PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2007
STATYSTYKA|
Rynek pracy i bezrobocie: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - I kwartał 2007 r.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2007  roku opublikowane przez GUS wskazuje na spadek liczby aktywnych zawodowo i bezrobotnych.

Wyniki najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzone przez GUS pod koniec I kwartału 2007 r. cieszą dużym spadkiem liczby osób bezrobotnych - do 1,8 mln. Niestety w parze ze spadkiem bezrobocia zmniejsza się aktywność zawodowa Polaków. To znaczy, że spośród osób zdolnych do pracy, pracuje coraz mniej z nas.

Coraz mniej z nas jest aktywnych na rynku pracy - m.in. aktywnie poszukujących pracy, pracujących lub posiadających prace, ale np. z powodu choroby jej nie wykonujących. W I kwartale roku 2005 współczynnik aktywności wynosił 54,7 proc., a już  w I kwartale bieżącego roku tylko 53,2 proc. W rozwinietych krajach Unii współczynnik ten przekracza 60 proc.


bezrobocie, rynek pracy, bael 2007

Gdy przełoży się to na liczbe osób biernych zawodowo to okazuje się, że w Polsce jest 14,7 mln Polaków nie podejmuje żadnej aktywności na rynku pracy. Oczywiście są wśród nich osoby bierne ze względu na podejmowaną naukę (co jest pozytywne) ale wielu innych - zniechęceni poszukiwaniem pracy, osoby o niedopasowanych do wymagań kwalifikacjach czy grupy ludzi o szczególnie utrudnionym dostepie do rynku pracy - to potencjał, który należy i można obudzić.

Podstawowe wyniki BAEL I kwartał 2007 r. w porównaniu z  danymi z BAEL z III i IV kwartału 2006 r. *

                                                                                 III kwartał 2006       IV kwartał 2006    I kwartał 2007
Współczynnik aktywności zawodowej                          54,7%                        54,1%                   53,2%
Wskaźnik zatrudnienia                                                    47,6%                        47,5%                   47,2%
Liczba osób pracujących                                            14 906 tys.                14 911 tys.             14 839 tys.
Liczba osób bezrobotnych                                            2 235 tys.                  2 076 tys.              1 894 tys.
Stopa bezrobocia wg. BAEL                                           13,0%                       12,2%                    11,3%
Liczba osób biernych zawodowo                               14 203 tys.                 14 394 tys.           14 726 tys.

* (na podstawie raportu GUS)


KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PRAWO | 22.12.2014 „Współpraca w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia jest pożądana, jednak wszystkie podmioty – urzędy pracy, agencje zatrudnienia i organizacje pozarządowe powinny działać na równych prawach” – mówi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Chorzowie i przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP, w rozmowie z Wojciechem Kwintą. (więcej >)