy w swoich branżach. (więcej >)

20.08.2010

Ruszyła ósma edycja projektu „Biznes na Start” wychodząca naprzeciw rosnącym potrzebom początkujących przedsiębiorców, zapewniając im kompleksową pomoc w założeniu własnej firmy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 45 lat i więcej. (więcej >)

17.08.2010

Agnieszka Mitraszewska pisze w „Gazecie Wyborczej” o straconym pokoleniu młodych ludzi, którzy na całym świecie najbardziej ucierpieli na kryzysie. Pod koniec 2009 roku 81 mln osób w wieku od 15 do 24 lat pozostawało bez pracy – wynika z danych jakie podała Międzynarodowa Organizacja Pracy. (więcej >)

19.07.2010

Czy młodzi pracownicy sezonowi nie lubią swojej pracy? - zastanawia się felietonistka Katarzyna Pawłowska-Salińska po swoich doświadczeniach z wakacji nad polskim morzem. I sugeruje, że do sezonowej pracy młodzi powinni wyjeżdżać za granicę. Nie tylko ze względu na wyższe zarobki. (więcej >)

09.07.2010

W ramach projektu „Akademik – młody przedsiębiorca. Bo wiedza to największy kapitał” studenci, absolwenci i doktoranci z 35 różnych kierunków uczyli się jak pozyskiwać pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej, jak pisać biznesplany i być przedsiębiorcą – informuje „Polska Dziennik Wschodni”. (więcej >)

28.06.2010

Każdy przychód jaki uzyskamy podlega opodatkowaniu. Tak więc jeśli w ciągu wakacji osiągniemy dochód z kilku prac wakacyjnych, dochody te należy zsumować i opodatkować – czytamy w „Dzienniku Gazeta Prawna” z 28 czerwca 2010 r. (więcej >)

28.06.2010

Zmniejszenie liczby Europejczyków zagrożonych ubóstwem o 20 mln oraz podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym do 75% do 2020 roku – to jedne z głównych zamierzeń, jakie stawia przed sobą strategia „Europa 2020”. Strategia opracowana przez Komisję Europejską ma pomóc wyjść Europie z kryzysu oraz przygotować ją do wyzwań nadchodzącego dziesięciolecia. (więcej >)

28.06.2010

Wakacje to dla wielu młodych ludzi czas pierwszej pracy. Trochę z tym tak, jak z pierwszą miłością – doświadczenie, które pozostaje na całe życie. Można ją potem wspominać jako coś wspaniałego i wyjątkowego albo wprost przeciwnie - o problemach z pierwszą pracą pisze felietonistka Katarzyna Pawłowska-Salińska. (więcej >)

22.06.2010

Imigranci w krajach Unii Europejskiej chcą się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Problemem jest szereg barier, które uniemożliwiają im start na rynku pracy – wynika z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego (US). (więcej >)

22.06.2010

Wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Mirosław Sielatycki, weźmie udział w czacie na portalu www.powroty.gov.pl, który będzie poświęcony organizacji dodatkowej nauki języka polskiego dla dzieci emigrantów powracających z zagranicy oraz innych kwestii związanych z edukację dzieci po powrocie do Polski W związku z nowym rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji dodatkowej nauki języka polskiego dla dzieci powracających z zagranicy, portal Powroty.gov.pl organizuje czat poświęcony temu zagadnieniu. (więcej >)

10.09.2010

Panuje wiele mitów na temat tego, jak spowolnienie gospodarcze w wyniku ostatniego kryzysu światowego przekłada się na wzrost bezrobocia w Polsce. Wielokrotnie powtarzane jest przekonanie, że u źródeł rosnącej liczby osób pozostających bez zatrudnienia były decyzje pracodawców, którzy w sytuacji pogorszenia koniunktury nie przedłużali umów na czas określony. Według innej hipotezy – także popularnej w mediach – wzrost bezrobocia teraz wynika z „nadmiernego” zatrudniania osób o zbyt niskich kwalifikacjach w końcówce boomu budowlanego oraz usługowego w Polsce (2007–2008 r.). Obie te hipotezy nie znajdują jednak potwierdzenia w danych. - o rzeczywistym obliczu kryzysu opowiada Joanna Tyrowicz. (więcej >)

09.06.2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chcących zaplanować ścieżkę kariery zawodowej pn. "Planowanie kariery zawodowej", które odbędzie się 17 czerwca 2010 r. (więcej >)

28.05.2011

Nasze życie w coraz większym stopniu toczy się w rzeczywistości wirtualnej. W internecie robimy zakupy, utrzymujemy kontakty ze znajomymi, szukamy rozrywki i nauki. Internet jest także coraz bardziej powszechnie wykorzystywany przez osoby poszukujące pracy do znalezienia nowego zajęcia, budowania swojej kariery lub przez pracodawców szukających nowych pracowników. W naszym serwisie prezentujemy przykłady, jak na świecie wykorzystuje się technologie teleinformatyczne na rynku pracy. (więcej >)

30.03.2008

Beata sama wychowuje córeczkę. Kiedy po kilkuletnim urlopie wychowawczym zaczęła szukać pracy, okazało się, że nie jest to takie łatwe. Zarejestrowała się jako osoba bezrobotna. Pewnego dnia przyszła do Fundacji Bez Względu Na Niepogodę. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące organizacji zajmującej się m.in przeciwdziałaniem bezrobociu młodych. Sokólski Fundusz Lokalny Pl. Kościuszki 9 16-100 Sokółka tel. (085) 711 57 00, fax: (085) 711 09 11 e-mail: fundacja@sfl.org.pl www.sfl.org.pl (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące fundacji działającej na rzecz osób poszukujących pracy. (więcej >)

06.06.2006

Opracowanie dotyczące organizacji, której głównym celem jest promowanie i upowszechnianie wolontariatu. (więcej >)

24.05.2006

Stowarzyszenie na rzecz promowania przedsiębiorczych postaw i samodzielności ekonomicznej SENS ul. Lazurowa nr 159, lok.7 01-479 Warszawa e-mail: poczta@stowarzyszeniesens.pl http://www.stowarzyszeniesens.pl/ (więcej >)

11.05.2006

Program Centrum Aktywizacji Młodych w Poszukiwaniu Pracy Stowarzyszenia OD DO. (więcej >)

04.05.2006

Studium przypadku organizacji ekologicznej wspierającej bezrobotną młodzież. (więcej >)

04.05.2006

Działalność Agencji Rozwoju Spółdzielczości na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi młodych. (więcej >)

07.04.2006

Opracowanie dotyczące działalność BK w Krakowie. (więcej >)

18.01.2006
18.01.2006

Młodzież na rynku pracy. Bezrobocie młodzieży. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży. (więcej >)

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ