PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2011
STATYSTYKA|
Statystyki rynku pracy

W dziale statystyk prezentujemy Państwu m.in. dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego i określonego wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Dane te opracowane są dla obszaru całej Polski. W ujęciu miesięcznym lub kwartalnym przedstawiamy podstawowe wskaźniki rynku pracy: bezrobocia, aktywności zawodowej, strukturę bierności zawodowej oraz liczebność osób pracujących w gospodarce narodowej (GN) i w sektorze przedsiębiorstw (SP). Dodatkowo umieszczamy tu także szczegółowe analizy trendów różnych zjawisk, związanych z rynkiem pracy – np. analizę szarej strefy i jej związków z bezrobociem w Polsce.

Najnowsze wiadomości o rynku pracy i bezrobociu >

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI RYNKU PRACY


WSKAŹNIKI RYNKU PRACY WEDŁUG WOJEWÓDZTW


ANALIZY TEMATYCZNE NA TEMAT RYNKU PRACYWskaźniki zatrudnienia dla lat 19952011

Nie jest jasne, jaka wielkość najbardziej adekwatnie mierzy zjawisko zatrudnienia w Polsce – przyznaje Joanna Tyrowicz. Ekonomistka przybliża definicje różnych wskaźników zatrudnienia oraz odpowiada na pytanie, co się dzieje z zatrudnieniem w Polsce od wczesnych lat 90.

Więcej  >
 

Wskaźniki bezrobocia dla lat 19962011

Dane z urzędów pracy wskazują, że istotny wpływ na wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego miał przede wszystkim wzrost liczby nowych bezrobotnych – informuje Joanna Tyrowicz. Lecz jak mierzone jest to bezrobocie i o czym te zmiany świadczą? Ekonomistka komentuje przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w ostatnich latach oraz przedstawia, jak na przestrzeni ostatnich dekad zmieniały się statystyki związane z bezrobociem.

Więcej >
 

Wskaźniki aktywności zawodowej dla lat 19952011

Rośnie podaż pracy osób w wieku przedemerytalnym, ale spowolnienie gospodarcze zniechęca do aktywności zawodowej osoby w tzw. wieku prime-age (czyli 25–45/50 lat), zwłaszcza o niższych kwalifikacjach – podaje Joanna Tyrowicz na podstawie analizy danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Więcej >

Bierność zawodowa dla lat 19922011

Niektóre grupy osób są bardziej narażone na zjawisko bierności zawodowej, które dotknęło Polskę w okresie transformacji gospodarczej, niż inne. O tym, kto nie podejmuje pracy i jakie są najczęstsze tego przyczyny, dowiemy się z analizy danych statystycznych przeprowadzonej przez Joannę Tyrowicz.

Więcej >

 

Archiwum statystyk >


Wskaźniki bezrobocia według województw

Znajdą tu Państwo wykresy wskaźników bezrobocia (danych rejestrowych i wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) w ujęciu regionalnym. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na porównaniu kwartalnych statystyk wojewódzkich z danymi rejestrowymi dla całego kraju, by pokazać, gdzie na mapie polskiego bezrobocia znajdują się poszczególne województwa.

Więcej >


ANALIZY TEMATYCZNE

Szara strefa

Według badań ok. 10% aktywnych zawodowo Polaków osiąga przychody z tzw. szarej strefy - czyli takie, których nie uwzględniali w rozliczeniach podatkowych. Jednak badania wykazują, że przychody z szarej strefy dla 80% tej grupy są jedynie dodatkową, marginalną formą zarobku. Joanna Tyrowicz obala mity o szarej strefie i przychodach Polaków pracujących „na czarno".

Więcej >


Czas na bezrobociu

Często pojawiają się pytania, kiedy w Polsce skończy się kryzys i ludzie wreszcie przestaną tracić pracę. Wiemy jednak, że okresy spowolnienia gospodarczego i towarzyszący im wzrost bezrobocia – szczególnie w ciągu ostatniej dekady – wiążą się nie tyle ze zwolnieniami, lecz z zasadniczym spadkiem liczby nowych miejsc pracy.

Więcej >


Czy pracodawcy szukają pracowników?

Liczba wakatów w gospodarce jest najważniejszym wskaźnikiem koniunktury na rynku pracy i ma poważny wpływ na zmiany wskaźników bezrobocia. Jeśli wzrasta liczba ofert pracy, to nawet przy dość dużej liczbie bezrobotnych rośnie szansa na poprawę sytuacji. O związku liczby ofert pracy ze stanem gospodarki opowiada Joanna Tyrowicz. W opracowaniu znajdą Państwo także komentarz do bieżących danych.

Więcej >


Kto stracił na kryzysie?

Odnosząc się do wyników Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Joanna Tyrowicz pokazuje, ktore grupy społeczne w największym stopniu doświadczyły dekoniunktury na rynku pracy. I dowodzi, że popularne w mediach tezy na temat tego, skąd bierze się wzrost bezrobocia w 2009 roku nie mają umocowania w statystykach.

Więcej >

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)