PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2010
Polecana literatura

> „Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy
Kontraktowanie zadań, które ustawowo należą do obowiązków instytucji samorządowych jest możliwe i potrzebne – pisze Julia Chondzyńska w biuletynie FISE z sierpnia 2008 r. pt.: „Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy” – Wprowadzenie różnorodności instytucji realizujących zadania publiczne może wpływać pozytywnie na jakość usług oraz na podnoszenie konkurencyjności podmiotów je świadczących.

Opublikowano: 21 sierpnia 2008 r.
Więcej >


> „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług zatrudnienia”

40 procent powiatów deklaruje współpracę z organizacjami pozarządowymi – wynika z analizy powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych – ale jedynie 10 procent zleca wykonanie zadań organizacjom. Jak można poprawić współpracę? – zastanawia się Ilona Gosk w biuletynie FISE z lipca 2008 r. pt.: „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług zatrudnienia”.

Opublikowano: 11 lipca 2008 r
Więcej >


> „Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia”
Współpraca, uzupełnianie się czy wolna konkurencja? Jaki model kontraktowania usług zatrudnieniowych sprawdza się najlepiej sprawdzała na przykładach z Europy, USA i Australii, Jolanta Koral,  autorka biuletynu FISE z czerwca 2008 r. pt.: „Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia”.

Opublikowano: 2 czerwca 2008 r.
Więcej >

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)