RCWIP-strona główna » Ekonomia Społeczna » Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej » Zakładamy spółdzielnie » Procedury rejestracyjne » niedziela, 17.02.2019, 17.51
MENU
KONTAKT
ZAJRZYJ TU

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Serwis Internetowy Dolnośląskich Organizacji Pozarządowych

Portal Organizacji Pozarządowych NGO.PL

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Baza Organizacji Pozarządowych Klon/Jawor

WWW.EFS.GOV.PL

WWW.EUROPA.EU

Procedury rejestracyjne
Aby założyć Spółdzielnię Socjalną należy wykonać następujące czynności:
1. Napisać statut spółdzielni;
2. Przeprowadzić spotkanie założycielskie;
3. Wybrać organy spółdzielni;
4. Przygotować i złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
5. Po wpisaniu do KRS należy zgłosić Spółdzielnie Socjalną do:
  • Urzędu Statystycznego w celu uzyskania nr REGON;
  • Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP;
  • Banku w celu założenia rachunku bankowego;
  • (dokumenty do wypełnienia dostępne są razem z tą publikacją)
6. Zawrzeć umowy z członkami spółdzielni;
7. W ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika należy zgłosić Spółdzielnię Socjalną jako płatnika składek ZUS;
8. Otworzyć rachunek bankowy o którym informujemy ZUS i Urząd Skarbowy;
9. Zakupić pieczątki firmowe;
10. Jeśli nie mam księgowej to należy zawrzeć umowę na prowadzenie ksiąg z biurem rachunkowym.

Ostatnia modyfikacja: 15:21 12.11.2007