RCWIP-strona główna » Nasze projekty » Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej » czwartek, 21.06.2018, 04.45
RCWIP - O NAS
KONTAKT
ZAJRZYJ TU

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Serwis Internetowy Dolnośląskich Organizacji Pozarządowych

Portal Organizacji Pozarządowych NGO.PL

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Baza Organizacji Pozarządowych Klon/Jawor

WWW.EFS.GOV.PL

WWW.EUROPA.EU

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu
„Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”


Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) w Wałbrzychu
1 lutego 2007 roku utworzyło Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS), który swoim zasięgiem terytorialnym objął obszar województwa dolnośląskiego.

Celem Ośrodka jest bezpłatne wsparcie doradcze i wsparcie finansowe osób bezrobotnych
i istniejących spółdzielni socjalnych w celu zmniejszenia bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnych poprzez:


  1. bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla grup inicjatywnych oraz istniejących spółdzielni socjalnych, z terenu województwa dolnośląskiego, obejmujące:
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo ekonomiczne,
  • doradztwo księgowe.
  1. wsparcie finansowe obejmujące:
  • udzielanie grantów dla nowopowstałych spółdzielni socjalnych z terenu województwa dolnośląskiego,
  • udzielanie grantów dla istniejących spółdzielni socjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.


Zachęcamy do korzystania z usług Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – OWSS. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych tematem spółdzielczości socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz działających spółdzielni socjalnych.


Kontakt z nami:

58-300 Wałbrzych
ul. Beethovena 10 pokój 108
tel.
(074) 666 22 27, fax (074) 666 22 26
e-mail:

e-mail:

Ostatnia modyfikacja: 17:03 08.07.2008