PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016
Prawo

UWAGA: podstrona i dział w trakcie aktualizacji!
Choć najważniejsze akty prawne regulujące zasady działania naszego rynku pracy pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku, to niemal co roku pojawiają się zmiany w poszczególnych ustawach.

Akty prawne:

> prawo pracy, kodeks pracy

> bezrobocie, aktywizacja zawodowa, instytucje rynku pracy

> integracja społeczno-zawodowa, zatrudnienie socjalne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, spółdzielnie socjalne

> działalność pożytku publicznego, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wolontariat

> inne akty prawne (podatki, ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy)

Dokumenty strategiczne:

> związane z rynkiem pracy, bezrobociem

 

NOWY KOMENTARZ
TYTUŁ KOMENTARZA
TREŚĆ KOMENTARZA
PODPIS

WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)