DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Gdzie znajdę wzorcowy statut organizacji pożytku publicznego?

Nie ma czegoś takiego jak wzorcowy statut organizacji pożytku publicznego. Są tylko pewne określone warunki, które muszą być spełnione przez stowarzyszenie/fundację starającą się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. Wymogi te muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutowych. Czytaj także: poradnik.ngo.pl/x/423561.
 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wyraź opinię: przydatne 6 mało pomocne 0