PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2008
Współpraca organizacji rynku pracy z publicznymi służbami zatrudnienia

Aktualizacja: 31 marca 2010 r.

Organizacje rynku pracy, przez wzgląd na swoją liczebność i zakres działań, a także zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powinny stanowić dla publicznych służb zatrudnienia naturalnego partnera współpracy w zakresie usług zatrudnienia.

Współpraca ta ma jednak dość ograniczony zasięg i często bardzo wąski zakres. Jej wymiar charakteryzują kolejne analizy, wykonane w 2006 oraz w 2007 roku:
- współpraca PSZ z NGO w 2007 roku>
- współpraca PSZ z NGO w 2006 roku>

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem:
Relacje pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a organizacjami rynku pracy – wnioski z badania ilościowego
Raport został opracowany przez dr Joannę Tyrowicz w oparciu o niepublikowane badania prowadzone dla Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przez Katarzynę Zaunar w 2005 roku.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)